BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jefremienko Tatiana Oliegowna (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy)
Tytuł
Socjalno-ekonomicieskoje pawiedienije nasielienija w usłowiach institucjonalnych periemien : na primierie Ukrainy
Social-economic Behaviour of Population Under Institutional Changes : Ukrainian Experience
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2004, z. nr 5, s. 67-77, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Zachowania społeczne, Zachowania międzyludzkie, Racjonalność zachowań
Social behaviour, Interpersonal behaviours, Rationality of behavior
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule analizuje się naukowe podejście w literaturze do kategorii społeczno- -ekonomicznego zachowania. Autor uważa, że ta kategoria oznacza zachowanie człowieka jako podmiotu społeczno-ekonomicznych stosunków, które istnieją jako konkretna realność obiektywna. Najważniejszym kryterium typologizacji SEZ jest charakter percepcji subiekta, zmieniających się stosunków społeczno-ekonomicznych. (abstrakt oryginalny)

The article presents different definitions and classifications of social-economic behavior existing in contemporary economic sociology. Economic culture is analyzed as inside regulator of the economic behavior of population. It's "deficit" in the conditions of institutional changes is underlined. Using the latest data of Ukrainian mass sociological investigations the author devotes special attention to real behavior's forms and strategies of population in new market environment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Верховин В.И., Экономическое поведение как предмет социологического анализа, Социс., М. 1994, №10.
  2. Соколова Г.Н., Экономическая социология, М., Мн. 2000.
  3. Левада Ю., Человек приспособленный, Мониторинг общественного мнения, М. 1999, №5.
  4. Marody M., Three Polands: Strategies of Social Behavior, Polish sociological review 2000, №1.
  5. Промышленное предприятие и его люди: проблемы социально-экономического поведения, Под общ. ред. В.М. Вороны, Е.И. Суименко, К. 2001.
  6. Заславская Т., Поведение массовых общественных групп как фактор трансформационного процесса, Мониторинг общественного мнения, М. 2000, №6.
  7. Суименко Е., Экономическое поведение: экспликация понятия и типологическая характеристика, Социология: теория, методы, маркетинг, К. 2002, №4.
  8. Кузьминов Я., Советская экономическая культура: наследие и пути модернизации, Вопросы экономики, М. 1992, №3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
ukr
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu