BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewski Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Sytuacja finansowa gmin i miast na prawach powiatu w Polsce w okresie kryzysu
Financial Situation of Communities and Municipalities in Poland in the Time of Global Financial Crisis
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 202, s. 77-93, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Gmina, Samorząd terytorialny, Analiza skupień
Financial crisis, District, Local government, Cluster analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W mniejszym artykule autor podjął próbę oceny sytuacji finansowej najważniejszych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, tj. gmin oraz miast na prawach powiatu, w celu zaobserwowania wpływu globalnego kryzysu finansowego na ich kondycję. Przeprowadzono analizę dynamiki podstawowych kategorii finansowych, uzupełniając ją analizą wskaźnikową. W celu ukazania zróżnicowania badanej zbiorowości przeprowadzono grupowanie badanych jednostek za pomocą analizy skupień. Badania wykazały negatywny wpływ kryzysu na finanse badanych jednostek, a dokonane grupowanie wskazało duże zróżnicowanie badanych jednostek, co stanowi ważną wskazówkę przy ocenie poszczególnych gmin i miast na prawach powiatu z osobna. (abstrakt oryginalny)

In this paper the author made an attempt to evaluate the financial situation of the communities and municipalities in Poland in order to observe the influence of global financial crisis on their condition. Especially, the research of fundamental financial categories was conducted, using dynamic and indicatory analysis. In order to indicate diversity of the analyzed population of local government units, the cluster analysis was made. The results showed that the global crisis had a significant, negative influence on the financial condition of the analyzed entities, but the clustering indicated that the examined population was quite diverse, which has to be considered while assessing the single community or municipality's financial standing. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ministerstwo Finansów, 2010, Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2006-2009, Warszawa.
  2. Frątczak, E., Gołata, E., Klimanek, T., Ptak-Chmielewska, A., Pęczkowski, M., 2009, Wielowymiarowa analiza statystyczna. Teoria - przykłady zastosowań z systemem SAS, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
  3. Panek, T., 2009, Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
  4. Sokołowski, A., 2010, Analizy wielowymiarowe, StatSoft Polska.
  5. Stanisz, A., 2007, Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica PL na przykładach z medycyny, t. 3: Analizy wielowymiarowe, StatSoft Polska, Kraków.
  6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240, art. 242.
  7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1241, art. 121.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu