BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Meller Kateryna (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego w Polsce : perspektywa ukraińska
Internationalization of Higher Education in Poland : the Ukrainian Perspective
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2011, t. 14, s. 153-165, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie szkołą wyższą : dylematy i wyzwania
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Studenci, Cudzoziemcy
Higher education, Students, Foreigners
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
Czasy gwałtownego i intensywnego rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce, zgodnie z prognozami mogą zmienić się na kryzysowe ze względu na zmiany demograficzne zachodzące w społeczeństwie. Może to doprowadzić do upadku 3/4 szkół wyższych. Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na możliwość wypełnienia luki w liczbie studentów abiturientami z Ukrainy. Autor pokazuje potencjał, jakim są zagraniczni studenci uwzględniając problemy i braki systemu szkolnictwa wyższego na Ukrainie oraz wykazuje korzyści dla młodzieży ukraińskiej, wynikające ze studiów w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Times of higher education rapid and intensive development in Poland, according to projections may change at crisis owing to the ongoing demographic changes in society. That would have led to the collapse of three quarters of universities. The paper must draw attention to the possibility of replacing the lack of Polish students by candidates from Ukraine. Author try to describe the potential which are foreign students, concentrating on problems and disadvantages of the higher education system in Ukraine and pointing out the benefits of abroad studying for the Ukrainian youth. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Arevik 0. (2011) , Westernization in the Post-Soviet World: risks and benefits of the Bologna Process, "International High Education", nr 63.
 2. Biuletyn migracyjny (2010), "Ośrodek badań nad migracjami", nr 26.
 3. Encyklopedia zarządzania, http://mfiles.pl/pl/index.php/globalizacja
 4. Europejska oświata dla Ukraińców, www.radiosvoboda.org
 5. Key tables from OECD, www.oecd-ilibrary.org/education
 6. Rocznik Demograficzny (2010), GUS, Warszawa.
 7. Rocznik Statystyczny (2008), GUS, Warszawa.
 8. Siwińska B. (2007), Education goes global. Strategie internacjonalizacji szkolnictwa wyższego, Warszawa.
 9. Szkoły Wyższe i ich Finanse (2008), Warszawa.
 10. Szkoły Wyższe i ich Finanse (2009), Warszawa.
 11. Wiadomości Rady Najwyższej Ukrainy (2002), nr 20.
 12. Майстук С., (2010), Закордонна освіта: ціни, умови, можливості: Україна рідна, Київ, www.ridna.ua
 13. Бєляков О.О., Впровадження ідей Болонського процеу: чого бракує Україні? // Вчені записки університету "КРОК". - 2008. - вип. 18. - том 1.
 14. Кісіль М.В., Оцінка якості вищої освіти // Вища освита України. - 2005. - No. 4(14)
 15. http://testportal.gov.ua/index.php/text/aboutus
 16. www.osvita.ua/uk/abroad
 17. www.radiosvoboda.org
 18. www.usw.com.ua/profiles/blogs/novina
 19. www.univ.kiev.ua
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu