BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karaczun Zbigniew M. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Polska polityka klimatyczna : próba analizy
Polish Climate Policy : an Analysis
Źródło
Studia BAS, 2012, nr 1 (29), s. 85-107, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Polityka klimatyczna, Klimat, Zmiany klimatyczne, Polityka ekologiczna państwa, Zanieczyszczenie środowiska
Climate policy, Climate, Climate change, State ecological policy, Environmental pollution
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule skoncentrowano się na całokształcie spraw związanych z wdrażaniem polityki klimatycznej w Polsce. Dokonano analizy ewolucji polskiej polityki klimatycznej w latach 1988-2011, zidentyfikowano przyczyny jej przemian oraz uwarunkowania, które decydują o kształcie tej polityki. Omówiono problemy związane z wyborem możliwych dróg rozwoju oraz sugestie dotyczące prognozowanego kierunku zmian w przyszłości.

This paper analyses Poland's climate policy from 1988 to 2010. The author presents background, as well as the main factors affecting climate policy in Poland - the foremost factor being European Union policy. In the author's opinion, the main problem of Polish climate policy is the lack of political will to effectively address energy issues and their effects on climate change. The article also describes the predicted directions of climate policy and the necessary changes that should be implemented in Poland. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alternatywna polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Raport techniczno-metodologiczny, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2009.
 2. M. Bukowski, Zagrożenie problemem carbon leakage w Polsce. Rzeczywistość czy mit, "Biuletyn Klimatyczny" 2011, nr 26.
 3. M. Bukowski, A. Śniegocki, Zatrudnienie w Polsce 2010 - integracja i globalizacja, Instytut Badań Systemowych, Warszawa 2011.
 4. EEA, Annual European Union greenhouse gas inventory 1990-2008 and inventory report 2010, EEA Technical report No 6/2010, EEA, Kopenhaga.
 5. Ewaluacja RAPORTU 2030. "Wpływ proponowanych regulacji unijnych w zakresie wprowadzania europejskich strategii rozwoju energetyki wolnej od emisji CO2 na bezpieczeństwo energetyczne Polski, a w szczególności możliwości odbudowy mocy wytwórczych wykorzystujących paliwa kopalne oraz poziom cen energii elektrycznej", Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2008.
 6. Z.M. Karaczun, Ewolucja polityki klimatycznej Polski w latach 1988-2008, [w:] Zmiany klimatu a społeczeństwo, red. L. Karski, I. Grochowska, Warszawa 2010, s. 105-121.
 7. Z.M. Karaczun, Preparing for EU environmental policy in Poland: the case of the nitrates directive, "Land Use Policy" 2005, nr 22.
 8. Z. Maciejewski, Sieci przesyłowe jako element bezpieczeństwa elektroenergetycznego Polski, "Polityka Energetyczna" 2008, t. 11, z. 1.
 9. Ministerstwo Gospodarki, "Projekt drugiego krajowego planu działań dotyczących efektywności energetycznej dla Polski 2011", materiał przekazany do konsultacji społecznych, październik 2011 r.
 10. Ministerstwo Gospodarki, "Założenia polityki energetycznej Polski do 2010 r.", dokument rządowy przyjęty przez Radę Ministrów 17 października 1995 r.
 11. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, "Klimat i energia. Konieczność teraźniejszości, a wyzwanie przyszłości", Warszawa 2010.
 12. Ministerstwo Środowiska, "I krajowy plan rozdziału uprawnień do emisji", 2004.
 13. Ministerstwo Środowiska, "II krajowy plan rozdziału uprawnień do emisji CO2 na okres rozliczeniowy 2008-2012", dokument przyjęty przez Komitet Europejski Rady Ministrów w dniu 23 czerwca 2006 r.
 14. Ministerstwo Środowiska, "Polityka ekologiczna państwa", Warszawa 2001.
 15. Ministerstwo Środowiska, "Polityka klimatyczna Polski. Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do 2020 roku", dokument przyjęty przez Radę Ministrów 4 października 2003 r.
 16. Ministerstwo Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych, "I polityka ekologiczna państwa", Warszawa 1991.
 17. "Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce do roku 2020", raport dla Ministerstwa Gospodarki Instytutu Energetyki Odnawialnej we współpracy z Instytutem na rzecz Ekorozwoju, Warszawa, grudzień 2007 r., maszynopis.
 18. Raport. Potencjał efektywności energetycznej i redukcji emisji w wybranych grupach użytkowania energii. Droga naprzód do realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego, Polski Klub Ekologiczny, Okręg Górnośląski, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, INFORSE, European Climate Foundation, Katowice 2009.
 19. L. Starkel, Z.M. Kundzewicz, Konsekwencje zmian klimatu dla zagospodarowania przestrzennego kraju, "Nauka" 2008, nr 1.
 20. Wpływ proponowanych regulacji unijnych w zakresie wprowadzenia europejskiej strategii rozwoju energetyki wolnej od emisji CO2 na bezpieczeństwo energetyczne Polski, a w szczególności możliwości odbudowy mocy wytwórczych wykorzystujących paliwa kopalne oraz poziom cen energii elektrycznej, EnergSys Sp. z o.o., Warszawa 2008.
 21. R. Zasuń, T. Bielecki, Polska samotnie blokuje plany obniżenia emisji CO2, "Gazeta Wyborcza" z dn. 23 czerwca 2011 r.
 22. Zmiany klimatu a bezpieczeństwo narodowe Polski. Raport dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Z.M. Karaczun (red.), Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, Koalicja Klimatyczna, Warszawa 2011.
 23. A. Zych, Branżowe organizacje apelują: wybierzmy ludzi węgla!, "Trybuna Górnicza" z dn. 6 października 2011 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0658
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu