BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewski Rafał (Polska Akademia Nauk)
Tytuł
Codzienne dojazdy do pracy - metodyczne aspekty badania wielkości i struktury dojazdów na przykładzie Białegostoku
Daily Commuting to Work - Methodological Aspects of a Size and Structure Study of Commuting on the Example of the City of Białystok
Źródło
Studia Regionalne i Lokalne, 2012, nr 3, s. 50-64, ryc., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Praca, Transport, Komunikacja miejska, Badania ankietowe, Wyniki badań, Dojazdy do pracy
Labour, Transport, Municipal transport, Questionnaire survey, Research results, Commuting
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Białystok
Bialystok
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja metodycznych aspektów dwuetapowego badania dojazdów do pracy na przykładzie Białegostoku oraz jego wyników. Prowadzenie badań własnych wiąże się z szeregiem ograniczeń metodycznych oraz problemem ich kompleksowości (tj. badania zarówno wielkości, jak i struktury dojazdów). Porównano ponadto zasięg oddziaływania miasta w zakresie codziennych dojazdów do pracy w latach 1983-2005 oraz przedstawiono strukturę tych dojazdów w roku 2005. Mimo szeregu założeń metodycznych prezentowana metoda wydaje się dobrym narzędziem badania dojazdów do pracy, szczególnie w przypadku braku oficjalnych i szczegółowych danych statystycznych odnoszących się do tego zagadnienia. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to present a two-step survey method of commuting to work and its main results on the example of the city of Białystok. The survey has numerous methodological limitations and is very complex. The authors compare the range of influence of the city in 1983-2005 and describe the structure of daily commuting to work. Despite a number of methodological assumptions, the presented method seems to be a valuable tool for studying daily journeys to work, especially since there are no detailed data related to this issue. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Batevik F.O., Hansen J.C., 1995, "Migration and journey to work in sparsely populated areas in Norway", Norsk Geografisk Tidsskrift, t. 49, Bergen, s. 5-17.
 2. Cegielski J., 1974, "Dalekie dojazdy pracownicze do Warszawy", Kronika Warszawy, nr 1(17), s. 45-56.
 3. Getis A., 1969, "Residential location and the journey from work", Proceedings of the Association of American Geographers, nr 1, s. 55-59.
 4. Herma J., 1966, Dojazdy do pracy w Polsce Południowej (województwo katowickie, kieleckie, krakowskie, opolskie, rzeszowskie) 1958-1961, Kraków: Wydawnictwo WSP w Krakowie.
 5. Informacja o wynikach badania przepływów ludności związanych z zatrudnieniem w Polsce, 2009, Poznań: Departament Pracy i Warunków Życia GUS, Urząd Statystyczny w Poznaniu.
 6. Kitowski J., 1988, Rola dojazdów do pracy w gospodarce narodowej, Lublin: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 7. Matykowski R., Tobolska A., 2009, Funkcjonowanie zakładów przemysłowych XXI wieku na przykładzie Swedwood Poland i Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. Analiza dojazdów do pracy, Prace Komisji Geografii Przemysłu, nr 14, Warszawa-Kraków, s. 65-75.
 8. Olędzki M., 1967, Dojazdy do pracy. Zagadnienia społeczno-ekonomiczne na przykładzie rejonu płockiego, Warszawa: Książka i Wiedza.
 9. Potentials for Poly centric Development in Europe, 2005, ESPON 1.1.1 Final Report.
 10. Rosik P., Stępniak M., Wiśniewski R., 2010, "Dojazdy do pracy do Warszawy i Białegostoku - alternatywne podejście metodologiczne", Studia Regionalne i Lokalne, nr 2, s. 77-98.
 11. Rouwendal J., 2004, Search Theory and Commuting Behavior, Tinbergen Institute Discussion Paper (TI 2004-017/3), Amsterdam: Department of Economics, Vrije Universiteit Amsterdam and Wageningen University.
 12. Rouwendal J., Nijkamp P., 2004, "Living in two worlds: A review of home-to-work decisions", Growth and Change, t. 35, nr 3, s. 287-303.
 13. Sakanishi A., 2006, "Commuting patterns in the Osaka Metropolitan Area: A GIS-based analysis of commuter rail passengers", Review of Urban & Regional Development Studies, t. 18, nr 1, s. 41-59.
 14. Smętkowski M., 2005, "Rola infrastruktury transportowej w integracji obszaru metropolitalnego Warszawy", w: Z. Makieła, T. Marszał (red.), Infrastruktura techniczno- -ekonomiczna w obszarach metropolitalnych. Biuletyn KPZK PAN, z. 222, Warszawa, s. 45-63.
 15. Stryjek B., Warakomska K, 1980, "Zasięg oddziaływania wybranych ośrodków przemysłowych w Polsce w świetle izochrony jednogodzinnej", Przegląd Geograficzny, nr 52(2), s. 321-340.
 16. Zatrudnienie w Polsce 2006. Produktywność dla pracy, 2007, Warszawa: Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-4995
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu