BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szydło Wiktor (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Globalny kryzys finansowy - wyzwania dla polityki gospodarczej i społecznej : (w kierunku rozwoju zrównoważonego)
Global Financial Crisis - Challenges for Economic and Social Policy (Towards Sustainable Development)
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 231, s. 66-83, rys., tab., bibliogr. 33 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Kryzys a rozwój zrównoważony rolnictwa i energetyki
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Rozwój zrównoważony
Financial crisis, Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule skupiono się na makroekonomicznej analizie kryzysu finansowego w latach 2007-2009 w kontekście historycznym. Przeprowadzona analiza dowodzi, że wielka recesja (Great Recession) była wynikiem braku równowagi (a nawet baniek spekulacyjnych) na wielu rynkach. Wprowadzenie światowej gospodarki na tory stabilnego rozwoju może być bardzo trudne. Konieczne jest przeorientowanie dotychczasowego modelu wzrostu i zastąpienie go koncepcją rozwoju zrównoważonego (sustainable development). W szczególności należałoby przeprowadzić zmiany systemowe na rynkach finansowych (usprawnienie nadzoru, zwiększenie przejrzystości, podział banków na detaliczne i inwestycyjne). Ponadto rozwój gospodarczy nie będzie zrównoważony bez zapewnienia sprawiedliwości (wewnątrz- i międzygeneracyjnej). (abstrakt oryginalny)

The paper deals with the 2007-2009 crisis. It is a macroeconomic analysis in a historical context. The article proves that the Great Recession was the result of a buildup of imbalances and speculative bubbles in various markets. It may prove difficult to put the global economy back on track. It is necessary to abandon the current model of growth and replace it with the concept of sustainable development. In particular, it is prerequisite to implement systemic reforms of financial markets (better supervision, transparency and the division of banks into retail and investment). Moreover, economic growth would not be sustainable without satisfying intra and intergenerational justice. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A Budget for Europe 2020, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Part I, COM(2011) 500 final, Brussels, 29.06.2011.
 2. Allen F., Carletti E., An Overview of the Crisis: Causes, Consequences and Solutions, "International Review of Finance" 2010, no. 10, vol. 1.
 3. Bakker B.B., Gulde A.M., The Credit Boom in the EU New Member States: Bad Luck or Bad Policies?, "IMF Working Paper", May 2010, WP 10/130.
 4. Baldacci E., Callegari G., Coady D., Ding D., Kumar M., Tommasino P., Woo J., Public Expenditures on Social Programs and Household Consumption in China, "IMF Working Paper", March 2010, WP 10/69.
 5. Bean C., Paustian M., Penalver A., Taylor T., Monetary Policy after the Fall, Federal Reserve of Kansas City Annual Conference Jackson Hole, Wyoming, 28 August 2010.
 6. Copestake J., Introduction. The global financial crisis of 2008-2009: an opportunity for development studies?, "Journal of International Development" 2010, no. 22.
 7. Country Report. Latvia, IMF, March 2010, no. 10/65.
 8. Doliniak K., 20 pytań do... Grzegorza W. Kołodki (rozmowa z G.W. Kołodką), "Forbes", kwiecień 2011.
 9. Garrett G., China-US imbalances and Europe's fiscal crisis: Plus ca change, [w:] S. Claessens, S. Evenett, B. Hoekman (red.), Rebalancing the Global Economy: A Primer for Policymaking, CEPR, London 2010.
 10. Geithner T., Treasury Secretary Geithner's Testimony on China, WSJ Blogs, 16 September 2010.
 11. General budget of the European Union for the financial year 2006, The Figures, European Commission, Directorate General for the Budget, SEC(2006) 50-EN, January 2006.
 12. Gore Ch., The global recession of 2009 in a long-term development perspective, "Journal of International Development" 2010, no. 22.
 13. Gospodarka w skrócie, "Rzeczpospolita", 26.08.2010.
 14. Growing Unequal? Income Distribution and Poverty in OECD Countries, OECD 2008.
 15. Horodecka A., Ewolucja celów polityki gospodarczej. Rola zmian otoczenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 16. Kołodko G.W., Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008.
 17. Kowalczyk O., Kamiński S. (red.), Wymiary polityki społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 18. Kozieł H., Irlandzki rating przypomniał o kłopotach strefy euro, "Parkiet. Gazeta Giełdy", 26.08. 2010.
 19. Mello L. de., Padoan P.C., Are Global Imbalances Sustainable? Post-Crisis Scenarios, OECD, "Economics Department Working Papers" 2010, no. 795.
 20. Mierzejewska B., Kaźmierczak A., Zarobki kadry na celowniku, "Gazeta Bankowa" 2010, nr 3/1107.
 21. New York State Dept of Labor's Quarterly Census of Employment and Wages (QCEW), series (różne lata).
 22. Oakley D., Europe pins hopes on special fund, "Financial Times", 10 June 2010.
 23. OECD Economic Outlook 82, OECD 2007.
 24. Piszczatowska J., Pensje szefów energetyki w górę, "Parkiet. Gazeta Giełdy", 19.04.2011.
 25. Proposal for a Council Directive on a common system of financial transaction tax and amending Directive 2008/7/EC, COM(2011) 594 final, Brussels, 28.09.2011.
 26. Reda Z., Irlandzki rating znowu w dół, "Rzeczpospolita", 26.08. 2010.
 27. Rein S., Cytat dnia, "Puls Biznesu", 6.04.2011.
 28. Stiglitz J.E., Rethinking macroeconomics: what failed, and how to repair it, "Journal of the European Economic Association", August 2011, no. 9(4).
 29. Szydło W., Programy gospodarcze Brazylii i Argentyny, [w:] B. Fiedor, K. Kociszewski (red.), Ekonomia rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 30. Świat nadal liczy na bardzo szybki rozwój, "Parkiet. Gazeta Giełdy", 20.04.2011.
 31. Taxation of the Financial Sector, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, European Commission, COM(2010) 549 final, Brussels, 7.10.2010.
 32. Tucker P., Shadow banking, financial markets and financial stability, BGC Partners Seminar, January 2010. US Department of Commerce, www.commerce.gov, dostęp: 10.10.2010.
 33. Wektory - Jose Luis Zapatero, "Puls Biznesu", 5.04.2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu