BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sum Katarzyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Teoria optymalnych obszarów walutowych
Źródło
Zeszyty Naukowe / Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej, 2011, nr 29, s. 135-156, rys., bibliogr. 51 poz.
Słowa kluczowe
Optymalny obszar walutowy, Równowaga gospodarcza
Optimum Currency Areas (OCA), Economic equilibrium
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Teoria integracji walutowej ulegała znacznym zmianom w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Powstało wiele koncepcji wyodrębniania optymalnego obszaru walutowego. Mimo iż teoria optymalnych obszarów walutowych (OOW) jest uznawana za niespójną, a jej poszczególne nurty oparte są na różnych, czasem wykluczających się założeniach, pozostaje ona podstawowym narzędziem analizy procesów integracji walutowej we współczesnych gospodarkach. Celem artykułu jest przedstawienie głównych nurtów teorii OOW oraz sformułowanie zasad wyodrębnienia kryteriów optymalności obszaru walutowego. Tekst składa się z czterech części. W pierwszej omówiony został podstawowy nurt teorii OOW. W drugiej uwagę poświęcono modyfikacji teorii oraz tzw. nowym kryteriom OOW. W trzecim rozdziale przedstawiono ujęcie porównawcze kosztów oraz korzyści uczestnictwa w unii walutowej. W czwartej części omawia się natomiast endogeniczność kryteriów OOW.

The theory of monetary integration has undergone significant changes during the last decades. Many ideas concerning the separation of optimal currency areas (OCA) have emerged. Although the OCA theory is regarded as incoherent and its respective forms rely on various, sometimes contradictory assumptions, it remains the basic tool for the analysis on the monetary integration processes in the modern economies. The article is aimed at showing the main streams of the OCA theory and formulating the respective OCA criteria. The article shows that the OCA conception is not a coherent one and undergoes a constant evolution. The variety of its forms renders it difficult to use it for practical reasons. The study reveals also that it is hard to separate unequivocally an OCA based on the theory. Applying the OCA theory in practice requires therefore a clear quantification of the criteria. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Antolin P., Bover O., Regional migration in Spain: the effect of personal characteristics and of unempolyment, wage and house price differentials using pooled cross sections, "Oxford Buletin of Economics and Statistics", 1997,vol. 59.
 2. Babetskii I., Aggregate wage flexibility in selected new EU member states, CESIfo Working Paper, 2007.
 3. Bayoumi T., The formal model of optimum currency areas, "IMF Staff Papers", 1994, vol. 41.
 4. Bayoumi T., Eichengreen B., Ever doser to heaven? An optimum currency area index for European countries, "European Economic Review" 1997, no 41.
 5. Bell U., Labour reallocation during transition: the case of Poland, ZEW Discussion Paper, Center for European Economic Research, Mannheim 2001.
 6. Bentollila S., Sticky labour in Spanish regions, "European Economic Review" 1997, no 41.
 7. Borowski J., Polska i UGW: optymalny obszar walutowy?, "Materiały i Studia" NBP 2000, nr 115.
 8. Borkowska S., Regulacja rynku pracy w Polsce a polityka gospodarcza, w: Deregulacja polskiego rynku pracy, red. K.W. Frieske, IPiSS, Warszawa 2003.
 9. Bover O., Vellila P., Migration in Spain: historical background and current trends, IZA Discussion Paper, Institute for the Study ofLabour, Bonn 1999.
 10. Calvo G., Reinhart C., Fear of floating, "Quarterly Journal of Economics", 2002, no 2.
 11. Corden W., Monetary integration. Essays in international finance, Princeton University, Princeton 1972.
 12. Corsetti G., A modern reconsideration of the theory of optimal currency areas, European Commission Economic Papers, Brussels 2008.
 13. Czarny E., Teoria i praktyka handlu wewnątrzgałęziowego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2002.
 14. Djablik M., Fidrmuc J., Intraindustry trade between the EU and the acceding countries. The importance of foreign direct investment on trade structure, w: J. Christ, P. Moosłechner, The economic potential of a larger Europę, Edvard Elgar, 2004.
 15. Employment Outlook 1999,2004 OECD, Paris 1999, 2004.
 16. Faini R., Venturini A., Migration and growth. The experience of Southern Europę, CEPR Discussion Papers, CEPR, London 1994.
 17. Feldman H., How flexible are labour markets in the EU accession countries Poland, Hungary and the Czech Repubhc?, "Comparative Economic Studies" 2004 vol. 46.
 18. Fidrmuc J., Migration and regional adjustment to asymmetric shocks in transition economies, CPB Discussion Paper, CPB, Hague 2002.
 19. Fleming J., On exchange rate unification, "The Economic Journal" 1971, vol. 81.
 20. Frankel J., Rose A., The endogeneity of the optimum currency area criteria, "NBER Working Paper", Cambridge 1996.
 21. Garcia-Rubales V., Unemployment in Spain: an analysis of labour mobility and young adult unemployment, Stanford University, Stanford 2000.
 22. Grauwe de P., Economics of monetary union, Oxford University Press, Oxford 2003.
 23. Grubel H., The theory of optimum currency areas, "Canadian Journal of Economics" 1970.
 24. Gumuła W., Socha J., Wojciechowski W., Presja płacowa oraz niedopasowanie strukturalne na rynku pracy w świetle badań NBP, "Materiały i Studia", NBP, 2007.
 25. Haberler G., The international monetary system: some recent developments and discussions, w: Approaches to greater flexibility of exchange rates, ed. G. Halm, Princeton University Press, 1970 Helpman E., Krugman P., Market structure and foreign trade, The MIT Press, Cambridge Mass., 1985.
 26. Hermann S., Die Osterweiterung der Europaischen Wahrungsunion unter der Berucksichtigung der Theorie optimaler Wahrungsraume, Josef Eul Verlag, Koln 2001.
 27. Ingram J., The case for the European monetary integration. Essays in international finance, Princeton University, 1973.
 28. Ishiyama Y., The theory of optimum currency areas, "IMF Staff Papers" 1975, Vol. XXII, Washington.
 29. Kawecka-Wyrzykowska E., Lessons from trade liberalization in transition economies: ten years experience and futurę challenges, Foreign Trade Research Institute, Warszawa 2000.
 30. Kenen P., The theory of optimum currency areas: an eclectic yiew, w: Monetary problems of the international economy, The University of Chicago Press, Chicago & London 1969.
 31. Krugman P., Scale economies. Product differentiation and the pattern of trade, "American Economic Review", 1980, vol. 70.
 32. Kragman P., Obstfeld M., International Economics: theory and policy, Addison Wesley, Boston 2000.
 33. Ładyka W., Z teorii integracji gospodarczej, SGH, Warszawa 2000.
 34. Maza A., Villaverde J., A state-space approach to the analysis of economic shocks in Spain, "Journal of Policy Modelling" 2007, vol. 29.
 35. McKinnon R., Optimum currency areas, "The American Economic Review" 1963, vol. 53.
 36. McKinnon R., Optimum Currency Areas and Key Currencies: Mundell I versus Mundell II, "Journal of Common Market Studies" 2004, vol. 42.
 37. Melitz J., The theory of optimum currency areas, trade and adjustment and trade, "Open Economies Review" 1996.
 38. Mongelli F., European economic and monetary integration and the optimum currency area theory, European Commission Economic Papers, Brussels 2008.
 39. Mongelli F., "New" views on the optimum currency area theory - what is EMU telling us?, "ECB Working Paper" 2002, No 138, ECB, Frankfurt am Main.
 40. Molle W., Ekonomika integracji europejskiej. Teoria, praktyka, polityka, Gdańsk 1995.
 41. Moore T., Pentecost T., An investigation into the sources of fluctuation in real and nominał wage rates in eight EU countries: a structural VAR approach, "Journal of Comparative Economics" 2006, vol. 34.
 42. Mundell R., A theory of optimum currency areas, "The American Economic Review" 1961, vol. 51.
 43. One market, one money, "European Economy" 1990, no 44, European Commission, Brussels.
 44. Persson T., Currency unions and trade: how large is the treatment effect?, "Economic Policy" 2001.
 45. Radziwiłł A., Walewski M., Futurę EMU membership and wage flexibility in selected EU candidate countries, CASE, Warszawa 2003.
 46. Rose A., One money, one market. Estimating the effect of common currencies on trade, "Economic Policy" 2000.
 47. Rose A., Wincoop van E., National Money as a barier to trade: the real case for currency union, "American Economic Review" 2001.
 48. Rose A., Sauernheimer K., Theorie der Aufienwirtschaft, Miinchen 2006.
 49. Sauernheimer K., Der Euro nach sieben Jahren: Viel Larm um nichts?, Effizienz, Qualitat und Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen 2006.
 50. Tavlas G., The "new" theory of optimum currency areas, The World Economy 1993.
 51. Tower E., Willet T., The theory of optimum currency areas and exchange rate flexibility, "International Finance Section" 1976, No 11, Princeton University.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-1457
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu