BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Suchacka Małgorzata (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tytuł
O przemianach kapitału ludzkiego i szansach na klasę kreatywną na przykładzie regionu przemysłowego
On the Transformation of Human Capital and the Chances for a Creative Class on the Example of an Industrial Region
Źródło
Studia Regionalne i Lokalne, 2012, nr 3, s. 5-21, tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Wiedza, Innowacje, Badania naukowe
Human capital, Knowledge, Innovations, Scientific research
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstrakt
Przedmiotem opracowania są przemiany kapitału ludzkiego w województwie śląskim i tworzenie się fundamentów klasy kreatywnej. W pierwszej części przedstawione zostaną teoretyczne podstawy kapitału ludzkiego i klasy kreatywnej oraz historia i specyfika najważniejszych grup społecznych na Śląsku, a w drugiej - przytoczone wyniki badań przeprowadzonych w latach 2010- 2011. Badani przedsiębiorcy, eksperci i decydenci regionalni zgodnie dostrzegają istnienie klasy specjalistów oraz aktywnych jednostek, którzy działają na poziomie przedsiębiorstw i społeczności lokalnych. Potwierdza to przyjęte założenie o enklawowym charakterze procesu powstawania klasy kreatywnej na Śląsku. (abstrakt oryginalny)

The paper focuses on the transformation of human capital in the Silesia province and the formation process of the creative class. In the first part are described some theoretical assumption of human capital and creative class, and the history and specifics of the most important social groups in Silesia. In the second part the authors cite the main results of their research conducted in 2010-2011. In interviews, entrepreneurs, experts and policy makers recognized the existence of regional professionals and active individuals who operated at the level of enterprises and local communities. This confirms the assumption of the enclave nature of the formation process of the creative class in Silesia. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartkowski J., 2007, "Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym", w: M. Herbst (red.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 2. Becker G., 1990, Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, tłum. H. Hagemejerowa, K. Hagemejer, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 3. Becker H., Geer B., 1960, "Participant observation: The analysis of qualitative field data", w: R. Adams, J. Preiss (red.), Human Organization Research: Field Relation and Techniques, Homewood: Dorsey.
 4. Cichy K., Malaga K., 2007, "Kapitał ludzki w modelach i teorii wzrostu gospodarczego", w: M. Herbst (red.). Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 5. Dingwall R., 1992, "'Don't mind him - he's from Barcelona': Qualitative methods in health studies", w: J. Daly, I. McDonald, E. Wallis (red.), Researching Health Care: Designs, Dilemmas, Disciplines, London: Routledge.
 6. Florida R.L., 2005, Cities and the Creative Class, New York - London: Routledge.
 7. Florida R.L., 2010, Narodziny klasy kreatywnej oraz jej wpływ na przeobrażenia w charakterze pracy, wypoczynku, społeczeństwa i życia codziennego, tłum. T. Krzyżanowski, M. Penkala, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
 8. Fukuyama F., 1997, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, tłum. A. i L. Śliwa, Warszawa - Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Herbst M., 2007a, "Kapitał ludzki, dochód i wzrost gospodarczy w badaniach empirycznych", w: M. Herbst (red.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 10. Herbst M., 2007b, "Wpływ kapitału ludzkiego i społecznego na (krótkookresowy) wzrost gospodarczy w polskich podregionach", w: M. Herbst (red.). Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 11. Mathur V.K., 1999, "Human capital-based strategy for regional economic development", Economic Development Quarterly, t. 13, nr 3, s. 203-216.
 12. Putnam R., 2008, Samotna gra w kręgle: upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, tłum. P. Sadura, S. Szymański, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 13. Reichertz J., 2001, "Objective Hermeneutik", w: U. Flick, E. von Kardoff, L. von Rosenstiel, S. Wolff (red.), Handbuch Qualitative Socialforschung. Grundlagen, Konzepte, Methoden und Anwenderungen, München: PsychologieVerlags Union.
 14. Silverman D., 2008, Interpretacja danych jakościowych, tłum. M. Głowacka-Grajper, J. Ostrowska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 15. Sucháček J., 2006, "Learning regions: Towards a container conception", w: National and Regional Economics VI, Herl'any: Technical University of Košice.
 16. Suchacka M., 2009a, "Doliny innowacyjne jako enklawy nowoczesności (przykład województw śląskiego i podkarpackiego)", w: L. Gołdyka, I. Machaj (red.), Enklawy życia społecznego. Kontynuacje. Rozprawy i Studia, t. DCCCXXVII1, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 17. Suchacka M., 2009b, "Syndrom śląskiej kotwicy - wokół dylematów tworzenia klimatu innowacyjnego", Studia Socjologiczne, nr 4, s. 273-294.
 18. Suchacka M., Szczepański M.S., Ślęzak-Tazbir W., 2008, "Pożegnanie robotnika i kopalni? Sektor usług w gospodarce opartej na wiedzy", w: S. Banaszak, K. Doktór (red.), Problemy socjologii gospodarki, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej.
 19. Swadźba U., 2001, Śląski etos pracy. Studium socjologiczne, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 20. Szramek E., 1934, Śląsk jako problem socjologiczny, Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Na Śląsku, t. IV, Katowice.
 21. Wódz K., 1993, "Swoi" i "obcy" na Górnym Śląsku. Z problematyki stosunków etnicznych, Katowice: Wydawnictwo Śląsk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-4995
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu