BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczepański Robert (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Kształtowanie relacji z podmiotami otoczenia na rynkach zagranicznych : wyniki badań
Building the Relationships with Companies in Foreign Markets - Research Results
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 220, s. 48-57, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Marketing międzynarodowy, Relacje organizacja-otoczenie, Otoczenie biznesu, Otoczenie przedsiębiorstwa, Rynki zagraniczne, Orientacja rynkowa
International marketing, Organization-environment relations, Business environment, Enterprise environment, Foreign markets, Market orientation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zmieniające się w rosnącym tempie i w mało przewidywalny sposób warunki otoczenia coraz częściej zmuszają przedsiębiorstwa do poszukiwania możliwości tworzenia trwałych i opartych na partnerstwie powiązań biznesowych z różnymi typami podmiotów. Zjawisko to szczególnie istotne wydaje się w kontekście funkcjonowania na rynku międzynarodowym, gdzie ważną rolę - obok ekonomicznych - odgrywają także aspekty społeczne i kulturowe. Jak się powszechnie uważa, kluczowym czynnikiem kształtowania przewagi konkurencyjnej jest orientacja na klienta. Niemniej jednak współcześnie konieczne jest także uwzględnienie celów innych grup interesów i rozszerzenie podmiotowego zakresu współpracy. Celem artykułu prezentującego wybrane wyniki badań empirycznych, jest wskazanie na zależności pomiędzy główną filozofią biznesu definiowaną przez orientację przedsiębiorstwa a jego podstawowymi charakterystykami i relacjami kształtowanymi z różnymi podmiotami otoczenia na rynkach zagranicznych. (abstrakt oryginalny)

The increasing pace of unpredictable environmental changes inspires companies more and more often to look for the possibility to create sustainable, partnership relations with different entities. This phenomenon concerns especially international market activities, where social and cultural aspects play an extremely important role. It is commonly believed that customer orientation (marketing orientation) is one of the major factors in company's efforts to gain and sustain competitive advantage. However, under-standing of other entities' (stakeholders') objectives and a successful cooperation with them is also a subject of consideration in the contemporary business. The aim of the paper was to identify the relationships between the company's market orientation and its other major characteristics (sector, size), and the role of relations with different types of entities created on the international market. The role of informal contacts was also discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Fonfara, K., 2001, Orientacja rynkowa polskich przedsiębiorstw, Marketing i Rynek, nr 12.
  2. Fonfara, K. (red.), 2009, Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji. Podejście sieciowe, PWE, Warszawa.
  3. Hooley, G.J., Saunders, J.A, Piercy, N.F., 1998, Marketing Strategy and Competitive Positioning, Prentice Hall, Europe.
  4. Kotler, Ph., 1994, Marketing - analiza, planowanie, wdrażania i kontrola, Gebethner i spółka, Warszawa.
  5. Hakansson, H., Snehota, I., 1995, Developing Relationships in Business Networks, International Thomson Press, Boston.
  6. Narver, J., Slater, S., 1990, The Effect of Marketing Orientation on Business Profitability, Journal of Marketing, vol. 54, no. 5.
  7. Porter, M.E., 1992, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa.
  8. Ring, P.S., Ven, A.H. van de, 1992, Structuring Cooperative Relationships between Organizations, Strategic Management Journal, vol. 13.
  9. Welch, L.S., Loustarinen, R.K., 1993, Inward-Outward Connections in Internationalization, Journal of International Marketing, vol. 1, no. 1.
  10. Wilkinson, I., 2008, Business Relating Business. Managing Organisational Relations and Networks, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, Northampton.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu