BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skowron-Mielnik Beata (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Tytuł
Dobre praktyki w organizacji pracy
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami, 2009, s. 499-509, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Organizacja pracy, Kodeks dobrych praktyk, Organizacja i zarządzanie, Dobre praktyki
Work organisation, Code of Good Practice, Organisation and management, Good practice
Abstrakt
Przedstawiono pojęcia i sens istoty pracy, organizowania pracy i dobrych praktyk, a także ich znaczenie w działaniach przedsiębiorstwa.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 2. Drucker P.F.: Społeczeństwo pokapitalistyczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 3. Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy w Polsce. Red. E. Kryńska. IPiSS, Warszawa 2003.
 4. Encyklopedia organizacji i zarządzania. PWE, Warszawa 1981.
 5. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 6. Hinds P., Kiesler S.: Distributed Work. MIT Press, Cambridge, MA - London, England 2002, za: Recenzja B. Urbaniak w "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2004, nr 6.
 7. Jacukowicz Z.: Praca i płace w warunkach przemian gospodarczych i globalizacji.[w:] Praca i polityka społeczna wobec wyzwań integracji. Red. B. Balcerzak-Paradowska. IPiSS, Warszawa 2003.
 8. Kotowska I.E.: Zmiany demograficzne a przyszły rynek pracy. [w:] Przyszłość pracy w XXI wieku. Red. S. Borkowska. IPiSS-GUS, Warszawa 2004.
 9. Martyniak Z.: Metody organizowania procesów pracy. PWE, Warszawa 1996.
 10. Martyniak Z.: Organizacja i zarządzanie. Antykwa, Kraków-Kluczbork 2001.
 11. Mikołajczyk Z.: Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 12. Mikołajczyk Z.: Współczesne tendencje zmian w tradycyjnym podejściu do organizacji pracy. [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Przeobrażenia metod i praktyk zarządzania. J. Skalik. AE, Wrocław 2005.
 13. Nowe modele biznesu zmieniają naturę pracy. "Zarządzanie na Świecie" 2000, nr 9.
 14. Peper B., van Doorne-Huiskes A., den Dulk L.: Flexible Working an Organisational Change. Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK - Northampton, USA 2005.
 15. Programy praca-życie a efektywność firm. [w:] Przyszłość pracy w XXI wieku. Red. S. Borkowska. IPiSS, Warszawa 2003.
 16. Rifkin J.: Koniec pracy. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2003.
 17. Rogoziński K.: Kategoria pracy i terminy pochodne w perspektywie serwicyzacji. [w:] Praca w perspektywie ekonomicznej. Red. H. Januszek. AE, Poznań 2006.
 18. Sobocka-Szczapa H.: Nietypowe formy zatrudnienia pracowniczego. [w:] Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce. Red. E. Kryńska. IPiSS, Warszawa 2003.
 19. Unger H.-P., Kleinschmidt C.: Bevor der Job krank macht. Kösel Verlag, München 2006.
 20. Zeldin T.: Przewodnik po nieznanym kraju. "Polityka" 2004, nr 15.
 21. Http://www.bph.pl
 22. Http://www.cal.boris.pl
 23. Http://www.gpw.com.p1
 24. Http://www.undp.org.pl
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu