BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tarczydło Beata (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Narzędzia pomiarowe wizerunku marki : Wybrane przykłady
Measuring Tools for Brand Image. Selected Examples
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 237, s. 42-51, tab., bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Słowa kluczowe
Wizerunek marki, Marka, Konsument
Brand image, Brand, Consumer
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W procesie zarządzania marką istotną rolę odgrywa jej wizerunek (brand image), którego skuteczne kształtowanie zdeterminowane jest właściwymi badaniami. Badanie wizerunku marki to skomplikowane przedsięwzięcie wymagające oceny wielu komponentów wiązanych z marką, takich jak przypisywane cechy czy postrzegane korzyści: funkcjonalne, psychologiczne i społeczne, dlatego ważną rolę odgrywają odpowiednie instrumenty badawcze. W artykule zaprezentowano wybrane narzędzia pomiarowe wizerunku marki i przykłady ich zastosowań. W szczególności omówiono narzędzia umożliwiające oszacowanie zestawu pojęć, którymi posługuje się respondent do opisu marki oraz stosunku emocjonalnego do niej. Szczególną uwagę zwrócono na mapy wartości klienta stosownie do aktualnych trendów rynkowych. (abstrakt oryginalny)

In the brand management process the significant role is played by the image, which effective creating is determined by proper research. Research on image brand is a complicated undertaking which requires an assessment of several components related to the brand, such as ascribed features or perceived benefits, for example functional, psychological and social; thus the proper research tools are so important. The selected measuring tools for brand image and examples of their applications are described in this article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Altkorn J., Kształtowanie rynkowego wizerunku firmy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002.
 2. Baran T., Badania wizerunkowe marki, \"Marketing w Praktyce\" 2006, nr 3.
 3. Building Brand Value. Five Steps to Building Powerful Brands, 2nd reprint, The McGraw-Hill Companies, New Delhi 2008.
 4. Cheverton P., Kluczowe umiejętności marketingowe. Strategie, techniki i narzędzia sukcesu rynkowego, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2006.
 5. Heath R., Ukryta moc reklamy. Co tak naprawdę wpływa na wybór marki?, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.
 6. Keller K.L., Strategiczne zarządzanie marką. Kapitał marki - budowanie, mierzenie i zarządzanie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 7. Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa 1994.
 8. Łapczyński M., Analiza struktury korzyści w badaniu koncepcji nowego produktu, [w:] S. Kaczmarczyk, M. Schulz (red.), Zastosowania badań marketingowych w procesie tworzenia nowych produktów (cena, opakowanie, znak towarowy), TNOiK Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności \"Dom Organizatora\", Toruń 2008.
 9. Mazurek-Łopacińska K. (red.), Badania marketingowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 10. Myers J.H., Segmentation and Positioning for Strategic Marketing Decision, AMA, Chicago 1996.
 11. Razmus W., Metody pomiaru wizerunku marki, \"Marketing i Rynek\" 2010, nr 6.
 12. Reynolds T.J., Gutman J., Laddering theory. Method analysis and interpretation, \"Journal of Advertising Research\" 1988, vol. 28.
 13. Sagan A., Mapy wartości konsumenta w badaniach wizerunku marki - porównanie podejść, \"Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług\" nr 25, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 14. http://www.cbmtest.pl/x.php/218/Badania-wizerunku-marki.html (10.12.2011).
 15. http://www.egospodarka.pl/article/articleprint/61161/-1/39 (9.12. 2011).
 16. http://www.pentor.pl/19244.xml (8.12.2011).
 17. http://www.research-pmr.com/pl/O%20PMR%20Research/Nasze%20marki/Brand%20Image%20Insight. html (8.12.2011).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu