BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zygarłowski Paweł (Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia w Poznaniu)
Tytuł
Zarządzanie akademickimi strukturami sieciowymi
Managing Academic Network Structure
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2011, t. 14, s. 321-335, rys., tab. bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie szkołą wyższą : dylematy i wyzwania
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Konsolidacja, Powiązania sieciowe, Struktury sieciowe
Higher education, Consolidation, Network relationships, Network structure
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie odnosi się do stosunkowo słabo rozpoznanego w literaturze obszaru, jakim jest funkcjonowanie i zarządzanie akademickimi strukturami sieciowymi. W pierwszej części wprowadzono podział i scharakteryzowano te struktury. Opis ten ilustrowany jest podstawowymi danymi dotyczącymi występowania tego zjawiska zarówno w odniesieniu do uczelni publicznych, jak i niepublicznych. Szczególną wagę przypisano analizie grup uczelni niepublicznych, w tym porównaniu największych grup uczelni powiązanych założycielsko. W drugiej części opracowania skupiono się na problematyce zarządzania akademickimi strukturami sieciowymi ze szczególnym uwzględnieniem możliwych do osiągnięcia efektów synergii oraz narzędzi niezbędnych do efektywnego zarządzania takimi strukturami. W końcowej części pracy zwrócono uwagę na potencjalne wyzwania, jakie w najbliższej przyszłości czekają akademickie struktury sieciowe. (abstrakt oryginalny)

This paper is about functioning and management of academic network structures - a topic which so far has not been broadly covered in Polish literature. In the first part the author presents classification and characteristics of different types of academic networks: multicampus universities, groups of Higher Education Institutions (HEIs) and unions of universities, introduced in Poland as a legal entity in 2005 by the Higher Education Act. This presentation is illustrated with basic data concerning those structures with special regard to the largest private groups of HEIs in Poland. The second part of article concentrates on management of academic network structures with focus on managerial tools indispensable for managerial efficiency as well as possible to achieve synergy effects. The final remark concerns potential challenges that network structures may have to face in the nearest future. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Filipek J. (2008), Wykorzystanie synergii wizerunkowej do budowania wartości grupy, CODES.
  2. Geryk M. (2007), Rynek uczelni niepublicznych w Polsce, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
  3. Grzelecki W. (1986), Szkoły - kolonie Uniwersytetu Krakowskiego 1588-1773. Problematyka kształcenia i wychowania, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
  4. Kamiński K. (2009), Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny vs. Wydział Zamiejscowy - porównanie, Maszynopis niepublikowany, Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia, Poznań.
  5. Ruch R. (2001), Higher Ed, Inc. The Rise of the For-Profit University, The Johns Hopkins University Press, Baltimore.
  6. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 roku o utworzeniu Uniwersytetu w Białymstoku, Dziennik Ustaw 1997 nr 102 poz. 642.
  7. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, Dziennik Ustaw 2005 nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami.
  8. Ustawa z dnia 5 września 2008 roku o utworzeniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Dziennik Ustaw Nr 180, Poz. 1110.
  9. http://www.wprost.pl/ar/139800/10-prywatnych-uczelni-powolalo-Unie-Akademicka/ (05.10.2009).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu