BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kamińska-Blichowska Teresa (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie)
Tytuł
Ewolucja idei pomocy finansowej dla państw słabo rozwiniętych
Źródło
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2010, nr 17, s. 74-87, tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Pomoc finansowa, Transfer pieniężny międzynarodowy, Rozwój regionalny
Financial aid, International money transfer, Regional development
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie podstawowych programów pomocowych z punktu widzenia formułowanych przez nie zadań i założeń zamieszczonych w statutach, jak i próba oceny oraz konfrontacji z rzeczywistymi oczekiwaniami państw słabiej rozwiniętych. (abstrakt oryginalny)

This article aims to show the basic aid programs formulated in terms of their tasks and assumptions contained in the statutes and attempt to assess and to compare with the actual expectations of the less developed countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Bibliografia
Pokaż
 1. Bagiński P., Międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju, PWE, Warszawa 2009.
 2. Bagiński P., Europejska polityka rozwojowa, CeDeWu, Warszawa 2009.
 3. Bauman Z., Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006.
 4. Bernaś B., Finanse międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 5. Ciepielewski J., Dzieje gospodarcze świata, PWE, Warszawa 1987.
 6. Czaplicka K., Globalne ubóstwo. Perspektywa społeczno-ekonomiczna, [w:] Dialogi o rozwoju, Global Development Research Group, Warszawa 2007.
 7. Czaplicka K., Sub-Saharan Africa; Reflections on Development Policies, [w:] The State and Development in Africa and other Regions: Past and Present, Wydawnictwo ASPRA, Warszawa 2007.
 8. Domagała A., Interwencja humanitarna w międzynarodowych stosunkach finansowych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2009.
 9. Fukujama F., Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005.
 10. Michałowska G., Problemy ochrony praw człowieka, Wydawnictwo SCHOLAR, Warszawa 2008.
 11. Miklaszewski S. (red.), Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym, Difin, Warszawa 2007.
 12. OECD Journal on Co-operation Report 2009, Volume 10, Issue 1, Paris 2010.
 13. Post Twenty's Century World Report, UNICEF, Paris 2005.
 14. Przezwyciężanie problemów w zakresie finansowania rozwoju: problemy globalne, International Conference on Financing for Development, Monterrey, Mexico, 2002, March 18-22. Wersja w jęz. polskim: United Nations Informations Center, Ośrodek Informacji ONZ, Warszawa, www.unic.poland@unic.pl.
 15. Report of Development Co-operative Directorate (DDC-DAC), International Development Statistics, OECD, www.oecd.org/department.
 16. Sachs J., Koniec z nędzą. Zadanie dla naszego pokolenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 17. Stiglitz J., Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 18. Strategia finansowa RP w odniesieniu do pozaeuropejskich krajów rozwijających się, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009.
 19. Średziński P, Dzieci Afryki a Milenijne Cele Rozwoju, www.afryka.org/?showsNewsPlus=4731.
 20. The Millennium Development Goals Report 2009, UN Report 2009, New York 2010.
 21. The State and Development in Africa and other Regions: Past and Present. Studies and Essays in Honour of Professor Milewski, Wyd. ASPRA J-P, Warszawa 2007.
 22. UNCTAD Annual Report, Working Papers, New York-Washington 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-659X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu