BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Platje Joost (Uniwersytet Opolski)
Tytuł
Sustainable Development as a Club Good
Zrównoważony rozwój jako dobro klubowe
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 229, s. 15-25, tab., bibliogr. 32 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Problemy koncepcyjne i implementacyjne zrównoważonego rozwoju
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Prawo własności, Koszty transakcyjne
Sustainable development, Property law, Transaction cost
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł porusza problematykę warunków oraz wyzwań zrównoważonego rozwoju, stającego się swego rodzaju dobrem klubowym. Zagadnienia te omówiono w kontekście osiągnięcia celu, jakim jest rozwój zrównoważony środowiskowo oraz stale rosnący poziom dochodu i bogactwa. W dyskusji dotyczącej zrównoważonego rozwoju jako dobra klubowego fundamentalną rolę odgrywają zwłaszcza instytucjonalne struktury współrządzenia, dotyczące różnych rodzajów struktur organizacyjnych kluczowych z punktu widzenia rozwoju i wdrażania polityki (zmian instytucjonalnych) oraz oddziaływania na bodźce oraz koszty transakcyjne związane z tworzeniem i egzekwowaniem nowego systemu praw własności. Brak istnienia i/lub dostępu do instytucjonalnych struktur współrządzenia może działać na zasadzie mechanizmu wykluczenia i uniemożliwiać osiągnięcie dobrej stopy życiowej przez liczne grupy ludności. (abstrakt oryginalny)

In this article conditions and challenges for sustainable development becoming a kind of club good are addressed in the context of the aim of environmental sustainability and ever increasing income and wealth. In particular institutional governance, concerning different types of organizational structures being instrumental in the development and implementation of policy (institutional change) and influencing the incentives for and transaction costs of creation and enforcement of new property rights regimes, is fundamental in the discussion on sustainable development as club good. Lack of existence and/or access to institutional governance may work as an exclusion mechanism, and prevent the achievement of a good life for large groups of people. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barzel Y., Economic Analysis of Property Rights, Cambridge University Press, Cambridge 1989.
 2. Borys T., Indicators for Sustainable Development - A Polish Experience, Wydawnictwo "Ekonomia i Środowisko", Warszawa-Białystok 2005.
 3. Bromley D.W., Economic Interests and Institutions: The Conceptual Foundation of Public Policy, Basil Blackwell, Oxford 1989.
 4. Bromley D.W., Environment and Economy - Property Rights and Public Policy, Basil Blackwell, Oxford 1991.
 5. Buchanan J.M., An economic theory of clubs, "Economica" 1965, vol. 32, pp. 1-14.
 6. Castells M., End of Millennium, Blackwell Publishers, Cambridge 1998.
 7. Castells M., The Rise of the Network Society, Blackwell Publishers, Cambridge 1996.
 8. Ciriacy-Wantrup S.V., The economics of environmental policy, "Land Economics" 1971, vol. 47, pp. 36-45.
 9. Coase R.H., The problem of social cost, "Journal of Law and Economics" 1960, vol. 3, no. 1, pp. 1-44.
 10. Cornes R., Sandler T., The Theory of Externalities, Public Goods and Club Goods, Cambridge University Press, Cambridge 1996.
 11. De Soto H., The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else, Basic Books, New York 2000.
 12. Eggertsson T., Economic Behavior and Institutions, Cambridge University Press, Cambridge 1990.
 13. Furubotn E.G., Richter R., Institutions and Economic Theory - The Contributions of the New Institutional Economics, The University of Michigan Press, Ann Arbor 1997.
 14. Galbraith J.K., The Affluent Society, Houghton Mifflin, Boston 1958.
 15. Gladwin T.N., Kennelly J.J., Krause T.-S., Shifting paradigms for sustainable development: Implementations for management theory and research, "The Academy of Management Review" 1995, vol. 20, no. 4, pp. 874-907.
 16. Honoré A.M., Ownership, [in:] A.G. Guest (ed.), Oxford Essays in Jurisprudence, Oxford University Press, Oxford 1961.
 17. Keijzers G., Creating Sustainable Directions - Collaborative Stakeholder Approach of Governments and Business, Erasmus Universiteit, Rotterdam 2003.
 18. Moulaert F., Globalization and Integrated Area Development in European Cities, Oxford University Press, Oxford 2002.
 19. North D.C., Institutions, Institutional Change, and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge 1990.
 20. Ostrom E., Schroeder L., Wynne S., Institutional Incentives and Sustainable Development - Infrastructure Policies in Perspective, Westview Press, Boulder 1993.
 21. Platje J., Institutional Capital - capacity and capability for sustainable development, unpublished manuscript, Opole (planned publication 2011) 2010.
 22. Platje J., Institutional Change and Poland's Economic Performance since the 1970s - Incentives and Transaction Costs, CL Consulting i Logistyka, Wrocław 2004.
 23. Rao P.K., Sustainable Development - Economics and Policy, Blackwell Publishers, Oxford 2000.
 24. Rawls J., A Theory of Justice, Harvard University Press, Cambridge 1971.
 25. Ryden L., Tools for Integrated Sustainability Management in Cities and Towns, Baltic University Press, Uppsala 2008.
 26. Schlager E., Ostrom E., Property-rights regimes and coastal fisheries: An empirical analysis, [in:] T. Anderson, R. Simmons, (eds.), The Political Economy of Customs and Culture: Informal Solutions to the Commons Problem, Rowman & Littlefield, Lanham, MD 1993, pp. 13-42.
 27. Sen A., Development as Freedom, Anchor Books, New York 1999.
 28. Smith A., An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Reprint edited with an introduction by Kathryn Sutherlands, Oxford University Press, Oxford 1998 (1776).
 29. Uphoff N.T., Local Institutional Development: An Analysis Sourcebook with Cases, Kumarian Press, West Hartford, CT, 1986.
 30. WCED (World Commission on Environment and Development), Our Common Future, Oxford University Press, Oxford 1987.
 31. Williamson O.E., The Economic Institutions of Capitalism, Free Press, New York 1985.
 32. Woźniak T., Propaganda scjentystyczna - funkcje społeczne przekazów popularnonaukowych, Wydawnictwo IfiS PAN, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu