BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borda Marta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Frasyniuk-Pietrzyk Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wybrane problemy kształcenia w zakresie ubezpieczeń społecznych i emerytalnych na kierunku finanse i rachunkowość
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 254, s. 109-116, bibliogr. 1 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowanie metod ilościowych do oceny ryzyka i efektywności systemu ubezpieczeń społecznych
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia społeczne, System emerytalny, Dydaktyka, Metody ilościowe
Social insurance, Pension schemes, Teaching, Quantitative methods
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wybranych problemów nauczania zagadnień z tego obszaru, przegląd przedmiotów, w ramach których przekazywane są treści z obszaru ekonomii emerytalnej (przewidziane w standardach kształcenia dla kierunku finanse i rachunkowość) oraz analiza podstawowych problemów pojawiających się w procesie dydaktycznym. Część praktyczna opracowania została przedstawiona na przykładzie treści nauczania realizowanych w ramach kierunku finanse i rachunkowość na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. (fragment tekstu)

The paper presents selected problems that have appeared while lecturing about social insurance and pension systems at the faculty of Finance and Accountancy at the University of Economics. Bearing in mind teaching experience at faculty of Management, Computer Science and Finance at the Wroclaw University of Economics (studies of 1 st and 2nd degree) a survey of subjects was made. The subjects covered the issue of pensions system and social insurance. Other factors considered were the number of hours lectured and how prioritised the subjects were. It was pointed out that mathematical and statistical methods should be more widely used while teaching about pension systems and social insurance, especially with regards to the calculation of demographic risk and the calculation of insurance premium and benefits. The second part of the article deals with the practical aspects of applying the issue of pension economics in BA and MA thesis. It also covers the basic problems associated with such thesis, concentrating on how to define basic notions and how to do analysis using quantative methods. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu kształcenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz.U. Nr 164, poz. 1166. załącznik 32).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/672
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu