BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lorek Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Światowy kryzys żywnościowy, przyczyny i wpływ na kraje rozwijające się
Global Food Crisis, the Causes and Impact on Developing Countries
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 231, s. 38-50, rys., bibliogr. 22 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Kryzys a rozwój zrównoważony rolnictwa i energetyki
Słowa kluczowe
Kryzys żywnościowy, Kraje rozwijające się, Wspieranie rolnictwa
Food crisis, Developing countries, Agriculture support
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współcześnie światową sytuację żywnościową charakteryzuje głęboka rozbieżność między nadmiarem a niedostatkiem żywności. Problem ten pogłębiły rosnące ceny żywności na rynkach światowych w latach 2007-2008. Pilnej reformy wymaga także światowy system wsparcia rolnictwa w krajach rozwijających się. Zjawiska te są istotną barierą dla wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju, zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej. Dlatego też obecnie możemy dostrzec zmiany w myśleniu o światowym bezpieczeństwie żywnościowym. Państwa wysoko rozwinięte oraz organizacje międzynarodowe zauważyły znaczenie rozwoju rolnictwa w krajach rozwijających się dla zwalczania zjawiska głodu i poprawy jakości życia. Działania takie zostały podjęte m.in. przez ONZ oraz Unię Europejską. Pytaniem pozostaje jednak kwestia skuteczności proponowanych rozwiązań. (abstrakt oryginalny)

World food situation today is characterized by a deep gap between the excess and scarcity of food. This problem is exacerbated by rising food prices on world markets in 2007-2008. Also, the global system of support to agriculture in developing countries requires urgent reform. These effects are a significant barrier to the implementation of the principles of sustainable development, both on global and local scale. Therefore, now we can see changes in thinking about global food security. Highly developed countries and international organizations have noted the importance of agricultural development in developing countries in combating hunger and improving the quality of life. Such actions have been taken by the United Nations and the European Union. However, the question remains the problem of effectiveness of the proposed solutions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Addressing the Food Crisis: The Need for Rapid and Coordinated Action, Background Paper for the G8 Ministers of Finance Meeting, World Bank 2008, www.worldbank.org, dostęp: 15.10.2010.
 2. Carbogno-Barnabe G., Kossman M., Katarska runda negocjacji w sprawie liberalizacji światowego handlu uratowana, http://globaleconomy.pl/content/view/118/3/, dostęp 15.09.2010.
 3. Collins K., The Role of Biofuels and Other Factors in Increasing Farm and Food Prices: A Review of Recent Development with a Focus on Feed Grain Markets and Market Prospects, Supporting material for a review conducted by Kraft Foods Global, Inc. of the current situation in farm and food markets, June 2008, [cyt. za:] Lustig N., Coping with Rising Food Prices: Policy Dilemmas in the Developing World, Center for Global Development, "Working Paper" March 2009, no. 164.
 4. Development Goals by 2015, raport Sekretarza Generalnego ONZ 2010, www.un.org/millenniumgoals/ pdf/sgreport_draft.pdf, dostęp: 11.10.2010.
 5. Eisentraut A., Sustainable Production of Second - Generation Biofuels, Potential and perspectives in major economies and developing countries, International Energy Agency 2010.
 6. Fan S., Rosegrant M.W., Investing in Agriculture to Overcome the World Food Crisis and Reduce Poverty and Hunger, Policy Brief 3, International Food Policy Research Institute, June 2008.
 7. Food and Fuel Prices-Recent Developments, Macroeconomic Impact, and Policy Responses, International Monetary Fund 2008, www.imf.org/external/np/pp/eng/2008/063008.pdf, dostęp: 15.09.2010.
 8. Gayi S.K., The Tragedy of African Agriculture: Trade Liberalization and Agricultural Export Performance, "ATDF Journal" October 2008, vol. 5, no. 1/2, http://www.atdforum.org/IMG/pdf_The_ Tragedy_of_Africa.pdf, dostęp: 10.10.2010.
 9. Grupa Konsultacyjna ds. Międzynarodowych Badań Rolniczych, http://www.cgiar.org/, dostęp: 15.10.2010.
 10. IFAD Strategic Framework 2007-2010, http://www.ifad.org/sf/strategic_e.pdf, dostęp: 13.10.2010.
 11. Implementing Agriculture for Development, World Bank Group Agriculture Action Plan: FY 2010- -2012, The World Bank, International Finance Corporation 2009.
 12. Keeping the promise: a forward-looking review to promote an agreed action agenda to achieve the Millennium Goals by 2015, Raport Sekretarza Generalnego ONZ 2010, www.un.org/millenniumgoals/ pdf/sgreport_draft.pdf, dostęp: 12.10.2010.
 13. Lorek A., Problem ubóstwa w polityce zrównoważonego rozwoju, [w:] A. Graczyk (red.), Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i w praktyce, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 14. Lustig N., Coping with Rising Food Prices: Policy Dilemmas In the Developing World, Center for Global Development, "Working Paper", March 2009, no. 164.
 15. Mitchell D., A Note on Rising Food Prices, "Policy Research Working Paper" 2008, no 4682, The World Bank, http://econ.tu.ac.th/class/archan/RANGSUN/EC%20460/EC%20460%20Readings/ Global%20Issues/Food%20Crisis/Food%20Price/A%20Note%20on%20Rising%20Food%20Price. pdf, dostęp: 15.09.2010.
 16. Official development assistance to agriculture, Agriculture and Natural Resources Team of the UK Department for International Development 2004, http://dfid-agriculture-consultation.nri.org/summaries/ wp9.pdf, dostęp: 10.10.2010.
 17. Ramachandran V., Leo B., McCarthy O., Financing Food Assistance: Options for the World Food Programme to Save Lives and Dollars, Center for Global Development, "Working Paper", April 2010, no. 209.
 18. Radzewicz J., Rolnictwo w Unii Europejskiej. Kryzys żywnościowy, "Rolniczy Magazyn Elektroniczny", marzec-kwiecień 2010, nr 36, http://www.cbr.edu.pl/rme36/dane/5_9.html, dostęp: 15.09.2010.
 19. Szczyt ONZ w sprawie Milenijnych Celów Rozwoju, http://www.unic.un.org.pl/raport2010, dostęp: 15.10.2010.
 20. The World Bank's Response to the Food Crisis, July 2008, http://www.worldbank.org/ida, dostęp: 14.09.2010.
 21. Unijne zasady ramowe dotyczące wsparcia krajów rozwijających się w zakresie wyzwań związanych z bezpieczeństwem żywnościowym, KOM (2010)127, Bruksela, 31.03.2010.
 22. von Braun J., Addressing the food crisis: governance, market functioning, and investment in public goods, "Food Security", February 2009, vol. 1, no. 1, http://www.springerlink.com/content/u7t112n7501642v3/, dostęp: 15.09.2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu