BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Betkiewicz Witold (Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie), Jasiewicz-Betkiewicz Agnieszka (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Wielkomiejska elita polityczna : skład i kariery zawodowe
The Big-City Political Elite : Its Composition and Professional Careers
Źródło
Studia Regionalne i Lokalne, 2012, nr 3, s. 22-49, tab., bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe
Miasto, Elita, Polityka, Kariera zawodowa
City, Elite, Politics, Professional career
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W Polsce i na świecie wielkie miasta znajdują się w centrum uwagi przedstawicieli wielu gałęzi nauki. Autorzy niniejszego opracowania dołączają do tego nurtu badań, koncentrując się na stosunkowo słabo poznanym składniku wielkomiejskich scen politycznych - radnych miejskich. Celem artykułu jest społeczno-demograficzny opis wielkomiejskiej elity. Przedstawiono jej główne charakterystyki, zaczynając od płci i wieku, a na pozycji zawodowej i doświadczeniu samorządowym kończąc. Dokonano również porównania elity wielkich miast z innymi odłamami elity politycznej; zwłaszcza z równolegle zbadaną elitą polityczną miast średniej wielkości. Dane, na których oparty jest artykuł, pochodzą ze zrealizowanego przez autorów badania w 12 największych polskich miastach - stolicach województw. (abstrakt oryginalny)

Big cities in Poland as well as abroad are the focus of many scientists of different disciplines. The authors of this study join these researchers and concentrate on a previously neglected segment of the Polish big cities' political actors - city councillors. The aim of this paper is a socio-demographic description of the big city elite. The authors analyze its main characteristics: gender, age, occupational position, and local government experience. They also try to compare the big city elite with other parts of the political elite, especially with the simultaneously studied medium city elite. The paper is based on survey research conducted by the authors in the 12 biggest Polish cities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, http://www.stat.gov.pl/bd1/app/strona.html?p_name=indeks.
 2. Bartkowski J., 1991, Kariery działaczy lokalnych: systemowe mechanizmy selekcji w latach osiemdziesiątych, Warszawa: Instytut Socjologii UW.
 3. Bartkowski J., 1996, Lokalne elity władzy w Polsce w latach 1966-1995: zmiany składu społeczno-demograficznego na tle przemian opinii publicznej w Polsce w ujęciu porównawczym, Warszawa: Instytut Socjologii UW, Instytut Studiów Społecznych UW, Interart.
 4. Bartkowski J., 2003, "Kim są działacze?", w: J. Bartkowski, M. Mossakowska, J.J. Wiatr, Władza lokalna w województwie zachodniopomorskim w świetle badań socjologicznych, Koszalin: Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna, Centrum Badań Socjologiczno-Politycznych.
 5. Best H., 2007, "New challenges, new elites? Changes in the recruitment and career patterns of European representative elites", Comparative Sociology, t. 6, nr 1-2, s. 85-113.
 6. Betkiewicz W., 2010, "Demograficzno-społeczny obraz posłanek na Sejm RP", w: I. Pańków, B. Post (red.), Kobiety u władzy?, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 7. Blondel J., Müller-Rommel F., 2007, "Political elites", w: R.J. Dalton, H.-D. Klingemann (red.), The Oxford Handbook of Political Behavior, Oxford: Oxford University Press.
 8. Burton M., Gunther R., Higley J., 1992, "Introduction: Elite transformations and democratic regimes", w: J. Higley, R. Gunther (red.), Elites and Democratic Consolidation in Latin America and Southern Europe, Cambridge - New York - Port Chester - Melbourne - Sydney: Cambridge University Press.
 9. Czarniawska B., 2010, Trochę inna teoria organizacji: organizowanie jako konstrukcja sieci działań. Warszawa: Poltext.
 10. Dahl R.A., 1961, Who Governs? Democracy and Power in an American City, New Haven: Yale University Press.
 11. Domański H., 2009, Społeczeństwa europejskie: stratyfikacja i systemy wartości, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 12. Domański H., Sawiński Z., Słomczyński K.M., 2007, Nowa klasyfikacja i skale zawodów: Socjologiczne wskaźniki pozycji społecznej w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
 13. Dudzińska A., Post B., 2006, "Powiatowe odmiany reprezentacji politycznej", w: J. Wasilewski (red.), Powiatowa elita polityczna, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 14. Grabowska M., Szawiel T., 1993, Anatomia elit politycznych: partie polityczne w postkomunistycznej Polsce 1991-93, Warszawa: Instytut Socjologii UW.
 15. Grabowska M., Szawiel T., 2000, Korzenie demokracji: partie polityczne w środowisku lokalnym, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 16. GUS, 1991, Rocznik statystyczny 1990, Warszawa.
 17. GUS, 2003, "Ludność i gospodarstwa domowe. Stan i struktura społeczno-ekonomiczna 2002", http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_ludnosc_i_gospodarstwa_domowe_stan_i_struktura_spoleczno_ekonomiczna.pdf [dostęp: 29.11.2011].
 18. GUS, 2010a, "Pracujący w gospodarce narodowej w 2009 r.", http://www.stat.gov.pl/gus/praca-ludnosc-PLK-HTML.htm [dostęp: 27.04.2011].
 19. GUS, 2010b, Rocznik statystyczny 2009, Warszawa.
 20. Hunter F., 1953, Community Power Structure: A Study of Decision Makers, Chapel Hill: The University of North Carolina Press.
 21. Jałowiecki B. (red.), 2008, Miasto jako przedmiot badań naukowych w początkach XXI wieku, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 22. Jałowiecki B., Szczepański M.S., 2009, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 23. Koseła K., 1999, "Transformacja, pokolenie polityczne, rewolta", w: K. Koseła (red.), Młodzież szkolna o rynku i demokracji, Warszawa: Oficyna Naukowa.
 24. Michels R. (1995), "Oligarchiczne tendencje organizacji", w: J. Szczupaczyński (wybór i oprać.), Władza i społeczeństwo, t. 2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 25. Nalewajko E., 2006, "Powiatowe partie polityczne - trudna adaptacja", w: J. Wasilewski (red.), Powiatowa elita polityczna: rekrutacja, struktura, działanie, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 26. Pareto V., 1994, Uczucia i działania: fragmenty socjologiczne, tłum. M. Dobrowolska, M. Rozpędowska, A. Zinserling, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 27. Siemieńska R., 2004, "Władza i zarządzanie w oczach radnych i mieszkańców Warszawy", w: J. Grzelak, T. Zarycki (red.), Społeczna mapa Warszawy: interdyscyplinarne studium metropolii warszawskiej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 28. Sorokin P.A., 2009, Ruchliwość społeczna, tłum. J. Słomczyńska, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
 29. Swianiewicz P., 2008, "Portret radnego 2007", Samorząd Terytorialny, nr 4, s. 5-16.
 30. Wasilewski J., 1981, Kariery społeczno-zawodowe dyrektorów, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 31. Wasilewski J., 1990, Społeczne procesy rekrutacji regionalnej elity władzy, Wrocław- Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN.
 32. Wasilewski J. (red.), 2006, Powiatowa elita polityczna: rekrutacja, struktura, działanie, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 33. Wasilewski J., Kocór M., 2001, "Obszary współzawodnictwa politycznego w opiniach elity krajowej i elity regionalne", Kultura i Społeczeństwo, nr 1, s. 116-141.
 34. Weber M., 2002, Gospodarka i społeczeństwo, tłum. D. Lachowska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 35. Wesołowski W., Pańków I. (red.), 1995, Świat elity politycznej, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
 36. Wesołowski W., Post B. (red.), 1998, Polityka i Sejm: formowanie się elity politycznej, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 37. Żyromski M., 1996, Gaetano Mosca - twórca socjologicznej teorii elit, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-4995
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu