BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żabińska Teresa
Tytuł
Wydarzenia turystyczne jako produkty : tworzenie, komunikowanie i udostępnianie w procesie dynamicznego partnerstwa międzysektorowego : pola i zarys metodyki badań
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Marketing produktów systemowych/sieciowych : podstawy teoretyczne, zarys metodyki badań, 2009, s. 177-223, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Badania marketingowe, Turystyka, Marketing turystyczny, Strategia marketingowa
Marketing research, Tourism, Tourism marketing, Marketing strategy
Abstrakt
W pierwszej części rozdziału na podstawie studiów literaturowych przedstawiono podstawowe kategorie badawcze marketingu wydarzeń turystycznych. (...) W drugiej części zidentyfikowano ważne, zdaniem autorki, pola badawcze, ich węzłowe problemy oraz przedstawiono metodę case research, jako właściwą dla badań tego typu problemów. (fragm. tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Altkorn J.: Marketing w turystyce. PWN. Warszawa 1996.
 2. Augustyn M.M., Konwels T.: Performance of tourism partnerships: a focus on York. "Tourism Management" 2000, No. 21.
 3. Bowdin G., Allen J., O'Toole J.W., Harris R., McDonnell I.: Events Management. Elsevier 2006.
 4. Davidson R., Rogers T.: Marketing Destinations and Venues for Conferences, Conventions and Business Events. Elsevier 2006.
 5. Duncan T.: IMC: Using Advertising and Promotion to Build Brands. McGraw-Hill Irwin, Boston 2002.
 6. Hall M.C.: Rethinking Collaboration and Partnership: A Public Policy Perspective. "Journal of Sustainable Tourism" 1999, No 7.
 7. Hoyle L.H.: Event Marketing. How to Successfully Promote Events, Festivals, Conventions, And Expositions. John Wiley & Sons, Inc. New York 2002.
 8. Jago I.K., Shaw R.N.: A conceptual and differential framework. "Festival Management and Event Tourism" 1998, No 5 (1/2).
 9. Karpińska M.: Wydarzenia jako forma komunikacji marketingowej miasta na przykładzie Festiwalu Camerimage w Łodzi. [w:] Marketing terytorialny - możliwości aplikacji. AE, Poznań 2005.
 10. Kasperska B., Mruk H.: Wydarzenia marketingowe. "Marketing w Praktyce" 2001, nr 2.
 11. Koncepcje marketingu a praktyki zarządzania. Red. Żabińska T, Żabiński L. AE, Katowice 2007.
 12. Kotler Ph.: Marketing. Dom Wydawniczy REBIS. Poznań 2005.
 13. Kotler Ph.: Kotler o marketingu. Jak kreować i opanowywać rynki. Profesjonalna Szkoła Biznesu. Kraków 1999.
 14. Kulińska-Pluta K.: Partnerstwo Północnej Jury, http://www.jura-ppj.pl/ (20.06.2007).
 15. Lovelock C., Wirtz J.: Services Marketing: People, Technology Strategy. Pearson Prentince Hall 2004.
 16. Payne A.: Marketing usług. PWE, Warszawa 1996.
 17. Richards B.: Marketing atrakcji turystycznych. Jak zwiększać frekwencję i dochody. Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2003.
 18. Roberts L., Simpson F.: Developing Partnership Approaches to Tourism in Central and Eastern Europe. "Journal of Sustainable Touris" 1999, No 7.
 19. Sautter E.T., Leisen B.: Managing Stakeholders: A Tourism Planning Model. "Annals of Tourism Research" 1999, Vol. 26. No 2.
 20. Wiktor J.W.: Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2001.
 21. Xiao H., Smith S.L.J.: Case studies in tourism research: A state-of-the-art analysis. "Tourism Management" 2006, No 7.
 22. Żabińska T.: Partnerstwo jako determinanta rozwoju turystyki w regionie. Dylematy teorii i praktyki. [w:] Turystyka w badaniach naukowych. Prace ekonomiczne. Red. A. Nowakowska, M. Przydział. Rzeszów 2006.
 23. Żabińska T.: Sieci partnerskie jako podstawa zrównoważonego rozwoju turystyki w regionie-kluczowe czynniki sukcesu. [w:] Rola turystyki w gospodarce regionu. Red. J. Wyrzykowski. Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław 2007.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu