BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dobrzyński Maciej Dariusz (Politechnika Białostocka), Dziekoński Krzysztof (Politechnika Białostocka), Jurczuk Arkadiusz (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Modele dojrzałości procesowej łańcuchów dostaw
Maturity Models of Supply Chain Process
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2012, nr 5, s. 2-8, tab.
Słowa kluczowe
Zarządzanie łańcuchem dostaw, Zarządzanie logistyczne, Zarządzanie strategiczne, Doskonalenie organizacji przedsiębiorstwa, Zarządzanie procesami, Łańcuch dostaw
Supply Chain Management (SCM), Logistic management, Strategic management, Enterprises organisation improving, Process management, Supply chain
Uwagi
summ.
Abstrakt
W ostatnich latach ukazało się wiele publikacji omawiających badania związane z tworzeniem modeli dojrzałości ukierunkowanych na strategiczne zarządzanie łańcuchami dostaw. Koncepcja dojrzałości procesowej wynika z obserwacji cyklu życia procesów, który to cykl może być podzielony na etapy. Poszczególne etapy zostały precyzyjnie zdefiniowane, są zarządzane, mierzone i kontrolowane w ramach cyklu życia. Wyższy poziom dojrzałości procesów prowadzi do następujących rezultatów: lepsza kontrola wyników, większa dokładność prognozowania i planowania celów, kosztów i wyników oraz większa efektywność w osiąganiu założonych celów. Celem autorów artykułu jest prezentacja kluczowych aspektów oceny dojrzałości procesowej łańcucha dostaw oraz wybranych modeli dojrzałości łańcucha dostaw, a także dyskusja nad ich przydatnością w ocenie efektywności łańcuchów. (abstrakt oryginalny)

Supply chain process maturity is a concept borrowed from the business process management. Methods of evaluation the maturity of the process were used in the business practice of software development management and project management. In the last decade more and more concepts of process maturity is also applied to supply chains. There are many supply chain maturity models proposed by researchers and consultants, each of the accepted models allows the development of methods to assess maturity. The authors present a review of the proposed methods for evaluation the maturity of the supply chain and attempts to their classification and systematization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. K. McCormack, M.B. Ladeira, M.P.V. de Oliveira, Supply Chain Maturity and Performance in Brazil, "Supply Chain Management. An International Journal" 2008, Vol. 13, No. 4, s. 272-282.
 2. M. Lahti, A.H.M. Shamsuzzoha, P. Helo, Developing a Maturity Model for Supply Chain Management, "International Journal of Logistics Systems and Management" 2009, Vol. 5, No. 6, s. 654-678.
 3. Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu, T. Kasprzak (red.), Difin, Warszawa 2005, s. 28-29.
 4. S. Kasiewicz, Metody osiągania elastyczności przedsiębiorstw: od zarządzania zasobowego do procesowego, OW SGH, Warszawa 2009, s. 63-64.
 5. M. Romanowska, M. Trocki, Podejście procesowe w zarządzaniu, OW SGH, Warszawa 2004, s. 415.
 6. D.E. Harter, M.S. Krishnan, S.A. Slaughter, Effects of Process Maturity on Quality, Cycle Time and Effort in Software Product Development, "Management Science" 2000, Vol. 46, No. 4, s. 451-66.
 7. C.W. Ibbs, Y.H. Kwak, Assessing Project Management Maturity, "Project Management Journal" 2000, Vol. 31, No. 1, s. 32-43.
 8. M. Chrapko, CMMI. Doskonalenie procesów w organizacji, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2010, s. 253-254.
 9. D.L. Gibson, D.R. Goldenson, K. Kost, Performance Results of CMMI9 -Based Process Improvement, Technical Report CMU/SEI-2006-004, Software Engineering Institute, 2006, s. 6.
 10. A. Lockamy III, K. McCormack, The Development of a Supply Chain Management Process Maturity Model Using the Concepts of Business Process Orientation, "Supply Chain Management. An International Journal" 2004, Vol. 9, No. 4, s. 272-278.
 11. Transforming Your Supply Chain to on Demand, IBM Business Consulting Services, 2003, http://www-31.ibm.com.
 12. A. Laskowska-Rutkowska, Kierunki rozwoju łańcuchów dostaw, 2008.
 13. K. Rutkowski, Skuteczna broń konkurencyjna: łańcuch dostaw sterowany popytem konsumentów, "Harvard Business Review Polska"2006, nr 44.
 14. H.G. Reyes, R. Giachetti, Using Experts to Develop a Supply Chain Maturity Model in Mexico, "Supply Chain Management. An International Journal" 2010, VoI. 15, No. 6, s. 415-424.
 15. R.H. Ballou, Business Logistics Management, 5th ed., Prentice Hall. Phoenix 2004.
 16. http://www.triplepundit.com/2009/12/the-sustainability-management-maturity-model-version-2-0.
 17. J. Xu, S. Jiao, X. Li, Using Six Sigma to Enhance the Process Maturity of a Supply Chain, 4th International Conference on Wireless Communications Networking and Mobile Computing, 2008, s. 1-4.
 18. J. Witkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje - procedury - doświadczenia, PWE, Warszawa 2010, s. 67-77.
 19. Follow the Leaders. Scoring High on Supply Chain Maturity Model - Mainland China Perspectiues on Supply Chain Fulfillment, IBM Global Business Services, IBM Institute for Business Value, 2007; http://www-31.ibm.com
 20. Evaluating the Costing Journey: A Costing Levels Continuum Maturity Model, PAIB Information Paper, Międzynarodowa Federacja Księgowych (IFAC), July 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu