BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krawczyk Jakub (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, student)
Tytuł
Możliwości rozwoju rynku exchange-traded fund w Polsce
The Possibilities of Development of the Exchange-Traded Funds Market in Poland
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2011, nr 11, s. 231-244, wykr., rys., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek finansowy i zarządzanie w skali mikro- i makroekonomicznej
Słowa kluczowe
Fundusze inwestycyjne, Instrumenty finansowe, Rynki finansowe, Obrót instrumentami finansowymi
Investment funds, Financial instruments, Financial markets, Trading in financial instruments
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu, jest scharakteryzowanie innowacyjnego produktu finansowego, jakim jest ETF (Exchange-Traded Funds), przeanalizowanie możliwości, jakie oferuje inwestorom, jak również próba zidentyfikowania przynależnego mu miejsca na polskim rynku finansowym. (fragment tekstu)

Despite the dynamic growth of the American market of the Exchange- Traded Funds whose certificates have been quoted in New York for 16 years, a lot of investors lack the understanding of their operations. Moreover, most investors are not able to properly use the funds in building up their portfolio investment. Recently, there has been a lot of discussion among the Polish investors regarding the development of the Polish market of the Exchange-Traded Funds. Even the Polish Financial Supervision Authority expressed its opinion on that matter. The stance of the Warsaw's Stock Exchange is straightforward - the stock is interested in enabling the recording of such investment vehicles. The new Act on Trading in Financial Instruments, which was introduced in September 2009, has given legal possibilities of creating (ETF) market. One question worth asking now is whether the Polish investors are ready for the creation of that market. Most importantly, is it going to be as successful as its counterpart in New York or London? (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Buczek S., Grygiel A., Zagraniczne a polskie fundusze inwestycyjne: pierwsze starcie, Szkoła Główna Handlowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2006.
 2. Carrel L., ETFs For The Long Run: what they Are, how they Work, and Simple Strategies for Successful Long-term Investing, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2008.
 3. Dyl M., Fundusze Inwestycyjne: zasady funkcjonowania, Konieczny i Kruszewski, Warszawa 2001.
 4. Gabryelczyk K., Fundusze inwestycyjne, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 5. Nawrot N., Exchange-Traded Funds (ETF), nowe produkty na rynku funduszy inwestycyjnych, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2007.
 6. Ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. 2004, nr 146, poz. 1546).
 7. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005, nr 183, poz. 1538).
 8. Dyrektywa Rady 85/61 l/EWG z dnia 20 grudnia 1985 roku w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS).
 9. http://www.ici.org [dostęp: wrzesień 2010].
 10. http://www.izfa.pl [dostęp: wrzesień 2010].
 11. http://www.knf.gov.pl [dostęp: wrzesień 2010].
 12. http://www.eftconnec.com [dostęp: wrzesień 2010].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu