BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marchewka-Bartkowiak Kamilla (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Zabezpieczenie płynności sektora publicznego w obliczu kryzysu zadłużenia
Protection of the Public Sector Liquidity in the Face of the Debt Crisis
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 202, s. 30-43, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Płynność finansowa, Dług publiczny, Aktywa finansowe
Financial liquidity, Public debt, Financial assets
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł zawiera analizę zmian poziomu aktywów finansowych i pasywów (zadłużenia) sektora publicznego oraz zakresu akumulacji jego płynnych aktywów finansowych na przykładzie Polski. W jego drugiej części dokonano prezentacji zasad funkcjonowania systemu zarządzania płynnością sektora publicznego w świetle rozwiązań międzynarodowych oraz zmian, które zostaną wprowadzone w polskich finansach publicznych w 2011 roku. (abstrakt oryginalny)

A number of countries consolidate their public sector cash management systems. The major advantage of this instrument is decreased dependence on unpredictable changes in prices and investors' preferences. The article analyses the changes of financial assets and liabilities of the Polish public sector and the scope of usage of the government cash management within the international framework and the consolidated system proposed in the Polish legislation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Asian Development Bank, 2003, Government cash and treasury management reform, The Governance Brief Issue 7.
 2. GUS, 2010, Statystyka sektora instytucji rządowych i samorządowych, Warszawa.
 3. Lienert, I., 2009, Modernizing cash management, IMF Fiscal Affairs Department, October.
 4. Manual, 2001, Government Finance Statistics, IMF.
 5. Ministerstwo Finansów, 2006, Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2007-2009, Warszawa.
 6. NBP, Kwartalne rachunki finansowe, www.nbp.pl.
 7. Rozporządzenie Rady (WE) nr 3605/93 z dnia 22 listopada 1993r. w sprawie stosowania Protokołu w sprawie procedury dla nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
 8. Rozporządzenia Rady (WE) nr 2223/96 z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie.
 9. State Treasury of Finland, 2010, Cash management. Principles and functions of the cash forecasting system Rahakas.
 10. UK National Audit Office, 2009, Government cash management, Report by the Comptroller and Auditor General, October.
 11. Wheeler, G., 2003, Sound Practice in Government Debt Management, The World Bank.
 12. Williams, M., 2010, Government Cash Management. Its Interaction with Other Financial Policies, IMF Fiscal Affairs Department, July.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu