BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wnuczak Paweł (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Proces budżetowania w niepublicznej szkole wyższej
Budgeting in a Non-Public Universities
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2011, t. 14, s. 269-287, rys., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie szkołą wyższą : dylematy i wyzwania
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Szkoły niepubliczne, Budżetowanie, Procedura budżetowa
Higher education, Private school, Budgeting, Budgetary procedure
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejsze opracowanie prezentuje wybrane aspekty tworzenia budżetu w niepublicznej szkole wyższej. W kolejnych podrozdziałach pracy zaprezentowano najważniejsze zasady budowania budżetów w niepublicznych uczelniach. Biorąc pod uwagę różnorodność uczelni funkcjonujących na polskim rynku oraz ich odmienność w zakresie realizacji działalności statutowej, nie można wskazać jednego modelu, zgodnie z którym powinny one budować swoje systemy wspomagania procesu zarządzania, w tym systemy budżetowania. Autor niniejszego opracowania podjął próbę zbudowania uniwersalnego modelu budżetowania dla uczelni niepublicznej. Przygotowany model wymaga jednak dostosowania do warunków wewnętrznych i zewnętrznych konkretnej szkoły. W związku z powyższym, rozwiązań przedstawionych w opracowaniu nie należy traktować jako jedynych właściwych zasad, zgodnie z którymi powinny być opracowywane budżety uczelni, ale jako pewnego rodzaju wskazówki, które mogą być przydatne w procesie tworzenia budżetu uczelni wyższej. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the fundamental rules of creating an budget in nonpublic universities. The author of this article introduce the methods, which can be useful for the person involved in process of building the budget of private university. Taking into account the diversity of the polish private universities presented methodology should be adjusted to the particular school. That is why presented methodology could not be simply implicated in every private university, but could be strong foundation to build a budgeting system in the specific school. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ćwiąkała-Małys A. (2007), Próba tworzenia budżetu kosztów w państwowej szkole wyższej, "Badania operacyjne i decyzje", nr 3-4, Wrocław.
  2. Drury C. (1996), Rachunek kosztów, Wydawnictwo Naukowe PWN - Chapman & Hall, Warszawa.
  3. Geryk P. (2007), Rynek uczelni niepublicznych w Polsce, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
  4. Jankowska A. (1999), Koszty kształcenia w szkołach wyższych w Polsce. Model kalkulacyjny kosztów kształcenia, Instytut Współczesnej Cywilizacji, Warszawa.
  5. Leja K. (2005), Administracja uniwersytecka - teraźniejszość i przyszłość, [w:] Nowe prawo - szanse i zagrożenia dla szkolnictwa wyższego. Materiały seminaryjne, SGH, Warszawa.
  6. Nahotko S., Ayyoub S. (2002), Budżetowanie operacyjne i finansowe w przedsiębiorstwie. Metody i przykłady, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o.o., Bydgoszcz.
  7. Nowa E. (red.) (1999), Budżetowanie kosztów, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk.
  8. Sierpińska M., Niedbała B. (2003), Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  9. Sobańska I. (red.) (2006), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Najnowsze tendencje procedury i ich zastosowanie w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  10. Swiderska G.K. (red.) (1997), Rachunkowość zarządcza, Poltex, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu