BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bieniasz Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Gołaś Zbigniew (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Wpływ zarządzania zapasami na wyniki finansowe przedsiębiorstw
Impact of the Inventory Management on the Enterprises Financial Performance
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2012, nr 5, s. 9-17, tab.
Słowa kluczowe
Zapasy, Zarządzanie zapasami, Logistyka, Rentowność przedsiębiorstwa, Modele regresji, Przemysł spożywczy
Inventories, Inventory management, Logistics, Enterprise profitability, Regression models, Food industry
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule analizowano związki między produktywnością zapasów a rentownością przedsiębiorstw. Badania przeprowadzono na podstawie danych statystycznych w układzie branż przemysłu spożywczego z lat 2005-2010. Stosując modele regresji rentowności sprzedaży i aktywów stwierdzono, że poprawa efektywności gospodarowania zapasami, mierzona długością cykli zapasów, jest pozytywnie skorelowana z rentownością. (abstrakt oryginalny)

In this paper the relationship between inventory productivity and enterprises profitability was analyzed. The study was conducted on the basis of statistical data in the system of food industry sectors in the years 2005-2010. Based on regression models of return on sales and return on assets, it was stated that improvements in inventory management efficiency, as measured by the length of the inventory cycle is positively correlated with profitability. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. D. Kempny, Koszty zapasów, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 1995, nr 7-8.
 2. D. Kisperska-Moroń, Czynniki kształtujące poziom i strukturę zapasów w przedsiębiorstwach, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 1995, nr 11.
 3. G.D. Kolias, S.P. Dimelis, V.P. Filios, An Empirical Analysis of Inventory Turnover Behaviour in Greek Retail Sector: 2000-2005, "International Journal of Production Economics" 2011, Vol. 133, No.l, s.143-153.
 4. M. Sierpińska, D. Wędzki, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 5. V. Gaur, M.L. Fisher, A. Raman, An Econometric Analysis of inventory Turnover Performance in Retail Services, "Management Science" 2005, Vol. 51, No. 2, s. 181-194.
 6. V. Capkun, A.P. Hameri, L.A. Weiss, On the Relationship between Inventory and Financial Performance in Manufacturing Companies, "International Journal of Operations & Production Management" 2009, Vol. 29, No. 8, s. 789-806.
 7. C. Eroglu, C. Hofer, Inventory Types and Firm Performance: Vector Autoregressive and Vector Error Correction Models, "Journal of Business Logistics" 2011, Vol. 32, No. 3, s. 227-239.
 8. D. P. Koumanakos, The Effect on Inventory Management on Firm Performance, "International Journal of Productivity and Performance Management" 2008, Vol. 57, No. 5, s. 355-369.
 9. R. Shah, H. Shin, Relationships among Information Technology, Inventory and Profitability: an Investigation of Level Invariance Using Sector Level Data, "Journal of Operations Management" 2007, Vol. 25, No. 4, s.768-784.
 10. A.R. Cannon, Inventory Improvement and Financial Performance, "International Journal of Production Economics" 2008, Vol. 115, No. 2, s. 581-593.
 11. H. Chan, M.Z. Frank, O.Q. Wu, What Actually Happened to the Inventories of American Companies between 1981 and 2000?, "Management Science" 2005, Vol. 51, No. 7, s. 1015-1031.
 12. D. Wędzki, Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 13. E.F. Brigham, L.C. Gapenski, Intermediate Financial Management, The Dryden Press, New York 1993.
 14. G. Hawawini, C. Viallet, Finance for Executiues. Managing for Value Creation, Thomson/South- Western, 2002.
 15. Bank for Accountants of Companies Harmonised. The European Database of Agregate Information onNon-Financial Corporations, European Central Bank, http://www.bachesd.banque-france.fr.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu