BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miśkiewicz Jakub (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, student)
Tytuł
Makroekonomiczne determinanty kształtowania stóp procentowych w Polsce w latach 1999-2006
Macroeconomic Determinants of Interest Rates in Poland in 1999-2006
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2011, nr 11, s. 245-261, wykr., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek finansowy i zarządzanie w skali mikro- i makroekonomicznej
Słowa kluczowe
Stopa procentowa, Wyniki badań, Oprocentowanie kredytów bankowych, Banki komercyjne
Interest rate, Research results, Bank lending rate, Commercial banks
Uwagi
summ.
Abstrakt
Głównym zadaniem prezentowanego artykułu jest empiryczna weryfikacja znaczenia wybranych czynników makroekonomicznych i finansowych wpływających na oprocentowanie kredytów i depozytów banków komercyjnych. (...) Pierwsza część poświęcona jest wyjaśnieniu definicji płynności finansowej oraz wytłumaczeniu, dlaczego tak duże znaczenie dla gospodarki ma sytuacja finansowa banków komercyjnych. Drugi rozdział przedstawia metody badania zależności pomiędzy zmianami stóp procentowych NBP, inflacji, produkcji, bezrobocia oraz WIBOR 1M a zmianami stóp procentowych banków komercyjnych. W następnej części przedstawione są wyniki badań empirycznych. Wykorzystane miesięczne szeregi czasowe obejmują okres od 01.01.1999 roku do 31.12.2006 roku. (fragment tekstu)

Since the early 1990s, the Polish banking sector has been characterised by the financial overliquidity. Commercial banks' interest rate policy has been highly autonomous, whilst economic indicators along with the monetary policy have had a secondary influence on the commercial banks' decisions. In this paper, an impact of some macroeconomic and financial factors on deposit and credit interest rates was analysed. A VAR-based impulse-response analysis showed that the lombard rate remains the most efficient instrument to fight the overliquidity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielski P., Przejście do fazy niedoboru płynności w polskim sektorze bankowym, konferencja nt. Bieżące problemy polityki pieniężnej i sektora bankowego w Polsce, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań, 5.12.2000.
 2. Bludnik I., Zmiany poziomu aktywności gospodarczej w modelach niedoskonałości rynku kredytowego, w: W. Jarmołowicz (red.), Zeszyty Naukowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, w druku.
 3. Grabowski B., Fundamentalne problemy polityki pieniężnej NBP, Bank i Kredyt 1999, nr 7-8.
 4. Hicks J.R., Perspektywy ekonomii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988.
 5. Jaremko M., Wiśniewski M., Wpływ polityki stóp procentowych na nadpłynność sektora bankowego w: W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Polityka pieniężna i rynek, Zeszyty Naukowe nr 26, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
 6. Jaffee D.M., Russell T., Imperfect Information, Uncertainty and Credit Rationing, Quarterly Journal of Economics 1976, vol. 90, nr 4.
 7. Lutkepohl H., New Introduction to Multiple Time Series Analysis, Wydawnictwo Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York 1993.
 8. Miśkiewicz J., Makroekonomiczne determinanty wysokości stóp procentowych w Polsce w latach 1999-2006, Poznań 2009, niepublikowana praca licencjacka.
 9. Stiglitz J.E., Weiss A., Credit Rationing in Markets with Imperfect Information, American Economic Review 1981, vol. 71, no. 3;
 10. Stiglitz J.E., Weiss A., Asymetrie Information in Credit Markets and It's Implications of Macroeconomics, Oxford Economic Papers 1992, vol. 44, no. 4.
 11. Shaal P., Pieniądz i polityka pieniężna, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu