BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalak Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Rozwiązania w zakresie funkcjonowania rynków rent hipotecznych na przykładzie Wielkiej Brytanii
Organisation of the Equity Release Markets : a Case Study of the United Kingdom Market
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 202, s. 121-141, rys., tab., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Hipoteka, Odwrócona pożyczka hipoteczna, Przeniesienie praw własności
Mortgage, Reverse mortgage, Transfer of ownership
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wielka Brytania
United Kingdom
Abstrakt
Pierwsze produkty umożliwiające zamianę wartości zgromadzonej w nieruchomości pojawiły się w Wielkiej Brytanii już w latach sześćdziesiątych XX wieku, ale na szerszą skalę zaczęto je oferować dopiero w latach osiemdziesiątych XX wieku. Niestety wielu nabywców oferowanych wtedy produktów poniosło dotkliwe straty (między innymi w związku z wystąpieniem zjawiska negative equity). Od tamtego czasu przeprowadzono wiele refom mających na celu zapewnienie właściwej ochrony konsumentów oraz stabilności rynku. Utworzono organizację branżową regulującą zasady świadczenia usług z zakresu rent hipotecznych (SHIP), a pośredników objęto nadzorem Financial Services Authority. Aktualnie rynek rent hipotecznych (equity release) w Wielkiej Brytanii jest jednym z najbardziej rozwiniętych tego typu rynków na świecie zarówno w aspekcie ilościowym, jak i w zakresie rozwiązań instytucjonalno-prawnych. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie doświadczeń brytyjskich w budowie fundamentów rozwoju rynku rent hipotecznych. W szczególności skupiono się na rozwoju w zakresie oferowanych produktów oraz tworzeniu rozwiązań w zakresie efektywnego nadzoru nad pośrednikami oferującymi tego rodzaju produkty. (abstrakt oryginalny)

The equity release products, that allow transforming fixed assets in the property into liquid assets, appeared in the UK in the 1960s. However, on a larger scale they began to be offered in the 1980s. Products offered at that time were poorly designed because they failed to protect consumers from rising interest rates and negative equity. Many elderly people were left in severe financial difficulties. Since then, a number of reforms aimed at ensuring an adequate consumer protection and market stability have been introduced. In 1991 trade organization SHIP was launched to protect the consumers through its code of conduct, both lifetime mortgages and home reversion products were covered by Financial Services Authority regulation. Today, equity release market in the UK is one of the most developed in the world, both in terms of the volume of the transactions and institutional arrangements. The purpose of this paper is to present the UK experience in creating the efficient and consumer friendly equity release market. It focuses particularly on products and adopted solutions for the effective supervision of intermediaries providing their services on the equity release market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Actuarial Profession, 2004, Equity Release report 2005, Report of the Equity Release Working Party, London.
 2. Asthana, A., 2010, Housing Organisation Declares 'Golden Age' of Home Ownership Over, The Observer.
 3. CCELS, 2006, Report on Reverse Mortgages, Canadian Centre for Elder Law Studies, Report No. 2.
 4. Colman, E., 2009, Lenders Accused of Dirty Mortgage Tricks, The Sunday Times [online] http://www.timesonline.co.uk/tol/money/property_and_mortgages/article6077635.ece [dostęp: 17.01.2011].
 5. Consumer Financial Education Body, 2010, Rising Money from Your Home [online] http://www.moneymadeclear.org.uk/pdfs/equity_release.pdf [dostęp: 02.03.2011].
 6. Doling, J., Ronald, R., 2010, Property-based Welfare and European Homeowners: How Would Housing Perform as a Pension? Springer.
 7. European Commision, 2009a, 2009 Ageing Report, Economic and budgetary projections for the EU-27 Member States (2008-2060), European Economy.
 8. European Commission, 2009b, Updates of current and Prospective Theoretical Pension Replacement Rates 2006-2046, Brussels.
 9. MCOB, 2011, Financial Services Authority, Mortgages and Home Finance: Conduct of Business Sourcebook [online], http://fsahandbook.info/FSA/html/handbook/MCOB [dostęp: 13.03.2011].
 10. Georgarakos, D., Lojschova, A., Ward-Warmedinger, M., 2010, Mortgage Indebtness and Household Financial Distress, EBC Working Paper Series no. 1156, European Central Bank.
 11. Haurant, S., 2008, Borrowers Could Sue Over Equity Release Loans, The Guardian [online] http://www.guardian.co.uk/money/2008/sep/30/mortgages.consumeraffairs [dostęp: 13.03.2011].
 12. Hyde, Z., 2007, A Detailed History of Equity Release, Retirement Plus Ltd [online] http://www.retirement-plus.co.uk/downloads/570-2-7-2008-HistoryER-050608.pdf [dostęp: 17.01.2011].
 13. Institut fur Finanzdienstleistungen, 2009a, Study on Equity Release Schemes in the EU, Part I: General Report, Project No. MARKT/2007/23/H.
 14. Institut fur Finanzdienstleistungen, 2009b, Study on Equity Release Schemes in the EU, Part II: Country Report, Project No. MARKT/2007/23/H.
 15. Kay Retirement Solutions, 2010, UK Equity Release Market Monitor, 2009 Review.
 16. KOM, 2010, Zielona Księga na rzecz adekwatnych, stabilnych i bezpiecznych systemów emerytalnych w Europie, Komisja Europejska, Bruksela.
 17. Kowalak, T., 2010, Odwrócona hipoteka - zasady funkcjonowania i perspektywy wprowadzenia w Polsce, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny z. 4, s. 151-165.
 18. Krawczyk, B., Klobuch, K., 2008, Odwrócona hipoteka, Miesięcznik Ubezpieczeniowy.
 19. Ministerstwo Finansów, 2010, Założenia do ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, projekt z dnia 19 kwietnia 2010.
 20. OECD, 2005, Ageing and Pension System Reform. Implications for Financial markets and economic policies, Financial Market Trends OECD.
 21. Office of Fair Trading, 2008, Sale and rent back - a market study, Annexe B - Equity Release [online], http://www.oft.gov.uk/shared_oft/reports/consumer_protection/oft1018b.pdf [dostęp: 13.03.2011].
 22. Office for National Statistics, 2009, Household health In GB 9 trillion GBP In 2006/8, News Release.
 23. Office for National Statistic, 2010, Ageing, Fastest increase in the 'oldest old' [online], http://www.statistics.gov.uk [dostęp: 13.03.2011].
 24. RICS, 2010, Owner-occupier rates set to fall further on both sides of the Atlantic, RICS Economic Newsletter.
 25. SHIP, 2009, SHIP Full Year Results 2008 [online] http://www.ship-ltd.org [dostęp: 26.02.2011].
 26. SHIP, 2010, Equity Release Market Stabilises in Q4 2009 [online] http://www.ship-ltd.org [dostęp: 26.02.2011].
 27. SHIP, 2011, SHIP Guarantee [online] http://www.ship-ltd.org/shipguarantee.aspx [dostęp 22.02.2011].
 28. The Council of Mortgage Lenders, 2005, Pricing, risk and potential in the equity release market, CML Housing Finance no. 03/2005.
 29. The Council of Mortgage Lenders, 2007, Home-ownership at the crossroads, CML Housing Finance, Issue 02.
 30. The Council of Mortgage Lenders, 2011, Costs of entering into an equity release scheme [online] http://www.cml.org.uk/cml/consumers/equityrelease/costs [dostęp: 13.03.2011].
 31. Vorms, B., 2009, Home Ownership as Wealth Over the Life Cycle. European Household Motivation for Residential Assets. Current Situation and Future Prospects, DEMHOW Project, University of Birmingham.
 32. Wiliams, P., 2008, Please Release Me! A Review of the Equity Release Market in the UK, its Potential and Consumer Expectations, CML Research, Council of Mortgage Lenders.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu