BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Waśniewski Artur (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Logistyczne aspekty konkurencyjności parków technologicznych : na przykładzie Elbląskiego Parku Technologicznego
Logistical Aspects of Competitiveness of Technological Parks : on the Example of Elbląg Technology Park
Źródło
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2011, nr 10, s. 349-366, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Logistyka, Park nauki i technologii, Konkurencyjność
Logistics, Science and Technology Park, Competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Elbląski Park Technologiczny
Abstrakt
Elbląg jest drugim co do wielkości miastem regionu warmińsko-mazurskiego, które boryka się przede wszystkim z wysoką stopą bezrobocia. Wzrost bezrobocia nastąpił po utracie przez miasto znaczenia miasta wojewódzkiego, po reformie administracyjnej kraju i restrukturyzacji zakładów pracy. Władze miasta, chcąc poprawić sytuację gospodarczą i społeczną jego mieszkańców, utworzyły Elbląski Park Technologiczny. Celem artykułu jest zaprezentowanie wykorzystania aspektów logistycznych do wzrostu konkurencyjności regionu. (abstrakt oryginalny)

Elbląg is the second largest city in Warmia-Mazury region, which suffers mainly from high unemployment. The increase in unemployment occurred after the loss of the provincial capital city status due to the country's administrative reform and the restructuring of enterprises. The city authorities, wanting to improve the social and economic situation of the inhabitants, brought to life Elbląg Technology Park. The aim of this paper is to demonstrate the use of logistic aspects in order to enhance the competitiveness of the region. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chaberek M., Logistyka informacji zarządczej w kontrolingu przedsiębiorstwa. Gdańsk: Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2001.
 2. Ciesielski M., Konkurencyjność w gospodarce światowej. Przegląd problemów. [w:] Kisiel-Łowczyc A.B. (red.), Współczesna gospodarka światowa. Gdańsk: Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 1999.
 3. Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe. [w:] Program Rozwój Polski Wschodniej [on-line]. (Dostęp 15.11.2011). Dostępny w World Wide Web: http://www.polskawschodnia.gov.pl/Projekty/Strony/Elblaski_Park_Technologiczny_na_Modrzewinie_Poludnie.aspx.
 4. Fechner I., Centra logistyczne. Cel - realizacja - przyszłość. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania, 2004
 5. Klasik A., Strategia konkurencyjna regionu. [w:] Klasik A., Kuźmiuk F. (red.), Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalny. Katowice: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2001.
 6. Krannich M., Parki technologiczne - korzyści i ograniczenia [on-line]. (Dostęp 15.11.2011). Dostępny w World Wide Web: http://dlafirmy.info.pl/articlesFiles/Parki_technolo- giczne_-_korzysci_i_ograniczenia.pdf.
 7. Martin R., European Cohesion: The UK Context Regional Competitiveness. Department of Geography and Cambridge-MIT Institute University of Cambridge, 2004.
 8. Matusiak K.B., Innowacje i transfer technologii - słownik pojęć. Warszawa: PARP, 2005.
 9. Matusiak K.B., Parki technologiczne. [w:] Matusiak K.B. (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2009. Łódź - Warszawa: PARP, 2009.
 10. Matusiak K.B., Wpływ parków technologicznych na rozwój ekonomiczno-społeczny.[w:] Matusiak K.B., Bąkowski A. (red.), Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na świecie. Warszawa: PARP, 2008.
 11. Matusiak K.B. (red.), Ośrodki innowacyjności przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2010. Warszawa: PARP, 2010.
 12. Oleksiuk A., Konkurencyjność regionów a parki technologiczne i klastry przemysłowe. Bydgoszcz -Warszawa: Branta, 2009.
 13. Strategia rozwoju Elbląga 2001-2015 [on-line], (Dostęp 10.05.2010). Dostępny w World Wide Web: http://www.umelblag.pl/przejrzysta_polska/prezentacja/stl.htm.
 14. Wolman E., Park technologiczny jako regionalny instrument wzrostu innowacyjności. Gazeta Innowacje 2000, nr 6.
 15. Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji, Dz.U. 2002, nr 41, poz. 363 oraz Dz.U. 2003, nr 159, poz. 1537.
 16. Ustawa z. dnia 8 października 2004 r. o zwadach finansowania nauki, Dz.U. 2004, nr 238, poz. 2390 i Dz.U. 2004, nr 273, poz. 2703 oraz Dz.U. 2005, nr 85, poz. 727.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-8175
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu