BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cegłowski Rafał (Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie)
Tytuł
Wpływ funduszy strukturalnych na działalność sektora MŚP w Polsce
The Influence of the EU Assistance to Activities of Small and Medium Enterprises in Poland
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2011, nr 11, s. 78-90, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Fundusze strukturalne, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorstwa
Structural funds, Small business, Enterprise development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza wpływu pomocy unijnej na działalność małych i średnich przedsiębiorstw. Sektor ten od chwili ubiegania się przez Polskę o przyjęcie do Unii Europejskiej odniósł znaczne korzyści, mogąc pozyskać środki unijne przed i poakcesyjne na finansowanie działań innowacyjnych oraz różnorodnych inwestycji. Szczególnie ważną rolę pełniły środki pomoce dla tych przedsiębiorców, którzy rozpoczynali działalność. Na tym etapie ponoszone są bowiem największe koszty, a najtrudniej zdobyć środki. (skrócony abstrakt oryginalny)

This article aims to analyze the influence of The EU Assistance to the activities of small and medium enterprises. This sector of the moment by Poland to apply for admission to the European Union realized significant benefits, being able to raise funds prior to and post-accession EU to finance innovative activities and a variety of investments. A particularly important role was played by means of aids for those entrepreneurs who started their business. At this stage they are in fact incurred the highest costs, and the hardest to raise funds. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2002.
 2. Koćwin L., Analiza SWOT konkurencyjności sektora polskich MSP na rynku unijnym, Wyd.Edukacja, Wrocław 2004.
 3. Kotler Ph., Marketing , Dom wydawniczy Rebis, Poznań 2005.
 4. Raport: Kondycja Małych i Średnich Przedsiębiorstw u progu 2008 r.
 5. Prymon M., Marketingowe zarządzanie firmą, Wyd. Educatro, Częstochowa 1998.
 6. Rozwój przedsiębiorczości a pomoc publiczna, Materiały z Seminarium, Gdańsk 2004.
 7. Strużyna J., Orman D., Zarządzanie strategiczne w małych firmach. Prace Naukowe WWSZiP, Wałbrzych 2004.
 8. Szymańska A., Fundusze UE 2007-2013 dla mikro, małych i średnich firm, Wyd. Placet, Warszawa 2007.
 9. http://www.medianet.pl/~multikra/ips2.htm
 10. http://firma.onet.pl/1281,1103263,poradnik.html
 11. http://www.zporr.gov.pl/Projekty/Jakie+projekty+mozna+realizowac+w+ramach+ZPORR/Prioryte t+3/Dzialanie+34/
 12. http://www.konkurencyjnosc.gov.pl/Kto+moze+korzystac+z+Programu+Konkurencyjnosc/Przedsi ebiorstwa/
 13. http://www.dotacjeue.org.pl/default.aspx?docld=1733
 14. http://www.dotacjeue.org.pl/default.aspx?docld=1734
 15. http://www.mrr.gov.pl/ProgramyOperacyjne+2007-2013/lnnowacyjna+Gospodarka/
 16. http://www.mrr.gov.pl/ProgramyOperacyjne+2007-2013/lnfrastruktura+i+Srodowisko/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu