BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamus Wiktor (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Ptaszek Paweł (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Modele rozwoju gmin w ujęciu wielokryterialnego procesu decyzyjnego
Development Models of Local Communities in the Multi-Criteria Decision-Making Process
Źródło
Studia Regionalne i Lokalne, 2012, nr 3, s. 85-106, tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Gmina, Rozwój lokalny, Analityczny proces hierarchiczny, Model rozwoju, Proces podejmowania decyzji
District, Local development, Analytic Hierarchy Process (AHP), Evaluation model, Decision making process
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Słopnice, Tymbark
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie na przykładzie dwóch gmin (Słopnic i Tymbarku) podobieństw i różnic między strategicznymi kierunkami rozwoju. Artykuł ma charakter metodologiczny, wykorzystano w nim bowiem po raz pierwszy metodę decyzyjnego wielokryterialnego Analitycznego Procesu Hierarchicznego (AHP) do oceny korzyści i kosztów podstawowych kryteriów rozwoju społeczno-gospodarczego gmin. W trakcie badania zidentyfikowano kluczowe czynniki rozwoju gmin dotyczące paradygmatu rozwoju endogenicznego oraz określono preferowany model rozwoju gmin w odniesieniu do ich profilu społeczno-ekonomicznego. (abstrakt oryginalny)

The goal of the paper is to indicate similarities and differences between strategic priorities of socio-economic development on the basis of research conducted in two local communities: Tymbark and Słopnice. The paper is based on a methodological approach called the AHP method, which is used to evaluate the benefits and costs of the basic criteria of socio-economic development and prioritizing models of development. The research indicates key factors of local development in the framework of the endogenous development paradigm. Moreover, the preferred development models have been chosen in the compared communities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M., 2003, "Wstęp", w: M. Adamowicz (red.), Strategia rozwoju lokalnego. Aspekty instytucjonalne, t. 1, Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 2. Adamus W., Gręda A., 2005, "Wspomaganie decyzji wielokryterialnych w rozwiązywaniu wybranych problemów organizacyjnych i menedżerskich", Badania Operacyjne i Decyzje, nr 2, s. 6-36.
 3. Adamus W., Szara K., 2000, "Zastosowanie Analitycznego Procesu Hierarchicznego AHP do racjonalizacji zarządzania i organizacji gospodarstw (przedsiębiorstw)", Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4-5, s. 20-23.
 4. Chojnacki M., 2005, "Podejście marketingowe w planowaniu rozwoju lokalnego". Studia Regionalne i Lokalne, nr 3, s. 51-65.
 5. Churski P., 2008, "Czynniki rozwoju lokalnego w świetle koncepcji teoretycznych", www.staff.amu.edu.pl [dostęp 30.04.2009].
 6. Forman E., Selly M.A., 2001, Decision by Objectives, New York: World Scientific.
 7. Griffin R., 2004, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. GUS, Definicje pojęć, www.stat.gov.pl [dostęp 2.05.2009].
 9. Koncepcja rozwoju Gminy Słopnice, Urząd Gminy Słopnice.
 10. Kulesza M., 2008, "Administracja kooperatywna", rozmowa Bogdana Mościckiego z prof. Michałem Kuleszą, Wspólnota, nr 51.
 11. Kwiesielewicz M., 2002, Analityczny hierarchiczny proces decyzyjny. Nierozmyte i rozmyte porównania parami, Warszawa: Instytut Badań Systemowych PAN.
 12. Mazur E. (red.), 2007, Ewaluacja funduszy strukturalnych, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 13. Ocena ex ante projektu Strategii rozwoju województwa małopolskiego na lata 2007- 2013, www.malopolskie.pl/StrategiaRozwoju/Ekspertyzy/ [dostęp 30.04.2009].
 14. Parysek J.J., 1997, Podstawy gospodarki lokalnej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 15. Portal województwa małopolskiego, www.wrotamalopolski.pl.
 16. Raport z oceny ex ante Strategii rozwoju województwa małopolskiego na lata 2007-2013, www.malopolskie.pl [dostęp 5.05.2009].
 17. Roy B., 1990, Wielokryterialne wspomaganie decyzji, tłum. R. Słowiński, Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.
 18. Saaty T.L., 2001, Decision Making with Dependence and Feedback: The Analytic Network Process, Pittsburgh, PA: RWS Publications.
 19. Saaty T.L., 2005, "The analytic hierarchy and analytic network processes for the measurement of intangibles and for decision making", w: J. Figueira, S. Greco, M. Ehrgott (red.), Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys, Springer Science+Bussines Media.
 20. Saaty T.L., 2008, "Priorities originate from dominance and order topology in AHP/ANP. The fundamental scale, relative scales and when to preserve rank, w: W. Adamus (red.), The Analytic Hierarchy & Network Processes, Cracow: Jagiellonian University.
 21. Saaty T.L., Kearns K.P., 1991, Analytical Planning: The Organization of Systems, Pittsburgh, PA: RWS Publications.
 22. Strategia rozwoju gminy Tymbark, Urząd Gminy Tymbark.
 23. Szczerski K., 2005, Administracja publiczna w modelu zarządzania wielopasmowego. Wyzwania dla rozszerzonej Unii Europejskiej - przypadek Polski, Warszawa: Wydawnictwo Centrum Europejskie Natolin.
 24. Szymla Z., 2000, Determinanty rozwoju regionalnego, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo.
 25. Zalewski A. (red.), 2005, Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-4995
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu