BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalak Bartłomiej (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Mieszane systemy wyborcze na przykładzie Włoch i Rosji : ordynacja doskonała czy niespełnione nadzieje?
Mixed-member Electoral Systems in Italy and Russia : Ideal Solution or Unfulfilled Hopes?
Źródło
Studia BAS, 2011, nr 3 (27), s. 51-72, bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Prawo wyborcze, Partie polityczne, System wyborczy
Election law, Political parties, Voting system
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Włochy, Rosja
Italy, Russia
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest zagadnieniu mieszanych systemów wyborczych. Podjęto próbę przedstawienia definicji systemu mieszanego składającego się z elementów systemu wyborczego proporcjonalnego i większościowego. Autor zaprezentował cechy tego systemu, analizując między innymi sposób rozdziału pomiędzy partie polityczne mandatów uzyskanych w wyborach do parlamentu. Powyższe zagadnienie omówił na przykładzie włoskiego systemu mieszanego większościowego i rosyjskiego systemu paralelnego. W obu przykładach przedstawił genezę zastosowania danego rozwiązania, efekty polityczne i wnioski.

In the mixed-member electoral system, a voter casts two votes: one for a candidate in a single-member constituency, and one for party-list proportional representation. The author discusses the reasons for adopting the mixed-member electoral system in selected countries, political outcomes of such decisions, as well as reasons for abandoning this system. The main focus of this analysis is on the mixed-member electoral systems adopted in Italy and Russia. Consideration of the mixed-member electoral system is necessary particularly in Poland, as it is frequently being advocated to employ in Polish parliamentary elections. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Bankowicz, System partyjny Republiki Włoskiej [w:] Współczesne systemy partyjne wybranych państw europejskich, red. M. Grzybowski, A. Ziemba, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1996.
 2. J.M. Colomer, The Strategy and History of Electoral System Choice [w:] Handbook of Electoral System Choice, (ed.) J.M. Colomer, Palgrave Macmillan, New York 2004.
 3. R. D'Alimonte, Italy: A Case of Fragmented Bipolarism [w:] The Politics of Electoral Systems, (ed.) M. Gallagher, P. Mitchell, Oxford University Press, Oxford-New York 2005.
 4. R. D'Alimonte, Mixed Electoral Rules, Partisan Realignment and Party Sytsem Change in Italy [w:] Mixed-Member Electoral Systems: The Best of Both Worlds?, (red.) M. Shugart, M. Wattenberg, Oxford University Press, Oxford 2001.
 5. R.S. Katz, Reforming the Italian Electoral Law [w:] Mixed-Member Electoral Systems: The Best of Both Worlds?, (red.) M. Shugart, M. Wattenberg, Oxford University Press, Oxford 2001.
 6. R.G. Moser, The Consequences of Russia's Mixed-Member Electoral System [w:] Mixed-Member Electoral Systems: The Best of Both Worlds?, (red.) M. Shugart, M. Wattenberg, Oxford University Press, Oxford 2001.
 7. R. Moser, F.C. Thames, Jr, Compromise Amidst Political Conflict: The Origins of Russia's Mixed-Member System[w:] Mixed-Member Electoral Systems: The Best of Both Worlds?, (red.) M. Shugart, M. Wattenberg, Oxford University Press, Oxford 2001.
 8. M. Shugart, M. Wattenberg, Introdouction: The Electoral Reoform of the Twenty-First Century? [w:] Mixed-Member Electoral Systems: The Best of Both Worlds?, (red.) M. Shugart, M. Wattenberg, Oxford University Press, Oxford 2001.
 9. M. Shugart, M. Wattenberg, Mixed-Member Electoral Systems: A Definition and Typology, [w:] Mixed-Member Electoral Systems: The Best of Both Worlds?, (red.) M. Shugart, M. Wattenberg, Oxford University Press, Oxford 2001.
 10. M. Duverger, Political Parties. Their Organization and Activity in the Modern State, Methuen, London 1967.
 11. F. Ferrara, Electoral coordination and the strategic desertion of strong parties in compensatory mixed systems with negative vote transfers, "Electoral Studies" 2004, Vol. 23, No. 3.
 12. F. Ferrara, Two in one: Party competition in the Italian single ballot mixed system, "Electoral Studies" 2006, Vol. 25, No. 2.
 13. F. Ferrara, E. Herron, M. Nishikawa, Mixed Electoral Systems. Contamination and Its Consequences, Palgrave Macmillan, New York 2005.
 14. T. Kostadinova, Do mixed electoral systems matter?: a cross-national analysis of their effects in Eastern Europe, "Electoral Studies" 2002, Vol. 21, No. 1.
 15. L. Massicotte, A. Blais, Mixed electoral systems: a conceptual and empirical survey, "Electoral Studies" 1999, Vol. 18, No. 3.
 16. B. Michalak, A. Sokala, Leksykon prawa wyborczego i systemów wyborczych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 17. D. Nohlen, Prawo wyborcze i system partyjny, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 18. S. Parker, P. Natale, Parliamentary elections in Italy, May 2002, "Electoral Studies" 2002, Vol. 21, No. 4.
 19. D. Rae, The Political Consequences of Electoral Laws, Yale University Press, New Hale 1971.
 20. A. Renwick, Ch. Hanretty, D. Hine, Partisan self-interest and electoral reform: The new Italian electoral law of 2005, "Electoral Studies" 2009, Vol. 28, No. 3.
 21. A. Reynolds, B. Reilly, A. Ellis, Electoral System Design: The New International IDEA Handbook, IDEA, Stockholm 2005.
 22. G. Sartori, The Party-Effects of Electoral Systems, "Israel Affairs" 1999, Vol. 6, No. 2.
 23. W. Sokół, Geneza i ewolucja systemów wyborczych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Wyd. UMCS, Lublin 2007.
 24. S. White, Russia: The Authoritarian Adaptation of an Electoral System [w:] The Politics of Electoral Systems, (ed.) M. Gallagher, P. Mitchell, Oxford University Press, Oxford-New York 2005.
 25. Z. Witkowski, Reforma włoskiego prawa wyborczego do Izby Deputowanych i do Senatu Republiki z 4 sierpnia 1993 r., "Przegląd Sejmowy"1995, nr 3.
 26. A. Żukowski, Systemy wyborcze. Wprowadzenie, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Olsztyn 1999.
 27. www.idea.int.
 28. www.electionguide.org.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0658
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu