BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żabiński Leszek
Tytuł
Sfera i marketing produktów systemowych : podstawy identyfikacji, węzłowe kierunki badań
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Marketing produktów systemowych/sieciowych : podstawy teoretyczne, zarys metodyki badań, 2009, s. 15-47, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Marketing produktu, Produkt, Zachowania konsumenta, Zarządzanie marketingowe
Product marketing, Product, Consumer behaviour, Marketing management
Abstrakt
Niniejszy rozdział ma charakter opracowania wprowadzającego do całej publikacji. Obejmuje próbę charakterystyki sfery i marketingu nowej generacji produktów, w tym określanych w literaturze jako produkty systemowe/sieciowe. Są to produkty, które zaspokajają (lub mogą ex definitione zaspokajać) określony kompleks potrzeb i oczekiwań ich nabywców (użytkowników), a nie jedną potrzebę, jak i produkty tradycyjne. (fragm. tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Antonides G., van Raj W. Fred.: Zachowania konsumenta. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 2. Bauman Z.: Płynna nowoczesność. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.
 3. Becker G.S.: Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich. PWN, Warszawa 1976.
 4. Bendyk E.: Kliencie pomóż. "Polityka" 2007, nr 29(2613).
 5. Capon N., Hubert C.: Marketing Management In the 21 sth Century. Prentice Hall, New Jersey 2001.
 6. Garbarski L.: Perspektywy rozwoju koncepcji "nowego luksusu" w Polsce. [w:] Konsument gospodarstwo domowe, rynek. Red. Z. Kędzior, Centrum Badań i Ekspertyz, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2007.
 7. Kieżel E.: Racjonalność zachowań polskich konsumentów. [w:] Konsument, gospodarstwo domowe, rynek. Red. nauk. Z. Kędzior. CBiE, AE, Katowice 2007.
 8. Kotler Ph.: Marketing Management. Upper Sadle River, New Jersey 2000.
 9. Kotler Ph.: Marketing. Prentice Hall, Rebis, Poznań 2005.
 10. Marketing globalny i jego strategie. Uwarunkowania, podstawowe opcje, instrumenty. Red. L. Żabiński. AE, Katowice 2002.
 11. Mazurek-Łopacińska K.: Zachowania polskich konsumentów wobec nowych trendów w otoczeniu. [w:] Konsument, gospodarstwo domowe, rynek. Red. Z. Kędzior, CBiE, AE, Katowice 2007.
 12. Obłój K.: Tworzywo skutecznych strategii. Na stylu starych i nowych reguł konkurencji. PWE, Warszawa 1999.
 13. Prahalad C.K., Ramaswamy Venkat.: Przyszłość konkurencji. Współtworzenie wyjątkowej wartości z klientem. PWE, Warszawa 2005.
 14. Slywotzky A.J., Morrison D.J., Andelman B.: Strefa zysku. Strategiczne modele działalności. PWE, Warszawa 2000.
 15. Szymura-Tyc M.: Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa. AE, Katowice 2005.
 16. Żabiński L.: Marketing we współczesnej gospodarce rynkowej i społeczeństwie konsumpcyjnym (refleksje nad istotą i kierunkami zastosowań). [w:] Przedsiębiorczość jako niewykorzystane źródło sukcesu polskiej gospodarki. Red. E. Okoń-Horodyńska. VIII Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu