BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karamalla-Gaiballa Elżbieta (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Spersonalizowane kreowanie wiedzy w przedsiębiorstwie
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji, 2007, s. 293-302, rys.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Tworzenie wiedzy, Zarządzanie wiedzą, Kultura organizacyjna
Human Resources Management (HRM), Creating knowledge, Knowledge management, Organisational culture
Abstrakt
Przedstawiono podejścia do kształtowania wiedzy z uwzględnieniem jej podstawowych odmian. Omówiono gospodarowanie potencjałem ludzkim w kontekście stymulowania zachowań pracowniczych sprzyjających kreowaniu wiedzy. Zaprezentowano podejście do kreowania wiedzy w polskich przedsiębiorstwach oraz bariery w spersonalizowanym kreowaniu wiedzy.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Evans Ch.: Zarządzanie wiedzą. PWE, Warszawa 2005, s. 12.
 2. Gableta M., Bilińska M.: Rola kierowników w kreowaniu i stosowaniu ZZL. [w:] Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy. Red. B. Kożuch. Uniwersytet Białostocki, Białystok 2000, s. 98.
 3. Gableta M., Karamalla-Gaiballa E.: Kultura organizacyjna. [w:] Potencjał pracy w przedsiębiorstwie. Kształtowanie i wykorzystanie. Red. M. Gableta. AE, Wrocław 1998, s. 48.
 4. Hansen M.T., Noria N., Tierney T.: What's Your Strategy for Managing Knowledge. "Harvard Business Review" 1999, No. 2, s. 109.
 5. Kostera M.: Czym jest etyka zarządzania? "Przegląd Organizacji" 1992, nr 2.
 6. Królak-Wyszyńska K.: Pomocna dłoń zaufania. "e-mentor" 2006, nr 3, s. 44.
 7. Łucewicz J.: Organizacyjne zachowania człowieka. Prace Naukowe. AE, Wrocław 1999, nr 806, s. 64.
 8. Mikuła B., Ćwiklicki M.: Integracyjna rola zarządzania wiedzą. "Przegląd Organizacji" 2001, s. 15.
 9. Mikuła B.: Organizacje oparte na wiedzy. AE, Kraków 2006, s. 137.
 10. Moczydłowska J.: Psychologiczne bariery zarządzania wiedzą. [w:] Zarządzanie wiedzą istotą współczesnych organizacji inteligentnych. Red. W. Grudzewska, J. Merski. WSE, Warszawa 2004, s. 243-256.
 11. Myers M.A.: The Facts About Knowledge. Special Report. "Information Strategy" 1997, nr 11, cyt. za: Podstawy zarządzania. Przedsiębiorstwo na progu XXI wieku. Red. B. Olszewska. AE, Wrocław 2004, s. 78.
 12. Nonaka J., Takeuchi H.: Kreowanie wiedzy w organizacji: jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne. Poltext, Warszawa 2000.
 13. Organizacja i zarządzanie. Red. J. Boroń. AE, Poznań 1991, s. 199.
 14. Problemy społeczne w zmieniającym się przedsiębiorstwie. Red. M. Gableta. Conlinuo, Wrocław 2001, s. 60.
 15. Przybyła M., Mróz М.: Dylematy kształtowania kultury organizacyjnej. [w:] Stan i perspektywy teorii i praktyki zarządzania na progu XXI. Red. R. Krupski i J. Lichtarski. AE, Wrocław 2002, s. 455.
 16. Rybak M.: Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. PWN, Warszawa 2004, s. 9-10.
 17. Sarvary M.: Knowledge Management and Competition in the Consulting Industry. "Califomia Management Review" 1999, No. 2, s. 95-96.
 18. Schein E.: Organizational Culture and Leadership. Jossey-Bas Publishers, San Francisco 1992, s. 2.
 19. Sopińska A., Wachowiak P.: Modele zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. "e-mentor" 2006, nr 2, s. 57.
 20. Standardy europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Red. M. Juchnowicz. Poltext, Warszawa 2004, s. 131.
 21. Stoner J., Freeman R.E., Gilbert D.: Kierowanie. PWE, Warszawa 2001, s. 80.
 22. Szaban J.: Miejsce i rola zarządzania wiedzą w teorii organizacji. "Współczesne Zarządzanie" 2002, nr 1, s. 14-16.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu