BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lubiewski Zbyszko (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Boczar Paweł (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Błażejczyk-Majka Lucyna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Śmigielska Hanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Lewandowicz Grażyna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Tłuszcz kanałowy jako potencjalny surowiec do produkcji biodiesla : estrów metylowych kwasów tłuszczowych
Chicken Fat as a Potential Feedstock for Biodiesel Production
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 206, s. 251-260, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł tłuszczowy, Przemysł drobiarski, Biopaliwa, Produkcja paliw, Paliwa alternatywne
Fat industry, Poultry industry, Biofuels, Fuel production, Alternative fuels
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W dobie kurczących się zapasów paliw kopalnych i niezwykle niestabilnych cen ropy naftowej obserwuje się ciągle rosnące zainteresowaniem rozwojem badań nad wytworzeniem paliw ze źródeł odnawialnych. Stąd celem pracy było zbadanie właściwości fizykochemicznych tłuszczów kanałowych powstałych w toku produkcji drobiarskiej pod kątem potencjalnego ich wykorzystania do produkcji biodiesla, opracowanie metody ich oczyszczania oraz oszacowanie skali ich produkcji w Polsce. Zakres badań obejmował zbadanie parametrów fizykochemicznych tłuszczów kanałowych, opracowanie metody mechanicznego oczyszczania tego surowca i ocenę możliwości jego przerobu metodą transestryfikacji enzymatycznej w środowisku tert-butanolu. Ponadto oszacowano skalę produkcji odpadowych tłuszczów zwierzęcych w Polsce i prognozowane zmiany tej produkcji. Przeprowadzone badania pozwoliły stwierdzić, że tłuszcze kanałowe mogą być wykorzystane do produkcji biodiesla jedynie po wcześniejszym oczyszczeniu. Możliwe jest osiągnięcie 95% konwersji tłuszczów kanałowych do estrów. Oszacowana skala produkcji tłuszczów kanałowych kształtuje się na poziomie 22 tys. ton rocznie. (abstrakt oryginalny)

With decreasing resources of fossil fuels and unstable prices of diesel fuel, an increasing interest in fuels from renewable sources is observed. The aim of this study was to investigate physicochemical properties of chicken fat and develop a method of its purification as well as to estimate the quantity of chicken fat production in Poland. This investigation showed that chicken fat needed to be purified before transesterification. In the next step, a mechanical method of chicken fat purification was developed and the purified fat was used to biodiesel production by enzymatic transesterification method. An enzymatic transesterification of chicken fat with methanol in a tert-butanol solvent enabled to obtain about 95% conversion of fat to esters. The analysis of production quantity of chicken fat enabled to estimate that this kind of fat is produced in Poland in a quantity of 22 kt per year. This quantity is gradually increasing. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alptekin, E., Canakci, M., 2010, Optimization of Pretreatment Reaction for Methyl Ester Production from Chicken Fat, Fuel, vol. 89(12), s. 4035-4039.
 2. Bajpai, D., Tyagi, V.K., 2006, Biodiesel: Source, Production, Composition, Properties and its Benefits, Journal of Oleo Science, vol. 55, s. 487-502.
 3. Baka, J., Roland-Hoist, D., 2009, Food or Fuel? What European Farmers Can Contribute to Europe's Transport Energy Requirements and the Doha Round, Energy Policy, vol. 37(7), s. 2505-2513.
 4. Bhatti, H.N., Hanif, M.A., Qasim, M., Ata, R., 2008, Biodiesel Production from Waste Tallow, Fuel, vol. 87(13-14), s. 2961-2966.
 5. DaNian, Z., Milfird, A.H., 1996, Preparation and Properties of Methyl Esters of Beef Tallow, Bioresource Technology, vol. 57, s. 137-142.
 6. Diaz-Felix, W., Riley, M.R., Zimmt, W., Kazz, M., 2009, Pretreatment of Yellow Grease for Efficient Production of Fatty Acid Methyl Esters, Biomass and Bioenergy, vol. 33(4), s. 558-563.
 7. Demirbas, A., 2009, Biofuels Securing the Planet's Future Energy Needs, Energy Conversion and Management, vol. 50(9), s. 2239-2249.
 8. Fukuda, H., Kondo, A., Noda, H., 2001, Biodiesel Fuel Production by Transesterification of Oils, Journal of Bioscience and Bioengineering, vol. 92(5), s. 405-416.
 9. Lubiewski, Z., Gandecka, A., Mikołajczak, K., Lewandowicz, G., 2009, Zagospodarowanie odpadowych tłuszczów zwierzęcych metodami enzymatycznymi, Nauka Przyroda Technologie, vol. 3(4), s. 121.
 10. Naik, S.N., Goud, V.V., Rout, P.K., Dalai, A.K., 2010, Production of First and Second Generation Biofuels: A Comprehensive Review, Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 14(2), s. 578-597.
 11. Ramos, M.J., Fernandez, C.M., Casas, A., Rodriguez, L., Perez, A., 2009, Influence of Fatty Acid Composition of Raw Materials on Biodiesel Properties, Bioresource Technology, vol. 100(1), s. 261-268.
 12. Stańko, S., 2010, Perspektywy produkcji rolniczej w Polsce, Agencja Rynku Rolnego, Biuletyn Informacyjny, nr 9-10, s. 65-84.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu