BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skulska Bogusława
Tytuł
Polityka stosowania cen transferowych w korporacjach amerykańskich : wybrane aspekty prawne
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Internacjonalizacja i konkurencyjność współczesnych podmiotów gospodarczych, 2011, s. 153-172, rys., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Korporacje międzynarodowe, Ceny transferowe, Regulacje prawne
International corporation, Transfer pricing, Legal regulations
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest zbadanie zjawiska wyceny transferów oraz alokacji dochodów amerykańskich korporacji transnarodowych na tle ustanowionych w USA regulacji prawnych, a także skutków prawnych decyzji podejmowanych przez podmioty powiązane w obszarze polityki cen transferowych. Z uwagi na brak możliwości oparcia badań na danych źródłowych pochodzących bezpośrednio od firm amerykańskich, rozważania empiryczne oparte są na danych wtórnych pochodzących z badań amerykańskich, a także na analizie aktów prawnych obowiązujących w USA. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Al.-Erynia M.F., Pervaiz A., Syed A.H.: Transfer Pricing Determinant s of U.S. Multinationals. "Journal of International Business Studies" 1990, Vol. 21, iss. 3.
 2. Altshuler R., Newton T.S.: The Effects of U.S. Tax Policy on the Income Repatriation Patterns of U.S. Multinationals Corporations. National Bureau of Economic Research Working Paper 3925. http://ww.nber.org
 3. Azemar C.: International Corporate Taxation and U.S. Multinationals Behavior and Integrated Approach, 05.2007. http://ideas.repec.org
 4. Barack's Obama Comprehensive Tax Plan, http://www.barackobama.com
 5. Bernard A.B., Jansen J.В., Schott P.K.: Transfer Pricing by U.S. - Based Multinational Firm. National Bureau of Economic Research Working Paper 12493, 08.2006. http://ww.nber.org
 6. Blonigen B.A., Davies R.B.: The Effects of Bilateral Tax Treaties on U.S. FDI activity. National Bureau of Economic Research Working Paper No. 7929, Cambridge 2001. http://www.nber.org
 7. Bloom N., Sadun R., Van Reenen J.: Americans Do I.T. Better: U.S. Multinationals and the Productivity Miracle. W: National Bureau of Economic Research Working Paper No. 13085, Cambridge, 05.2007. http://www.nber.org.
 8. Dereń A.M.: Przerzucanie dochodów. Transfer Pricing - co należy o tym wiedzieć? TNOiK, Bydgoszcz 1998.
 9. Desai M.A., Foley С.F., Hines Jr J.R.: Economic Effects of Regional Tax Havens. National Bureau of Economic Research Working Paper No. 10806. http://ww.nber.org
 10. Eden L.: Current Trends and Corporate Cases in Transfer Pricing. By Roger Y.W. Tang - Book Review. "Journal of International Business Studies" z 03.2003. http://www.voxprof.com
 11. Eden L.: Taxing Multinationals: Transfer Pricing and Corporate Income Taxation in North America. University of Toronto Press Inc., Toronto 1998.
 12. Ernst &Young: Precision under Pressure. Global Transfer Pricing Survey 2007-2008. https://webforms.ey.com
 13. Ferkiss V.: Is Globalisation a Myth? "The Futurist" z 1.11.2001. http://www.allbusiness.com
 14. Foley S.: U.S. Outbound: IRS Addresses Commensurate with Income Provision. "International Tax Review (on-line)" 2007, May. http:// www. internationaltaxreview. com
 15. Hamaekers H., Holmes К., Głuchowski J. i inni: Wprowadzenie do międzynarodowego prawa podatkowego. Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2006.
 16. Hines Jr. J.R., Rice E.M.: Fiscal Paradise: Foreign Tax Havens and American Business. "Quarterly Journal of Economics" 1994, Vol. 109(1).
 17. Internal Revenue Code, http://www.ustransferpricing.com
 18. Mandel M.: Multinationals: Are They Good for America? "Business Week" z 28.02.2008. http://www.businessweek.com (27.03.2010).
 19. Manning E.: U.S. Outsourcing and Multinational Corporations. http://tntalk.wordpress.com (27.03.2010).
 20. Marinko P.G.: Transfer Pricing: Australian and American Reactions. "Revenue Law Journal" Vol. 2, iss. 2, art. 7. The Berkeley Electronic Press 1999. http://epublications.bond.edu.au
 21. Markle K.S., Shackelford D.A.: Do Multinationals or Domestic Firms Face Higher Effective Tax Rates? National Bureau of Economic Research Working Paper No.15091, 06.2009. http://ww.nber.org
 22. Meinzer M.: Secrecy Jurisdictions: Number of Companies. Tax Justice Network, http://www.secrecyjurisdictions.com
 23. Sikka P., Willmott H.: The Dark Side of Transfer pricing: It's Role In Tax Avoidance and Wealth Retentivensess. University of Essex, 02.2010. www.essex.ac.uk
 24. Slaughter M.J.: How U.S. Midtinational Companies Strengthen the U.S. Economy. Business Roundtable 2009. www.uscib.org (27.03.2010).
 25. Transfer Pricing: History, State of the Art, Perspectives. Ad Hoc Group of Experts on International Cooperation in Tax Matters, 10th Meeting, Geneva 10-14.09.2001 r. Dokument przygotowany przez Sekretariat ONZ. http://unpanl.un.org
 26. Transfer Pricing: History, State of the Art, Perspectives. Dokument przygotowany przez Sekretariat ONZ. http://unpanl.un.org
 27. Treasury Regulations. 26 Code of Federal Regulations, Chapter I, 4.01.2006. www.transferpricing.com
 28. Willis S.J.: U.S. Taxation - Syllabus. Centrum Prawa Amerykańskiego, Warszawa 2009.
 29. Wytyczne w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych. Raport Komitetu do Spraw Podatkowych OECD (stan na 1 lipca 1995 r.). Wydawnictwo KiK, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu