BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sikora Jan (Poznań University of Economics, Poland)
Tytuł
Common Agricultural Policy of the European Union in the Opinion of Country Dwellers : Hope or Disappointment
Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej w opiniach mieszkańców wsi. Nadzieja czy rozczarowanie
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 218, s. 157-179, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Wspólna Polityka Rolna, Obszary wiejskie, Rolnictwo, Ludność wiejska
Common Agricultural Policy (CAP), Rural areas, Agriculture, Rural population
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule przedstawiono charakterystykę wybranych wyników ogólnopolskich badań empirycznych przeprowadzonych techniką ankiety na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Badania są badaniami panelowymi i dotyczą postaw społecznych mieszkańców wsi wobec różnych problemów społeczno-ekonomicznych występujących na obszarach wiejskich. W artykule zwrócono szczególną uwagę na cele i zasady wspólnej polityki rolnej (WPR) oraz na opinie mieszkańców wsi (rolników i nierolników) dotyczące członkostwa Polski w Unii Europejskiej, wpływu wspólnej polityki rolnej na rolnictwo i obszary wiejskie, a także na ocenę poszczególnych instrumentów WPR. (abstrakt oryginalny)

The article presents the characteristics of some selected results of all-Poland empiric research carried out by the use of a survey technique for The Ministry of Agriculture and Rural Development. It is panel research and it concerns attitudes of country dwellers towards various socio-economic problems in rural areas. The article draws special attention to objectives and rules of the Common Agricultural Policy (CAP) and to the opinions of country dwellers (farmers and non-farmers) concerning Polish membership in the European Union, the CAP's influence on agriculture and rural areas and on the evaluation of several CAP's instruments. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Grzeszczak, A., 2010, Huśtawka nastrojów [An Emotional See-Saw], Supplement Prywatyzacja 20 lat później [Privatization Twenty Years Later], Polityka, nr 18.
  2. Kocik, L., 2001, Trauma i eurosceptycyzm polskiej wsi [Trauma and Euroscepticism of the Polish Country], Universitas, Kraków.
  3. Polska wieś i rolnictwo, 2009, [Polish Country and Agriculture], MRiRW, Warszawa.
  4. Sikora, J., Wartecka-Ważyńska, A., 2008, Agroturystyka w świetle perspektyw rozwoju wsi i rolnictwa. Analiza wyników badań empirycznych [Agrotourism in the Perspective of Development of the Country and Agriculture], in: Sikorska-Wolak, J. (red.), Ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju turystyki wiejskiej [Economic and Social Aspects of Country Tourism Development], Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  5. Wilkin, J., 2000, Struktura wsi i rolnictwa - Polska a kraje Unii Europejskiej [The Structure of the Country and Agriculture - Poland Versus the EU Countries], in: Chłop, rolnik, farmer? Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej - nadzieje i obawy polskiej wsi [Peasant, agriculturalist, farmer? Poland's accession to the European Union - Hopes and Fears of the Polish Country], ISP, Warszawa.
  6. Wilkin, J., 2007, Polska wieś i rolnictwo w obliczu wielkiej zmiany [Polish Country and Agriculture Facing a Great Change], in: Marody, M. (red.), Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku [Dimensions of Social Life. Poland at the Turn of the 20th and 21st Centuries], Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
  7. http//www.ukie.gov.pl [access: May 2010].
  8. http//www.exporter.pl/zarządzanie [access: May 2010].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu