BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bunikowski Dawid (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Tytuł
Psychologiczne i realistyczne ujęcie prawa : Petrażycki a Olivecrona
Psychological and Realistic Concepts of Law : Petrażycki and Olivecrona
Źródło
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2011, nr 10, s. 369-385, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Prawo, Teoria prawa, Psychologia, Model Uppsala
Law, Law theory, Psychology, Uppsala model
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy pojęcia prawa w psychologicznej teorii prawa Leona Petrażyckiego oraz skandynawskiej szkole prawa (Uppsala school) reprezentowanej przez realizm Karla Olivecrony. Autor, wyjaśniając pojęcie prawa, szuka związków między teorią Petrażyckiego a ideami Skandynawów. Dla Petrażyckiego prawo jest zjawiskiem psychicznym (przeżyciem prawa w psychice), a dla Olivecrony - konkretnym faktem, zachowaniem, które wynika z psychiki, umysłu. Wniosek dla prawników jest taki, że prawo należy traktować nie tylko jako fakt normatywny (teksty prawne) czy fakt aksjologiczny (wartości, zasady), lecz także jako fakt psychologiczny (Petrażycki - przeżycia prawne) i fakt behawioralny (Olivecrona - zachowanie ludzkie i związek ze świadomością). W polskiej teorii prawa i praktyce brakuje tego typu rozważań o istocie prawa. (abstrakt oryginalny)

The article concerns a concept of law in Leon Petrażycki's theory and Scandinavian legal realism (Uppsala school) represented by Karl Olivecrona. The author, explaining the concept of law, seeks connections between Petrażycki's theory and the ideas forwarded by the Scandinavians. According to Petrażycki, law is a psychological fact - a legal emotion in human mind, mentality. On the other hand, according to Olivecrona, law is a fact - a human behaviour which is determined by reality in the mind. The conclusion for lawyers is that law should be treated not only as a normative fact (legal texts) or axiological fact (values, principles), but also as a psychological fact (Petrażycki - legal emotions), and a behavioural fact (Olivecrona - human behaviour and reality in human mind). Polish theory of law and practice lack considerations of this type. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Axel Hägerström. [w:] Encyclopedia Britannica [on-line]. (Dostęp 6.09.2010). Dostępny w World Wide Web: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/251518/Axel-Hagerstrom.
 2. Bunikowski D., Prawo nieoficjalne. [w:] Bunikowski D., Dobrzeniecki K. (red.), Pluralizm prawny. Tradycja, transformacje, wyzwania. Toruń: Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów UMK, 2009.
 3. Donovan J.N., Legal Anthropology. An Introduction. Lanham: Altamira Press, 2008.
 4. Fourneret J., France: Banning Legal Pluralism by Passing a Law. Hastings International and Comparative Law Review 2005-2006, vol. 29.
 5. Motyka K., Leon Petrażycki. Challenge to Legal Orthodoxy. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2007.
 6. Olivecorna K., Law as Fact. London - Copenhagen: Stevens & Sons, 1939.
 7. Pattarro E., A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence. The Law and the Right. A Reappraisal of the Reality that Ought to Be. Dordrecht: Springer, 2005, vol. 1.
 8. Petrażycki L., O nauce, prawie i moralności. Pisma wybrane. Warszawa: PWN, 1985.
 9. Petrażycki L., Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralności. Warszawa: PWN, 1959-1960.
 10. Petrażycki L., Wstęp do nauki polityki prawa. Warszawa: PWN, 1968.
 11. Petrażycki L., Wstęp do nauki prawa i moralności. Podstawy psychologii emocjonalnej. Warszawa: PWN, 1959.
 12. Ross A., On Law and Justice. London: Stevens & Sons Limited, 1958.
 13. Rottleuthner H., A Treatise ofljegal Philosophy and General jurisprudence. Foundations of Law. Dordrecht: Springer, 2005, vol. 2.
 14. Sartor G., A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence. Legal Reasoning. A Cognitive Approach to the Law. Dordrecht: Springer, 2005, vol. 5.
 15. Shadid W., Van Koningsveld P.S., Muslim Dress in Europe: Debates on the Headscarf. Journal of Islamic Studies 2005, vol. 16.
 16. Uppsala school. [w:] Encyclopedia Britannica [on-line]. (Dostęp 6.09.2010). Dostępny w World Wide Web: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/618877/ Uppsala-school.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-8175
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu