BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bryja Anna (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Sagan Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Siwy-Hudowska Anna (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie)
Tytuł
Zachowania ryzykowne w układach triadycznych - porównanie metod segmentacyjnych
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2011, nr 23, s. 195-213, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Segmentacja rynku, Rodzina, Społeczna psychologia ryzyka, Segmentacja psychograficzna
Market segmentation, Family, Social psychology of risk, Psychographic segmentation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł jest poświęcony porównaniu eksploracyjnego i modelowego podejścia w segmentacji psychograficznej zachowań ryzykownych w rodzinach. Analiza tych zachowań wiąże się najczęściej z oceną triadycznych układów zależności (matka - ojciec - dziecko z zagnieżdżonymi obserwacjami w ramach rodzin). W procesie optymalizacji segmentów zostały porównane dwa podejścia: eksploracyjne i modelowe. W eksploracyjnej analizie skupień optymalna liczba grup jest ustalona przy pomocy wybranych ilościowych wskaźników jakości grupowania. W podejściu modelowym w określeniu liczby i profili segmentów zastosowano mieszany model APIM, w którym ukryte klasy (segmenty) rodzin są identyfikowalne na podstawie zachodzących w ich ramach interakcji między członkami rodzin.

The aim of the paper is to adopt and compare exploratory and model-based approaches to psychographic segmentation of the families using scale of risk taking in the families. The triadic relations (mother-father-child) among family members was used as a segmentation base, that would differ in direction and strengths of mutual intercorrelations. The optimalization of number of segments is done using exploratory and model - based approach. In exploratory cluster analysis the optimal number of clusters is chosen on the basis of quantitative selection criteria of cluster quality. In model based approach the factor mixture actor-partner interdependence models (FMAPIM) were used to identified number and structure of latent classes.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brody G.H., Ge X., Linking Parenting Processes and Psychological Functioning and Alcohol Use During Early Adolescence, "Journal of Family Psychology" 2001, nr 15.
 2. Covello V.T., Allen F., Seven Cardinals Rules of Risk Communications, USEPA Office of Policy, Washington DC 1988.
 3. Grusec J.E., Goodnow J.J., Impact of Parental Discipline Methods on the Child's Intemalization of Values: A Reconceptualizatian of Cunent Points of View, "Developmental Psychology" 1994, nr 30.
 4. Hagan L.K., Kuebli J., Mothers' and Fathers' Socialization of Preschoolers' Physical Risk Taking, "Journal of Applied Developmental Psychology" 2007, nr 28.
 5. Kerniy, D.A. Cashy, W.L. Cook, Dyadic Data Analysis, New York: Guilford Press 2006.
 6. Kindler H.S., Risk Taking, Kogan Page, London 1990.
 7. Lightfoot C., The Culture of Adolescent Risk Taking, Guilford Press, New York 1997.
 8. Lubke G.H., Muthen B., Investigating Population Heterogenity with Factor Mixture Models, Psychological Methods, 2005/10.
 9. Malhotra N.K., Agarwal J., Peterson M., Methodological Issues in Cross-cultural Marketing Research, International Marketing Review 1996/13(5).
 10. Migdał-Najman K., Najman K., Analityczne metody ustalania liczby skupień, w: Klasyfikacja i analiza danych: teoria i zastosowanie, red. K. Jajuga, M. Walesiak, Wydawnictwo AE im. O. Langego, Wrocław 2005.
 11. Milligan ,G.W., Cooper M. C., An Examination of Procedures for Determining the Number of Clusters In Data Set, "Psychometrika" 1985/50, No. 2.
 12. Morrison E.F., Rimm-Kaufman S., Pianta R.C., A Longitudinal Study of Motherechild Interactions at School Entry and Social and Academic Outcomes in Middle School. "Journal of School Psychołogy" 2003, nr 41.
 13. Morrongiello B., Hogg K., Moihers Reactions to Children Misbehaving in Ways that Can Lead to Injury: Implications for Gender Differences in Childreńs Risk Taking and Injuries, "Sex Roles", 2004/50.
 14. Sagan A., Ocena ekwiwalencji skal pomiarowych w badaniach międzykulturowych, Zeszyty Naukowe AE, Kraków 2005/659.
 15. Sagan A., Podejście modelowe w segmentacji rynku, Zeszyty Naukowe UEK, Kraków 2009/800.
 16. Steinley D., K-means Clustering: a Half-century Synthesis, "British Journal of Mathematical and Statistical Psychology" 2006, No. 59.
 17. Strelau J., Psychologia różnic indywidualnych, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2002.
 18. Strelau J., Psychologia Temperamentu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 19. Studenski R., Ryzyko i ryzykowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004.
 20. Studenski, R., Wieloczynnikowa Skala Zachowań Ryzykownych (WSZR). Podręcznik, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006.
 21. Tibshirani R., Walher G., Hastie T., Estimating the Number of Clusters in Data . Set via the Gap Statistic, "Journal of the Royal Statistical Society" 2001, seria B, 63, cz. 2.
 22. Vigneau E., Qannari E.M., Clustering of Variables around Latent Components, Communications in Statistics - Simulation and Computation, 2003/32 (4): 1131-1150.
 23. Walesiak W., Analiza skupień, w: Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, red. M. Walesiak, E. Gatnar, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 24. Wildavsky A., Dake K., Theories of Risk Perception: Who Fears What and Why?, "Daedalus" 1990, nr 112.
 25. Zuckerman M., Behavioral Expressions and Biosocial Bases of Sensation Seeking, Cambridge University Press, New York 1994.
 26. Zuckerman M., Sensation Seeking and Risky Behavior, American Psychological Association, Washington DC 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu