BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Austen Agata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Przywództwo zorientowane na relacje z interesariuszami : wyniki badań empirycznych
Stakeholder-Oriented Leadership : Empirical Research Results
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2010, nr 4, s. 107-115, bibliogr. 30 poz.
Contemporary Management Quarterly
Słowa kluczowe
Przywództwo, Interesariusze, Efektywność organizacji, Zarządzanie publiczne
Leadership, Stakeholders, Organisation effectiveness, Public governance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W literaturze przedmiotu stwierdza się, że w coraz większym stopniu na sukces organizacji wpływają nie tyle twarde czynniki sukcesu, lecz niepowtarzalne umiejętności ludzi, w szczególności podkreśla się rolę przywództwa. Jak dowodzą wyniki badań, przywództwo może korzystnie wpływać na efektywność organizacji Jednocześnie wiadomo, iż sukces organizacji publicznej zależy od umiejętności zaspokojenia jej kluczowych interesariuszy. Można przypuszczać, że właściwe zarządzanie relacjami z interesariuszami warunkuje efektywność przywództwa, choć trudno jest znaleźć wyniki badań potwierdzające to przypuszczenie. Próby łączenia przywództwa z teorią interesariuszy są rzadkie. W literaturze przedmiotu można znaleźć niewiele koncepcji czy też modeli przywództwa nastawionego na relację z interesariuszami. Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań empirycznych, jakie zostały przeprowadzone w sektorze publicznym w odniesieniu do przywództwa zorientowanego na relacje z interesariuszami. (abstrakt oryginalny)

A recent growing interest in the aspects of leadership is a straight consequence of the public sector reforms taking place in a number of countries. Public organisations undoubtedly need managers who are able to manage them in an effective way. However, it is emphasised that only the aspect of management is insufficient to guarantee the success of an organisation in a long-term perspective. A key role of leadership for the organizational development is pointed out more and more frequently. A variety of organisations striving to implement changes fail according to many research outcomes. A reason for it might be improper leadership. This observation is of high importance for public sector organizations that implement changes with difficulties because of the high centralization of power, communication difficulties and unfavourable organizational culture. Literature research shows that the success of organizations is far more determined by skills of organizational actors than hard success factors. In particular, the role of leadership is emphasised here. It is known that leadership may positively influence organizational effectiveness. The success of public organizations is also determined by their ability to meet their stakeholders' needs. One may assume that effective stakeholder management may determine leadership effectiveness although little theoretical and empirical research has been discussing these concepts. The aim of the paper is to present results of empirical research that present stakeholder-oriented leadership based on the example of public sector organizations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Agranoff R., McGuire M., (2001), Big Questions in Public Network Management Research, "Journal of Public Administration Research and Theory", No. 11 (3).
 2. Agranoff R., (2006), Inside Collaborative Networks: Ten Lessons for Public Managers, "Public Administration Review", No. 66 (1).
 3. Bresser H.T.A., O'Toole L.J., (1998) The Selection of Policy Instruments: A Network-based Perspective, "Journal of Public Policy", No. 18.
 4. Bryson J., (1995), Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations, Jossey-Bass, San Francisco, CA.
 5. Bryson M.J., Crosby B.C., (2005), A Leadership Framework for Cross-sector Collaboration, "Public Management Review", No. 7 (2).
 6. Chrisholm R.F., (1998), Developing Network Organizations: Learning from Practice and Theory, Reading, MA.
 7. Cross R., (2004), The Hidden Power of Social Networks: Understanding how Work Really Gets Done in Organizations, Harvard Business School Press, Boston.
 8. Denis J., Langley A., Rouleau L., (2005), Rethinking Leadership in Public Organizations, [w:] E. Ferlie, L.E. Lynn, Ch. Pollitt (eds.), The Oxford Handbook of Public Management, Oxford University Press, New York.
 9. Edelenbos J., Monnikhof E., (2006), Managing Stakeholder Involvement in Decision Making, "Journal of Public Administration Research and Theory", No. 16.
 10. Fernandez S., Cho Y.J., Perry J.L., (2010), Exploring the Link between Integrated Leadership and Public Sector Performance, "The Leadership Quarterly", No. 21.
 11. Frączkiewicz-Wronka A., (2009), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia, Wolters Kluwer, Warszawa.
 12. Goerdel H., (2006), Taking Initiative: Proactive Management and Organizational Performance in Networked Environments, "Journal of Public Administration Research and Theory", No. 16 (3).
 13. Goodsell C., (2006), A New Vision for Public Administration, "Public Administration Review", No. 66 (4).
 14. Górniak J., (2006), Zasady budowania porządku organizacyjnego a funkcje administracji publicznej, [w:] J. Hausner (red.), Administracja publiczna, PWN, Warszawa.
 15. Herranz J., Jr, (2007), The Multisectoral Trilemma of Network Management, "Journal of Public Administration Research and Theory", No. 18.
 16. Hjern B., Porter D.O., (1981), Implementation Structures: A New Unit for Administrative Analysis, "Organizational Studies", No. 2.
 17. Hooijberg R., Choi J., (2001), The Impact of Organizational Characteristics on Leadership Effectiveness Models: An Examination of Leadership in a Private and a Public Sector Organization, "Administration & Society", No. 33.
 18. Klijn E.H., (2005), Networks and Inter-organizational Management: Challenging, Steering, Evaluation and the Role of Public Actors in Public Management, [w:] E. Ferlie, L.E. Lynn, Pollitt C. (eds.), The Oxford Handbook of Public Management, Oxford University Press, Oxford, UK.
 19. Kożuch B., (2004), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa.
 20. McGuire M., Silvia Ch., (2010), Leading Public Sector Networks: An Empirical Examination of Integrative Leadership Behaviors, "The Laeadership Quarterly", No. 21.
 21. Milward B.H., Provan K.G., (2003), Managing the Hollow State. Collaboration and Contracting, "Public Management Review", No. 5 (1).
 22. Moore M., (1995), Creating Public Value, Harvard University Press, Cambridge, MA.
 23. O'Toole L.J., Jr., (1997), Treating Networks Seriously: Practical and Research-Based Agendas in Public Administration, "Public Administration Review", No. 57 (1).
 24. Parry K.W., Proctor-Thomson S.B., (2003), Leadership, Culture and Performance: The Case of the New Zealand Public Sector, "Journal of Change Management", No. 3 (4).
 25. Perechuda K., (2006), Dyfuzja wiedzy jawnej i niejawnej jako instrument sieciowego zarządzania gminą, "Współczesne Zarządzanie. Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu", nr 2.
 26. Philippidou S.S., Soderquist K.E., (2004), Towards New Public Management in Greek Public Organizations: Leadership vs. Management, and the Path to Implementation, "Public Organization Review: A Global Journal", No. 4.
 27. Provan K.G., Kenis P., (2007), Modes of Network Governance: Structure, Management, and Effectiveness, "Journal of Public Administration Research and Theory", No. 18 (2).
 28. Raab J., Milward H., (2003), Dark Networks as Problems, "Journal of Public Administration Research and Theory", No. 13 (4).
 29. Schneider M., (2002), A Stakeholder Model of Organizational Leadership, "Organization Science", No. 13 (2).
 30. Seo M., Taylor M.S., Hill N.S., (2007), The Role of Affect and Leadership during Radical Organizational Change, "Best Papers Proceedings of the Academy of Management".
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu