BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barański Kazimierz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Bezrobocie regionalne : (wybrane aspekty na przykładzie województwa zachodniopomorskiego)
Regional Unemployment : (Selected Aspects on the Example of Western Pomeranian Region)
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2004, z. nr 5, s. 179-189, tab., rys., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Stopa bezrobocia, Struktura bezrobocia
Unemployment, Unemployment rate, Structure of unemployment
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Opierając się na analizie danych statystycznych, przedstawiono stan i dynamikę bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w latach 1998-2002. Analiza prowadzi do wniosku, że większość bezrobotnych pochodzi z realnej sfery gospodarki, w szczególności sfery produkcji i handlu. Znaczący udział w całkowitej liczbie bezrobotnych mają kobiety i sytuacja ta nadal się pogarsza. Bezrobocie wiąże się w dużym stopniu z poziomem wykształcenia - stopa bezrobocia jest wyższa wśród grup ludności o niższym poziomie wykształcenia.

Basing on an analysis of statistical data, the author presents the condition and dynamics of unemployment in Western Pomeranian in the years 1998-2002. The analysis leads to the conclusion that the majority of unemployed come from the real sphere of the economy, in particular production, trade and repairs. Women have a significant share in the total number of unemployed, and that share is still increasing. Unemployment is related to a large extent to educational background, it is higher among the groups of less educated unemployed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dane wojewódzkich urzędów pracy.
  2. Rocznik Statystyczny 2002.
  3. Statystyka. Część I. Opis statystyczny, Hozer J. (red.), US, Szczecin 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu