BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łukasiewicz Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Sprawozdanie o stanie kapitału ludzkiego jako nowoczesne narzędzie menedżera personalnego
The Statement on Human Capital of Organization as a Modern Tool of Personnel Manager
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 115, s. 429-437, rys., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Zarządzanie strategiczne, Przewaga konkurencyjna, Menedżer personalny, Organizacja
Human capital, Strategic management, Competitive advantage, Personnel manager, Organisation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule dokonano analizy kapitału ludzkiego jako potencjalnego zasobu determinującego osiąganie przewagi konkurencyjnej przez organizacje. W analizie tej szczegółowym rozważaniom poddano warunki, jakie muszą spełniać zasoby, aby mogły wpływać na przewagę konkurencyjną. Do warunków tych zaliczono: wartość, rzadkość, imitacyjność oraz substytucyjność. Omówiono również propozycję sprawozdania o stanie kapitału ludzkie¬go organizacji, którego głównym celem jest dostarczanie informacji o kapitale ludzkim różnym grupom interesariuszy. Sprawozdanie to może być traktowane jako nowe narzędzie wykorzystywane przez menedżerów personalnych. (abstrakt oryginalny)

This article describes human capital as a potential source of competitive advan¬tage. Organizations to achieve sustained competitive advantage must exploit their resources very effectively and efficiently. What is more resource can be the source of competitive advantage only when it is valuable, rare, imperfectly imitable and there are not its substitutes. Those problems are discussed in detail especially in reference to human capital. At the end of the article the human capital statement, a new tool for a personnel manager, is presented. The main aim of this statement is to provide information about human capital to various groups of stakeholders. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barney J., Firm resources and sustained competitive advantage, "Journal of Management" 2001, vol. 17, no 1.
 2. Barney J., Wright P., On becoming a strategic partner: the role of human resources in gaining competitive advantage, "Human Resources Management", Spring 1998, vol. 37, no 1.
 3. Brzozowski M., Ewolucja roli menedżera personalnego w przedsiębiorstwie, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2009, nr 1.
 4. Effective organizational Communications: a competitive advantage, "HRMagazine" 2008, vol. 53, no 12.
 5. Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 6. Kazlauskaitć R., Buciunienè I., The role of human resources and their management in the establishment of sustainable competitive advantage, "Engineering Economics" 2008. no 5.
 7. Król H., Istota rozwoju kapitału ludzkiego organizacji, [w:] H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 8. Łukasiewicz G., Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 9. Łukasiewicz G., Zastosowanie metody dochodowej do wyceny kapitału ludzkiego organizacji, [w:] A. Lipka, S. Waszczak (red.), Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji, AE, Katowice 2007.
 10. Obłój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.
 11. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu