BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzybowska Katarzyna (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Koordynacja w łańcuchu dostaw : Przejaw zarządzania logistycznego - ujęcie teoretyczne
Coordination in the Supply Chain - an Indication of Logistic Management. A Theoretical Approach
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 235, s. 259-268, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Strategie i logistyka w sektorze usług : strategie na rynku TSL
Słowa kluczowe
Łańcuch dostaw, Logistyka w łańcuchu dostaw, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Zarządzanie logistyczne
Supply chain, Logistics in supply chain, Supply Chain Management (SCM), Logistic management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Koordynacja stała się istotnym czynnikiem integracji różnych części organizacji oraz różnych organizacji w łańcuchu dostaw. Wydaje się kluczowym czynnikiem powodzenia zarządzania logistycznego. Jest też elementem pozwalającym wykonać wspólny zestaw zadań oraz osiągnąć wspólne korzyści w wybranym systemie (mikro lub meta). Celem publikacji jest teoretyczny dyskurs dotyczący koordynacji w łańcuchu dostaw. W pierwszej części przedstawiono ogólne przesłanki poruszenia tematu. Punktem wyjścia rozważań teoretycznych jest prezentacja pojęć "łańcuch dostaw" (część 2) oraz "koordynacja" (część 3). To pozwoliło przedstawić w kolejnej części rodzaje koordynacji, jakie mogą wystąpić w systemach zwanych łańcuchami dostaw. Tekst zakończono podsumowaniem. Prezentowany materiał ma charakter przeglądowy. (abstrakt oryginalny)

Coordination has become a significant factor of the integration of various parts of the organization as well as various organizations of the supply chain. This seems to be a key factor in the success of logistic management. It is also an element allowing for a common list of tasks to be accomplished as well as common objectives to be achieved in the selected (micro or meta) system. The objective of the publication is the theoretical discourse on the topic of coordination in the supply chains. General premises regarding the topic are presented in the first part of the publication. The starting point of the theoretical argumentation is the presentation of the meaning of the term supply chain (part 2) as well as coordination (part 3). This has allowed for the types of coordination, which can occur in supply chain systems presented in the subsequent parts. The text is concluded with a summary. The presented text is of a review nature. 9original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bankvall L., Activity Coordination from a Firm Perspective - Towards a Framework, Proceedings IMP - Conference in Uppsala, 2008.
 2. Chandrashekar A., Schary P.B., Toward the Virtual supply chain: The convergence of IT and organization, "International Journal Logistics Management" 1999, Vol. 10, No. 2.
 3. Gadde L.E., Håkansson H., Supply Network Strategies, John Wiley & Sons, Chichester 2001.
 4. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 5. Grzybowska K., Sposoby pozyskiwania wiedzy w zarządzaniu zmianą organizacyjną, [w:] L. Zawadzka, J. Łopatowska (red.), Metodyczne aspekty modelowania i projektowania systemów gospodarczych. Jakość, ryzyko, aplikacje, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2010.
 6. Grzybowska K., Spójny łańcuch dostaw - sposób na wzrost efektywności metastruktur i przetrwanie w okresie kryzysu, [w:] J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstwa - czego nauczył nas kryzys?, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 128, Wrocław 2010.
 7. Grzybowska K., Zaufanie - niezbędny czynnik łańcucha dostaw, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2010, nr 12.
 8. Harland C.M., Lamming R.C., Zheng J., Johnsen T.E., A taxonomy of supply networks, "Journal of Supply Chain Management" 2001, Vol. 37, No. 4.
 9. Håkansson H., Snehota I. (red.), Developing Relationships in Business Networks, Routledge, London 1995.
 10. Hewitt F., Supply chain redesign, "The International Journal of Logistics Management" 1994, Vol. 5, No. 2.
 11. Kaipia R., Supply Chain Coordination - Studies on Planning and Information Sharing Mechanisms, PhD Dissertation, University of Technology, Helsinki 2007.
 12. Lee H.L., Creating value through supply chain integration, "Supply Chain Management Review" 2000, Vol. 4, Issue 4.
 13. Lee H.L., Billington C., Material management in decentralized supply chains, "Operations Research" 1993, Vol. 41, No. 5.
 14. Malone T.W., Crowston K., The interdisciplinary study of coordination, "ACM Computing Surveys" 1994, Vol. 26, No. 1.
 15. Malone T.W., Modeling coordination in organizations and markets, "Management Science" 1987, Vol. 33, No. 10.
 16. Mintzberg H., Structure in Fives: Designing Effective Organizations, Prentice Hall, New York 1983.
 17. Natarajan H.P., Optimization Models to Support Negotiation and Coordination in Supply Chains, PhD Dissertation, The Pennsylvania State University, 2004.
 18. Pedler M., Action Learning in Practice, Gower Publishing Ltd., Hampshire 1997.
 19. Piplani R., Fu J., A coordination framework for supply chain inventory alignment, "Journal of Manufacturing Technology Management" 2005, Vol. 16, No. 6.
 20. Simatupang T.M., Wright A.C., Sridharan R., The knowledge of coordination for supply chain integration, "Business Process Management Journal" 2002, Vol. 8, Issue 3.
 21. Simchi-Levi D., Kaminsky P., Simchi-Levi E., Designing and Managing the Supply Chain: Concepts, Strategies, and Case Studies, McGraw-Hill, Singapore 2000.
 22. Souza R. de, Zice S., Chaoyang L., Supply chain dynamics and optimization, "Integrated Manufacturing Systems" 2000, Vol. 11, No. 5.
 23. Toktas-Palut P., Ülengin F., Coordination in a two-stage capacitated supply chain with multiple suppliers, "European Journal of Operational Research" 2011, Vol. 212.
 24. Witkowski J., Teoretyczne podstawy zarządzania łańcuchami dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia, PWE, Warszawa 2010.
 25. Xue X., Li X., Shen Q., Wang Y., An agent-based framework for supply chain coordination in construction, "Automation in Construction" 2005, Vol. 14.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu