BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Uziębło Aldona (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Postać i pomiar wartości dla właścicieli przedsiębiorstwa
The Form and the Measurement of the Value for Owners of the Enterprise
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2011, t. 13, s. 171-186, tab., wykr., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Strategiczne uwarunkowania działania współczesnych przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Wartość przedsiębiorstwa, Mierniki wartości przedsiębiorstwa, Teoria wartości
Enterprise value, Enterprise value measures, Value theory
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Punktem wyjścia rozważań jest przyjęcie założenia, że celem przedsiębiorstwa jest maksymalizacja jego wartości rynkowej. Opracowanie ma na celu określenie postaci wartości oraz sposobów jej pomiaru dla potrzeb właścicieli przedsiębiorstwa. Powyższe zamierzenia zostały zrealizowane na podstawie badania ankietowego, poprzez analizę opisową, opis i metody graficzne oraz analizę i krytykę literatury przedmiotu. Dla potrzeb opracowania przeprowadzono badanie wśród uczestników specjalistycznych kursów, organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział w Gdańsku. Badanie jest niereprezentatywne. Ankieta objęła pytania o zdefiniowanie celu działalności przedsiębiorstwa oraz wartości przedsiębiorstwa, a także sprawdzenie znajomości oraz przydatności mierników NPM, ROI, ROE, EPS, P/E, SVA, MVA, EVA i VCI. (abstrakt oryginalny)

Making an assumption that a maximization of his market value is a purpose of the enterprise is a point of departure for deliberations. Determining the value and manners of its measurement for the purposes of owners of the enterprise is aimed at the study. Above aims were fulfilled on the basis of the questionnaire survey, through descriptive analysis, the description and graphic methods and analysis and the criticism of the literature on the subject. For the purposes of the study research amongst participants of specialist courses, organised by the Polish Accountants' Association, Branch in Gdańsk was conducted. The examination is unrepresentative. The questionnaire form included the question about defining the purpose of the activity of the company and the goodwill, as well as checking acquaintances and usefulnesses of measures NPM, ROE, EPS, P/E, SVA, MVA, EVA and VCI. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Copeland T., Roller T., Murrin J. (1997), Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG PRESS, Warszawa.
 2. Fernandez P. (2002), A Definition of Shareholder Value Creation, Research Paper No. 448 University of Navarra.
 3. Hawawini G., Viallet C. (2007), Finanse menedżerskie. Kreowanie wartości dla akcjonariuszy, PWE, Warszawa.
 4. Helfert E.A. (2004), Techniki analizy finansowej, PWE, Warszawa.
 5. Janik W., Paździor A. (2010), Zarządzanie finansami spółki kapitałowej, PWE, Warszawa.
 6. Knight J. (1998), Value Based Management, McGraw-Hill, New York.
 7. Kotowska B., Uziębło A., Wyszkowska-Kaniewska O. (2009), Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa.
 8. Ostaszewski J. (2001), Zarządzanie finansami w spółce akcyjnej, Difin, Warszawa.
 9. Pomykalska B., Pomykalski P. (2007), Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 10. Wilimowska Z., Wilimowski M. (2001), Sztuka zarządzania finansami, część 1", OPO, Bydgoszcz.
 11. Zadora H. (red), (2004), Wartość w naukach ekonomicznych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 12. Zarzecki D. (1999), Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu