BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzezińska Justyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Studia III stopnia - badania z wykorzystaniem analizy korespondencji i metod analizy skupień
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2011, nr 23, s. 277-287, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Analiza korespondencji, Badania marketingowe, Metoda Warda, Metody statystyczne
Correspondence analysis, Marketing research, Ward method, Statistical methods
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule analiza korespondencji zostanie wykorzystana do zbadania struktury studiów III stopnia w krajach Unii Europejskiej. Analiza korespondencji jest wielowymiarową metodą statystyczną, która znajduje szerokie zastosowanie w praktyce i jest doskonałym narzędziem służącym do analizy danych o charakterze jakościowym. Celem referatu jest zaprezentowanie wyników badania studiów wyższych III stopnia ze względu na grupy dyscyplin naukowych. Wyniki przeprowadzonego badania mogą być źródłem istotnych informacji na temat struktury szkolnictwa wyższego w Unii Europejskiej. Przeprowadzenie analizy korespondencji pozwoli uzyskać dwuwymiarową mapę percepcji. Wykorzystanie analizy korespondencji wiąże się z niemożnością dokładnego określenia odległości pomiędzy punktami reprezentującymi różne zmienne, stąd wyniki te powinny być weryfikowane z jedną z metod klasyfikacji. W niniejszym artykule do sprawdzenia poprawności wyników wykorzystana zostanie metoda hierarchiczna Warda.

Correspondence analysis is a multivariate statistical method for qualitative data. In this paper correspondence analysis is used to discover the structure of the third level studies in European Union countries. The goal of this paper is to present study of the scientific discipline in EU countries with the use of correspondence analysis and cluster analysis. The graphical result of the study is two dimensional perceptual map and dendrogram with the use of Ward method. The analysis allows to classify objects to similar classes and make a segmentation of EU countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Benzecri J.-P., Applied Corresponden.ee Analysis Handbook, Marcel Dekker Inc, New York 1992.
  2. Clausen S.E., Applied Correspondence Analysis. An Introduction, Sage, University Paper 121, 1998.
  3. Gatnar E., Walesiak M. (red.), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marktingowych, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004.
  4. Gatnar E., Walesiak M. (red.), Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, PWN, Warszawa 2009.
  5. Greenacre M., Theory and Application of Correspondence Analysis, Academic Press, London 1984.
  6. Greenacre M., Correspondence Analysis in Practice, Academic Press, London 1993.
  7. Greenacre M., Correspondence Analysis and Its Interpretation, w: Correspondence Analysis in Social Science. Recent Developments and Applications, Edited by M. Greenacre, J. Blasius. Academic Press, San Diego 1994.
  8. Greenacre M., Multiple and Joint Correspondence Analysis. w: Correspondence Analysis in Social Science. Recent Developments and Applications, Edited by M. Greenacre, J. Blasius, Academic Press, San Diego 1994.
  9. Rozmus D., Analiza korespondencji, w: E. Gatnar, M. Walesiak (red.), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004.
  10. Stanimir A., Analiza korespondencji jako narzędzie do badania zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu