BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szyszko Magdalena (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Kształtowanie oczekiwań inflacyjnych w okresach zaburzeń
Shaping Inflation Expectations during the Crisis
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 202, s. 18-29, rys., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Bezpośredni cel inflacyjny, Inflacja, Oczekiwania inflacyjne
Inflation targeting, Inflation, Inflation expectations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule opisano rolę oczekiwań inflacyjnych w nowoczesnej polityce monetarnej oraz problemy związane z wdrażaniem strategii nakierowanej na oczekiwania w okresie zaburzeń na rynku finansowym i w sferze realnej. Przełożenie oczekiwań na inflację odzwierciedla nowokeynesistowska krzywa Phillipsa. Zgodnie z jej formułą inflacja ma charakter antycypacyjny i zależy od dzisiejszych oczekiwań przyszłej inflacji. Zależy również od luki popytowej. Drugi kanał ujawnia możliwość krótkookresowego wpływu banku centralnego na sferę realną. Zaburzenia na rynkach oznaczają zmianę modelu kształtowania oczekiwań oraz ich wyższą zmienność. Zjawiska te zależą w dużej mierze od reputacji banku centralnego. W artykule krótko opisano te problemy. (abstrakt oryginalny)

The article focuses on the importance of inflation expectations in modern monetary policy. It highlights the main problems in implementing monetary policy strategy focused on expectations during the time of growing instability in economy. The New-Keynesian Phillips curve that is modern inflation equation shows that inflation has a forward-looking nature. It depends directly on today's inflation expectations and indirectly, on output gap. The latter channel reveals the possibility of the central bank's impact on real economy in the short term. The enhanced instability in the economy may result in verification of inflation expectations shaping scheme and higher volatility of inflation expectations. This depends on several factors, including the central bank's reputation. The article briefly describes these problems. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bludnik, I., 2010, Neokeynesizm, analiza krytyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 2. Błaszczyk, P., 2010, Stabilność cen - sposoby definicji oraz wyzwania dla polityki pieniężnej, Materiały i Studia NBP nr 249, Warszawa.
 3. Cierkoński, M., 2008, Adaptacyjne uczenie się a modelowanie i ocena polityki pieniężnej, Bank i Kredyt nr 6.
 4. Frydman, R., Goldberg, M., 2009, Ekonomia wiedzy niedoskonałej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 5. Gali, J., 2002, New Perspectives on Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycles, NBER Working Paper Series, nr 8767, Cambridge.
 6. Goodfriend, M., King, R., 1997, The New Neoclassical Synthesis and the Role of Monetary Policy, Working Paper, nr 5, Federal Reserve Bank of Richmond, Richmond.
 7. Kokoszczyński, R., 2004, Współczesna polityka pieniężna w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 8. Kowalski, T., 2001, Proces formułowania oczekiwań a teoria cyklu wyborczego. Implikacje dla polityki gospodarczej, Prace habilitacyjne nr 1, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 9. Kudła, J., 2005, Implementacja teorii racjonalnych oczekiwań na tle praktyki kształtowania stóp procentowych NBP w latach 2003-2005, w: Stopy procentowe a gospodarka. W poszukiwaniu optymalnej policy mix, red. J.L. Bednarczyk, Radom.
 10. Lepper, E.M., Zha, T., 2002, Modest Policy Intervention, NBER Working Paper No. 9192, Cambridge.
 11. Lucas, R., 1976, Econometric Policy Evaluation: a Critique, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy vol. 1.
 12. Łyziak, T., 2004, Probabilistyczne metody pomiaru oczekiwań inflacyjnych osób prywatnych na podstawie danych ankietowych, Bank i Kredyt 8.
 13. NECMOD, 2008, Prezentacja nowego modelu prognostycznego, NBP, Warszawa.
 14. Pruski, J., 2009, Działalność antykryzysowa banków centralnych w dobie globalnego kryzysu finansowego, w: Działalność antykryzysowa banków centralnych, Zeszyty BRE Bank - CASE, Warszawa.
 15. Przybylska-Kapuścińska, W., Szyszko, M., 2010, Quantitative easing - niestandardowe narzędzia polityki pieniężnej w architekturze rynków finansowych, w: Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach, red. W. Frąckowiak, J. Szambelańczyk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 144, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 16. Sims, Ch., 2009, Inflation Expectations, Uncertaininty and Monetary Policy, BIS Working Papers No. 275, Bazylea.
 17. Skorepa, M., Kotlan, V., 2003, Assessing Future Inflation in Inflation Targeting: Forecasts or Simulations, w: Monetary Policy in Changing Environment, BIS Paper No. 19, Bazylea.
 18. Svensson, L.E.O., 1997, Inflation Targeting in an Open Economy: Strict or Flexible Inflation Targeting? Institute for International Economic Studies, Stockholm University, November 1997.
 19. Svensson, L.E.O., 1999, How Should Monetary Policy Be Conducted in the Era of Price Stability? Stockholm University, Institute for International Economic Studies Seminar Paper nr 680, Sztokholm.
 20. Svensson, L.E.O., 2011, Inflation Targeting, w: B. Friedman, M. Woodford (red.), Handbook of Monetary Economics vol. 33, Elsevier.
 21. Taylor, J.B., 2009, Zrozumieć kryzys finansowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu