BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Perez Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Metody oceny efektywności funduszy inwestycyjnych i ich przydatność dla polskich funduszy akcji
Investment Fund Performance Measures and Their Usefulness for Polish Stock Funds
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 202, s. 94-120, tab., bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe
Fundusze inwestycyjne, Akcje, Efektywność inwestycji
Investment funds, Shares, Efficiency of investment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, które z klasycznych i nowoczesnych miar oceny efektywności funduszy inwestycyjnych mogą być zastosowane do oceny wyników inwestycyjnych polskich funduszy inwestycyjnych lokujących aktywa w akcje. Na podstawie analizy przeprowadzonej dla 20 polskich funduszy akcji w okresie od lipca 2004 do czerwca 2009 roku ustalono, że: - w badaniach zależności między polskimi funduszami akcji a innymi zmiennymi, które opierają się na założeniach nowoczesnej teorii portfela można korzystać z logarytmicznej stopy zwrotu, współczynnika Sharpe'a, Information ratio, a także ewentualnie z alfy Jensena oraz wskaźnika Sortino i RoVaR; - istotne statystycznie rankingi polskich funduszy akcji można tworzyć, wykorzystując w tym celu współczynnik Sharpe'a, wskaźnik Sortino oraz współczynnik alfa Jensena lub ewentualnie IR lub RoVaR; - dla polskich funduszy akcji nie powinno się korzystać z miar U-P oraz Omegi; - dla funduszy tych nieprzydatne są miary Treynora i Sharpe-Omega. (abstrakt oryginalny)

The main goal of the article is answering the question about the usefulness of classic and alternative measures of investment fund performance for the Polish stock funds. Based on the analysis of 20 stock funds with the quotation history of minimum 5 years (07.2004-06.2009) we found that: 1. when considering the relations (based on modern portfolio theory) between the Polish stock funds and other variables, one can use logarithmic rate of return, Sharpe ratio, information ratio and possibly Jensen's alpha, Sortino ratio and return on VaR; 2. statistically significant rankings of the Polish stock funds may be built using the ratios of Sharpe, Sortino and Jensen and alternatively information ratio and RoVaR; 3. upside potential ratio (U-P) and Omega should not be used in the analysis of Polish stock funds; 4. Treynor and Sharpe-Omega measures give no statistically significant results and therefore are useless for the analysis of those funds. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agarwal, V., Naik, N.Y. 2004, Risks and Portfolio Decisions Involving Hedge Funds, Review of Financial Studies vol. 17, no. 1, s. 63-98.
 2. Bodie, Z., Kane, A., Marcus, A.J., 1993, Investments, 2nd ed. Richard D. Irwin, Homewood, IL.
 3. Brooks, Ch., Kat, H.M., 2002, The Statistical Properties of Hedge Fund Index Returns and Their Implications for Investors, Journal of Alternative Investments vol. 5, no. 2, s. 26-44.
 4. Carhart, M.M., 1997, On Persistence in Mutual Fund Performance, Journal of Finance vol. 52, no. 1, s. 57-82.
 5. Dowd, K., 2000, Adjusting for Risk: An Improved Sharpe Ratio, International Review of Economics and Finance no. 9, s. 209-222.
 6. Elton, E.J., Gruber, M. J., 1998, Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG Press, Warszawa.
 7. Fama, E.F., French, K.R., 1992, The Cross-section of Expected Stock Returns, Journal of Finance vol. 47, no. 2, s. 427-465.
 8. Fama, E.F., French, K.R., 1993, Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds, Journal of Financial Economics vol. 33, s. 3-56.
 9. Ferruz, L., Sarto, J.L., 2004, An Analysis of Spanish Investment Fund Performance: Some Cconsideration Concerning Sharpe's Ratio, Omega. The International Journal of Management Science vol. 32, no. 4, s. 273-284.
 10. Gehin, W., 2006, The Challenge of Hedge Fund Performance Mmeasurement: A Toolbox Rather Than a Pandoras Box, EDHEC Risk and Asset Management Research Centre, November, s. 1-48.
 11. Gregoriou, G.N., 2004, Performance of Canadian Hedge Funds Using a Modified Sharpe Ratio, Derivatives Use, Trading & Regulation vol. 10, no. 2, s. 149-155.
 12. Gregoriou, G.N., Gueyie, J.P., 2003, Risk-adjusted Performance of Funds of Hedge Funds Using a Modified Sharpe Ratio, Journal of Weath Management vol. 6, no. 3, s. 77-83.
 13. Haslem, J.A., 2003, Mutual Funds. Risk and Performance Analysis for Decision Making, Blackwell Publishing, Malden, MA.
 14. Haugen, R.A., 1996, Teoria nowoczesnego inwestowania. Obszerny podręcznik analizy portfelowej, WIG Press, Warszawa.
 15. Israelsen, C.L., 2003, Sharpening the Sharpe Ratio, Financial Planning no. 1, s. 49-51.
 16. Jensen, M.C., 1969, Risk, the Pricing of Capital Assets, and the Evaluation of Investment Portfolios, Journal of Business vol. 42, no. 2, s. 167-247.
 17. Kaplan, P.D., Knowles, J.A., 2004, Kappa: A Generalized Downside Risk-Adjusted Performance Measure, Working Paper.
 18. Kazemi, H., Schneeweis, T., Gupta, R., 2003, Omega as a Performance Measure, CISDM Research Paper no. 6-15-03, June, s. 1-13.
 19. Keating, C., Shadwick, W., 2002, A Universal Performance Measure, Journal of Performance Measurement vol. 6, no. 3, s. 59-84.
 20. Lhabitant, F.S., 2006, Handbook of Hedge Funds, John Wiley & Sons, Hoboken.
 21. Lintner, J., 1965, The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets, Review of Economics and Statistics vol. 47, no. 1, s. 13-37.
 22. Malkiel, B.G., Saha, A., 2005, Hedge Funds: Risk and Return, Financial Analysts Journal vol. 61, no. 6, s. 80-88.
 23. Markowitz, H., 1952, Portfolio Selection, Journal of Finance vol. 7, no. 1, s. 77-91.
 24. Markowitz, H., 1959, Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments, John Wiley & Sons, Nowy Jork.
 25. Morningstar Mutual Fund User's Guide, 1993, Morningstar Inc., Chicago.
 26. Mossin, J., 1966, Equilibrium in a Capital Asset Market, Econometrica vol. 34, no. 4, s. 768-783.
 27. Perez, K., 2011, Analyzing Short-term Persistence in Polish Mutual Fund Performance, w: E. Kaynak, T.D. Harcar (eds.), Challenges and Opportunities of Global Business in the New Millennium: Contemporary Issues and Future Trends, Advances in Global Management Development vol. 20, s. 157-164.
 28. Radcliff, R.C., 1990, Investment Concepts, Analysis, Strategy, 3rd ed. HarperCollins, New York.
 29. Ross, S., 1976a, Return, Risk and Arbitrage, w: I. Fried, J. Bicksler (eds.), Risk and Return in Finance, Ballinger Press, Cambridge.
 30. Ross, S., 1976b, The Arbitrage Pricing Theory of Capital Asset Pricing, Journal of Economic Theory vol. 12.
 31. Sharpe, W., 1964, Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium, Journal of Finance vol. 19, no. 3, s. 425-442.
 32. Sharpe, W., 1966, Mutual Fund Performance, Journal of Business vol. 38, no. 1, part 2, s. 119-138.
 33. Sharpe, W., 1994, The Sharpe Ratio, Journal of Portfolio Management vol. 21, no. 1, s. 49-58.
 34. Sortino, F.A., Price, L.N., 1994, Performance Measurement in a Downside Risk Framework, Journal of Investing vol. 3, no. 3, s. 59-65.
 35. Sortino, F.A., Meer, R., van der, 1991, Downside Risk, Journal of Portfolio Management vol. 17, no. 4, s. 27-31.
 36. Sortino, F., Meer, R., van der, Plantinga, A., 1999a, The Dutch Triangle: A Framework to Measure Upside Potential Relative to Downside Risk, Journal of Portfolio Management vol. 26, no. 1, s. 50-58.
 37. Sortino, F., Meer, R., van der, Plantiga, A., 1999b, The Upside Potential Ratio, Journal of Performance Measurement vol. 4, no. 1, s. 10-15.
 38. Stutzer, M., 2000, A Portfolio Performance Index, Financial Analysts Journal vol. 56, May-June, s. 52-61.
 39. Treynor, J.L., 1965, How to Rate Management of Investment Funds, Harvard Business Review vol. 43, no. 1, s. 63-75.
 40. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, Dz.U. 2004 nr 146, poz. 1546, z późn. zm.
 41. Zamojska, A., 2008, Ewaluacja wyników funduszy inwestycyjnych na podstawie wskaźnikowych miar efektywności, w: S. Buczek, A. Fierla (red.), Rynek kapitałowy w Polsce - jak mądrze inwestować, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 227-240.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu