BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gruszczyńska-Brożbar Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Światowy kryzys finansowy w świetle giełdowych wskaźników prognozujących
World Financial Recession in the Light of Stock Market Forecasting Indicators
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 202, s. 59-76, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Giełda, Indeks giełdowy, Zmienność, Prognozy gospodarcze
Financial crisis, Stock exchange, Stock market indexes, Variability, Economic forecast
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Po okresie hossy giełdowej z lat 2003-2007 nastąpiły na rynkach światowych spadki. Autorka artykułu podjęła zagadnienie oddziaływania światowego kryzysu finansowego na funkcjonowanie wybranych giełd papierów wartościowych. Zwrócono uwagę analityczną na predykcję wzmiankowanego kryzysu, w obliczu zmian giełdowych indeksów akcji oraz wartości obrotów. Stwierdzono, że giełdy dyskontowały aktualne i przyszłe scenariusze wydarzeń, bez jednoznacznych wskazań dotyczących końca kryzysu. (abstrakt oryginalny)

After a stock market boom period from the years 2003-2007, falls followed on the global markets. The author took up the issue of the influence of the global financial recession on the selected stock exchanges. Analytical attention was drawn to the described crisis forecast in the face of changes in stock indexes and turnover value. The article shows that stock exchanges discounted current and future scenarios of events, without a clear-cut indication concerning the end of recession. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bień, W., 2002, Rynek papierów wartościowych, Difin, Warszawa.
 2. Demirguc-Kunt, A., Levine, R., 1996, Stock Market Development and Financial Intermediares: Stylized Facts, World Bank Economic Review vol. 10.
 3. Diba, B.T., Grossman, H.I., 1998, The Theory of Rational Bubbles in Stock Prices, The Economic Journal, September.
 4. Gruszczyńska-Brożbar, E., 2009, Analizy giełdowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 5. King, R.G., Levine, R., 1993, Finance and Growth: Schumpeter Migh be Right, Quarterly Journal of Economics vol. 108.
 6. Lee, T., 2000, Ekonomia dla inwestorów giełdowych, WIG-Press, Warszawa.
 7. Levine, R., Zervos S., 1998, Stock Markets Banks, and Economic Growth, American Economic Review vol. 52.
 8. Luintel, M., Khan, M., 1999, A Quantitative Reassessment of the Finace-growth Nexus: Evidence from a Multivariate VAR, Journal of Development Economics vol. 60.
 9. Mishkin, F.S., 2002, Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Pagano, M., 1993, Financial Markets and Growth: An Overview, European Economic Review vol. 37.
 11. Plummer, T., 1995, Psychologia rynków finansowych, WIG-Press, Warszawa.
 12. Przybylska-Kapuścińska, W. (red.), 2002, Rynek finansowy - wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 13. Reinhart C.M., Rogoff K.S., 2009, Is the 2007 U.S. Sub-Prime Financial Crisis So Different? An International Historical Comparison, www.economics.harvard.edu [dostęp: 18.06.2009].
 14. Shiller, R.I., 2009, The Subprime Solution: How Today, s Global Financial Crisis Happened, and What to Do about It, http://press.princeton.edu/ [dostęp: 18.06.2009].
 15. Sławiński, A., 2006, Rynki finansowe, PWE, Warszawa.
 16. Taylor, J.B, 2008, The Financial Crisis and The Policy Responses: An Empirical Analysis of What Went Wrong, Bank of Canada, November.
 17. Taylor, J.B, The Financial Crisis and The Policy Responses: An Empirical Analysis of What Went Wrong [online] www.stanford.edu [dostęp: 18.06.2009].
 18. Vintcent, Ch., 2000, Spekulacja i inwestowanie długoterminowe, LIBER, Warszawa.
 19. Yamarone, R., 2006, Wskaźniki ekonomiczne, Helion, Gliwice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu