BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urbanowicz Rafał (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, student), Pioch Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, student)
Tytuł
Rating i ceny obligacji jako adekwatne mierniki zagrożenia utraty stabilności gospodarczej
Ratings and Bonds Prices as Suitable Measures of Danger of Losing Economic Stability
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2011, nr 11, s. 262-275, tab., bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek finansowy i zarządzanie w skali mikro- i makroekonomicznej
Słowa kluczowe
Wycena obligacji, Rating, Obligacje
Valuation of bonds, Rating, Bonds
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Rosja, Niemcy, Stany Zjednoczone Ameryki, Republika Słowacka, Estonia, Francja
Russia, Germany, United States of America (USA), Slovak Republic, Estonia, France
Abstrakt
Tematem rozważań będzie rating dotyczący państwowych obligacji długoterminowych stworzony przez agencję Fitch, z którego wykorzystano dane o wszystkich zmianach not ratingowych od stycznia do czerwca 2009 roku, jak również dane historyczne (z lat 1994-2009) not ratingowych obligacji długoterminowych wybranych państw. Następnie dokonano analizy otrzymanych w ten sposób danych. W dalszej części pracy przedstawiono zależność między ceną obligacji a stabilnością gospodarczą rozumianą jako wzrost PKB. (...) Natomiast celem tej pracy jest określenie, w jakim stopniu rating i ceny obligacji pokazują rzeczywiste zagrożenie utraty stabilności gospodarczej i czy powinny być brane pod uwagę jako mierniki poziomu stabilności gospodarczej państw. (fragment tekstu)

Rating is information for investors, consumers, contractors and competitors about investment safety in researched companies stocks as well in buying their services. It shows investors and creditors trust that their laid out capitals will be returned. Rating notes are prepared by rating agencies which run economic and financial evaluation of companies that are on the market or of whole countries. An objective estimation of a country's risk answers if there exists a danger of not repaying its international debt. Ratings comprise groups of indicators related to internal and foreign policy and to national and foreign economy, therefore we can notice when a given country's economic situation changes then it will be reflected in an adequate change of its rating note. Furthermore, there is a relation between bonds' interest rates and rating notes because the higher rating note, the lower price (percent) to repay and vice versa. The rating note influences bonus for the risk of insolvency. The aim of this article is to study if ratings and prices of bonds might be used as measurements of the country's economic stability. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Finanse publiczne. Metodyka ratingu międzynarodowego jednostek samorządu terytorialnego, raport stworzony przez agencję ratingową Fitch, http://www.fitchra- tings.com [dostęp: 29.06.2009].
  2. Dziawgo, D., Credit-rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
  3. http://www.rp.pl [dostęp: 16.02.2009].
  4. http://www.unece.org [dostęp: 13.03.2009].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu