BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Słoczyński Tymon (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Próba wyjaśnienia regionalnego zróżnicowania międzypłciowej luki płacowej w Polsce
Explaining Regional Variation in Gender Wage Gaps in Poland
Źródło
Studia Regionalne i Lokalne, 2012, nr 3, s. 65-84, tab., ryc., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Zróżnicowanie płac, Nierówności płacowe, Dyskryminacja kobiet, Dyskryminacja płacowa, Luka płacowa
Wage differential, Wage disparities, Women's discrimination, Wage discrimination, Wage gap
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule opisano regionalne zróżnicowanie międzypłciowej luki płacowej w Polsce, która okazuje się szczególnie duża w województwie śląskim (ok. 25,44%). Zaproponowano kilka wyjaśnień tego zjawiska. Po pierwsze, dyskryminacja płacowa kobiet jest najprawdopodobniej szczególnie silna w tym regionie. Po drugie, w województwie śląskim mężczyźni są generalnie zatrudniani w większych miejscach pracy niż kobiety. Po trzecie, rozkład kobiet między poszczególne zawody i sekcje gospodarki narodowej jest tam szczególnie niekorzystny dla ich relatywnych wynagrodzeń. Po czwarte, również struktura premii za wykonywanie poszczególnych zawodów pozostaje w województwie śląskim niekorzystna dla kobiet, tj. sfeminizowane zawody oferują na Śląsku szczególnie niskie relatywne wynagrodzenia. (abstrakt oryginalny)

In this paper, the author provides a description and an explanation of regional variation in gender wage gaps in Poland, and shows that the gap is especially large in the Silesian Voivodeship (ca 25.44%). He presents several explanations for this phenomenon. First, gender wage discrimination is likely to be especially strong in Silesia. Second, in this region, men typically work in bigger firms than women. Third, the distribution of women between different occupations and industries in Silesia is especially disadvantageous for their relative wages. Fourth, the structure of occupational wage differentials in Silesia is also unfavourable for women, i.e. predominantly female occupations pay relatively less in Silesia than in other regions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamchik V.A., Bedi A.S., 2003, "Gender pay differentials during the transition Poland", Economics of Transition, t. 11, nr 4, s. 697-726.
 2. Barsky R., Bound J., Charles K.K., Lupton J.P., 2002, "Accounting for the black- -white wealth gap: A nonparametric approach", Journal of the American Statistical Association, t. 97, s. 663-673.
 3. Blinder A.S., 1973, "Wage discrimination: Reduced form and structural estimates", Journal of Human Resources, t. 8, nr 4, s. 436-455.
 4. Brainerd E., 2000, "Women in transition: Changes in gender wage differentials in Eastern Europe and the former Soviet Union", Industrial and Labor Relations Review, t. 54, nr 1, s. 138-162.
 5. Cotton J., 1988, "On the decomposition of wage differentials", Review of Economics and Statistics, t. 70, nr 2, s. 236-243.
 6. Dijkstra A.G., Plantenga J. (red.), 2003, Ekonomia i płeć, tłum. A. Grzybek, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 7. Fortin N.M., 2008, "The gender wage gap among young adults in the United States: The importance of money versus people", Journal of Human Resources, t. 43, nr 4, s. 884-918.
 8. Grajek M., 2003, "Gender pay gap in Poland", Economics of Planning, t. 36, nr 1, s. 23-44.
 9. Jann B., 2008, "The Blinder-Oaxaca decomposition for linear regression models", Stata Journal, t. 8, nr 4, s. 453-479.
 10. Juhn C., Murphy K.M., Pierce B., 1991, "Accounting for the slowdown in black-white wage convergence", w: M.H. Kosters (red.), Workers and Their Wages: Changing Patterns in the United States, Washington: American Enterprise Institute.
 11. Kalinowska-Nawrotek B., 2005, Dyskryminacja kobiet na polskim tynku pracy, Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 12. Kline P., 2011, "Oaxaca-Blinder as a reweighting estimator", American Economic Review, t. 101, s. 532-537.
 13. Kot S.M., Podolec B., Ulman P., 1999, "Problem dyskryminacji płacowej ze względu na płeć", w: S.M. Kot (red.), Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji, Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 14. Łatuszyński K., Woźny Ł.P., 2008, "Zróżnicowanie wynagrodzeń kobiet i mężczyzn na polskim rynku pracy w 2004 roku", w: W. Pacho, M. Garbicz (red.), Wzrost gospodarczy a bezrobocie i nierówności w podziale dochodu, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 15. Magda I., Szydłowski A., 2008, "Płace w makro i mikroperspektywie", w: M. Bukowski (red.), Zatrudnienie w Polsce 2007 - Bezpieczeństwo na elastycznym rynku pracy, Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 16. Matysiak A., Słoczyński T., Baranowska A., 2010, "Kobiety i mężczyźni na rynku pracy", w: M. Bukowski (red.), Zatrudnienie w Polsce 2008 - Praca w cyklu życia, Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 17. Neumark D., 1988, "Employers' discriminatory behavior and the estimation of wage discrimination", Journal of Human Resources, t. 23, nr 4, s. 279-295.
 18. Newell A., Reilly B., 2001, "The gender pay gap in the transition from communism: Some empirical evidence", Economic Systems, t. 25, nr 4, s. 287-304.
 19. Oaxaca R., 1973, "Male-female wage differentials in urban labor markets", International Economic Review, t. 14, nr 3, s. 693-709.
 20. Oaxaca R.L., Ransom M.R., 1994, "On discrimination and the decomposition of wage differentials", Journal of Econometrics, t. 61, nr 1, s. 5-21.
 21. Pailhe A., 2000, "Gender discrimination in Central Europe during the systemic transition", Economics of Transition, t. 8, nr 2, s. 505-535.
 22. Reimers C.W., 1983, "Labor market discrimination against Hispanic and black men", Review of Economics and Statistics, t. 65, nr 4, s. 570-579.
 23. Reszke I., 1991, Nierówności płci w teoriach. Teoretyczne wyjaśnienia nierówności płci w sferze pracy zawodowej, Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
 24. Rokicka M., Ruzik A., 2010, The Gender Pay Gap in Informal Employment in Poland, CASE Network Studies & Analyses, nr 406.
 25. Słoczyński T., 2011, Population Average Gender Effects, Warszawa: Seminarium Ekonomiczne SGH, http://akson.sgh.waw.pl/~jg23234/se/Papers/Sloczynski_paper_PAGE.pdf [dostęp: 22.11.2011].
 26. Weichselbaumer D., Winter-Ebmer R., 2006, "Rhetoric in economic research: The case of gender wage differentials", Industrial Relations, t. 45, nr 3, s. 416-436.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-4995
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu