BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Turyna Jan (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Aktywa intelektualne i ich wycena w rachunkowości : problemy klasyfikacyjne i metodologiczne
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji, 2007, s. 79-90
Słowa kluczowe
Kapitał intelektualny, Wycena kapitału intelektualnego, Standardy rachunkowości
Intellectual capital, Intellectual capital valuation, Accounting standards
Abstrakt
Przedstawiono aktywa intelektualne w standardach rachunkowości oraz polskim prawie bilansowym oraz wycenę bilansową aktywów intelektualnych.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Croe M.: Data for Intangibles in Selected OECD Countries, OECD and Dutch Ministry of Economic Affairs s.4, za D. Dobija: Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 2. Drucker P.: Post-Capitalist Society. Harper Business, New York 1993, s. 8.
 3. Edvinsson L., Malone M.S.: Intellectual Capital. "Harper Business Press" 1997, s. 8.
 4. Głuszek E.: Negatywne skutki kryzysu dla kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. [w:] Zachowanie organizacji wobec zjawisk kryzysowych. Red. J. Skalik. Cornetis, Wrocław 2003, s. 377-383.
 5. Hendriksen E.A., van Breda M.F.: Teoria rachunkowości. PWN, Warszawa 2002, s. 489.
 6. Knowledge Capital Earnings, KCE.
 7. Kopaliński W.: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Wiedza Powszechna, Warszawa 1983, s. 192.
 8. Lev B.: Seeing is Believing: a Better Approach to Estimating Knowledge Capital. "CFO Magazine" 1999 February.
 9. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). T. I. SKwP, IASB, Warszawa, London 2004, s. 6.
 10. Technology and the Economy. The Key Relatiponship. Technology/Economy Program, OECD, Paris 1992, s. 114.
 11. Teoria rachunkowości w zarysie. Red. M. Dobija. AE, Kraków 2005, s. 30-34.
 12. Turyna J.: Standardy sprawozdawczości finansowej. MSSF - US GAAP - Polskie Ustawodawstwo. Difin, Warszawa 2006, s. 114.
 13. Turyna J.: Wartości niematerialne i ich wycena w świetle standardów US GAAP oraz MSSF. "Problemy Rachunkowości" 2005, nr 2 (21), s. 14-22.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu