BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Munyama Killion (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Inicjatywy podejmowane przez międzynarodowe instytucje finansowe w celu oddłużenia krajów Afryki subsaharyjskiej i zapewnienia wzrostu gospodarczego
International Financial Institutions' Initiatives for Debt Relief and Economic Growth in Sub-Saharan Africa
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 207, s. 148-163, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy regionu, Kraje rozwijające się, Rozwój społeczno-gospodarczy, Międzynarodowe instytucje finansowe
Economic growth of the region, Developing countries, Social economic development, International financial institutions
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Afryka Sub-Saharyjska
Sub-Saharan Africa
Abstrakt
Celem opracowania jest analiza inicjatyw podejmowanych przez międzynarodowe instytucje finansowe zmierzających do oddłużenia krajów Afryki subsaharyjskiej i zapewnienia im rozwoju. Do tej pory wiele z tych krajów boryka się z powstałym w latach osiemdziesiątych problemem zadłużeniowym, stanowiącym barierę rozwoju gospodarczego. W opracowaniu opisano zmiany podejścia do rozwoju społeczno-gospodarczego krajów słabo rozwiniętych, scharakteryzowano kraje Afryki subsaharyjskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zmiany ich sytuacji społeczno-gospodarczej, a także zwrócono uwagę na przyczyny zadłużenia krajów słabo rozwiniętych i rolę międzynarodowych instytucji finansowych w procesie oddłużania. (abstrakt oryginalny)

The world economy's biggest challenge is to enable faster economic growth in underdeveloped countries, especially in sub-Saharan Africa. International financial institutions (IFIs), especially the World Bank and the IMF should have a special place in the context of economic growth and poverty reduction process in the region. At the same time, the poorest countries need to promote and develop economic and political ties among themselves, in order to ensure a proper place in the global economy. In addition, they must be consistent and incorrupt in the steps leading to economic growth. In the presented paper, the economic situation in sub-Saharan African countries is portrayed. Furthermore, their sources of growth financing capable to combat the delay in economic development in a globalizing world are scrutinized. In the presented countries, everyday needs meant that savings of these countries were and still are scarce. This fact in turn makes the investments low. The involvement of IFIs as regards debt relief directed to these countries have led to the emergence of funds for education and health through savings derived from foreign debt servicing. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ambukita, E., Munyama, K., 2002, Międzynarodowe instytucje finansowe w Polsce w okresie transformacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, Poznań.
 2. Bąkiewicz, A., 2010, Charakterystyka gospodarki słabo rozwiniętej, w: Bąkiewicz, A., Żuławska, U. (red.), Rozwój w dobie globalizacji, PWE, Warszawa.
 3. Bąkiewicz, A., Żuławska, 2010, U., Od teorii wzrostu do ekonomii rozwoju, w: Bąkiewicz, A., Żuławska, U. (red.), Rozwój w dobie globalizacji, PWE, Warszawa.
 4. Cuddington, J.T., 1993, Further Results on the Macroeconomic Effects of AIDS: the Dualistic, Labour-Supply Economy, World Bank Economic Review, vol. 7, no. 23.
 5. Deszczyński, P., 2001, Kraje rozwijające się w koncepcjach ekonomicznych SPD. Doktryna i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 6. Foreman-Peck, J., 1998, The Globalization of the World Economy: 5. Historical Foundations of Globalization, Elgar Reference Collection, Cheltenham, UK, Northampton, MA.
 7. Global Development Finance, 2007, Mobilizing Finance and Managing Vulnerability, Sub-Saharan Africa GDF 2005 Summary, Washington D.C.
 8. http:www.imf.org/external/np/exr/facts/hipc.htm [dostęp: kwiecień 2011].
 9. Iwańczuk, A., Kotliński, G., Munyama, K., 2008, Rozwój gospodarczy a sprawność i bezpieczeństwo systemu płatniczego w Polsce, w: Przybylska-Kapuścińska, W., Szambelańczyk, J. (red.), Gospodarka i finanse, Zeszyty Naukowe, nr 103, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 10. Kulig J., Perczyński M.J., 1990, Przemiany gospodarcze i procesy dostosowawcze we współczesnym kapitalizmie i Trzecim Świecie, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław.
 11. Latoszek, E., Proczek, M., 2001, Organizacje międzynarodowe, Elipsa, Warszawa.
 12. Lubbe, A., 2010, Globalizacja i regionalizacja we współczesnej gospodarce światowej, w: Bąkiewicz, A., Żuławska, U. (red.), Rozwój w dobie globalizacji, PWE, Warszawa.
 13. Łukaszewski, M., 2000, Międzynarodowe instytucje finansowe - zarys wykładu.
 14. Munyama, K., 2011, Economic Growth and Financial Development in Sub-Saharan Africa, Poznan University of Economics, Poznań.
 15. Munyama, K., 2002, Finansowanie krajów rozwijających się z zewnętrznych oficjalnych źródeł, Zeszyty Naukowe, Finanse, Rachunkowość i Public Relations, Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania, Poznań.
 16. Pilbeam, K., 2006, International Finance, Palgrave Macmillan, New York.
 17. Stiglitz, J.E., 2007, Wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycje usprawnień, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 18. Todaro, M.P., 1981, Economic Development in the Third Word, 2nd ed., Longman, New York-London.
 19. The Globalization of the World Econom, s. XIV.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu