BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Furman Wojciech (Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie)
Tytuł
Public relations : zmniejszanie czy powiększanie nierówności w sferze komunikowania? : (próba odczytania publikacji miesięcznika "Press" z lat 1996-2002)
Public Relations : Do They Make Inequality in Communication Smaller or Bigger? : (an Attempt to Interpret Publications of the Monthly "Press" 1996-2002)
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2004, z. nr 5, s. 385-397, rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Public relations, Nierówności społeczne, Dostęp do informacji, Komunikowanie
Public relations, Social inequality, Access to information, Communication
Uwagi
summ.
Abstrakt
Początek artykułu zawiera przypomnienie pojęcia nierówności oraz odniesienie tego pojęcia do dziedziny informacji i komunikowania. Następnie dokonujemy określenia i klasyfikacji działań PR z punktu widzenia symetrii bądź asymetrii komunikowania. Punktem wyjścia będzie wyróżnienie czterech modeli PR wg Gruniga i Hunta. Wynikające stąd pytania i hipotezy stanowią podstawę analizy treści wybranego tytułu prasy branżowej. (fragment tekstu)

The article begins with a supposition that unequality in communication is connected with an objective or subjective treatment of the receiver by the sender of messages. This different treatment can be seen as following of one (or some) of four public relations models, as proposed by Grunig and Hunt. Content analysis of the contemporary specialist Polish monthly shows that most of its publications consider PR as giving objective information and treating the receiver as a clever and intelligent citizen. However there are no publications presenting PR as a dialogue or a common action to describe the situation and to seek ways and means of solving problems. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Avenarius H., Public Relations. Die Grundform der gesellschaftlichen Kommunikation, Primus Verlag, Darmstadt 2000.
 2. Dobek-O strowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 1999.
 3. Furman W., Kaliszewski A., Wolny-Zmorzyński K., Gatunki dziennikarskie, Specyfika ich tworzenia i redagowania, WSZ Rzeszów 2000.
 4. Goban-K las T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 5. Habermas J., Teoria działania komunikacyjnego, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 6. Kunczik M., Zipfel A., Publizistik. Ein Studienbuch, Böhlau Verlag, Köln 2001.
 7. Kunczik M., Public relations. Konzepte und Theorien, Böhlau Verlag, Köln 2002.
 8. Mach B. W., Równość i nierówność społeczna, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 3, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000.
 9. Mayring P., Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken, Beltz Verlag, Weinheim 2003.
 10. Mrozowski M., Media masowe. Władza, rozrywka, biznes, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2001.
 11. Ruß-Mohl S., Der I-Faktor. Qualitätssicherung im amerikanischen Journalismus. Modell für Europa?, Edition Interfrom, Zurich 1994.
 12. Schulz W., Kommunikationsprozess, [w:] E. Noelle-Neumann, W. Schulz, J. Wilke, Publizistik. Massenkommunikation, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 2002.
 13. Thompson J., Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2001.
 14. Ziółkowski M., Język i komunikowanie, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 1, Oficyna Naukowa, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu